Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kapelānu dienests

Kapelānu dienests nodrošina:

 • risku izpēti – identificē personas, kuru reliģiskie/garīgie konflikti var apgrūtināt izveseļošanos vai adaptāciju;
 • krīzes intervences/stresa mazināšanu;
 • komunikācijas problēmu risināšanu starp pacientu, viņa tuviniekiem, medpersonālu;
 • pacienta ārēju un iekšēju atbalstošu resursu mobilizēšanu;
 • palīdzību personālam personiskās krīzēs un darba stresā;
 • institucionālo atbalstu krīžu un organizatorisku pārmaiņu laikā;
 • veic praktisku kopienas palīdzību un atbalstu mobilizēšanu pacientiem/viņu ģimenēm;
 • ar kristībām, laulībām, miršanu un citiem nozīmīgiem dzīves notikumiem saistītu rituālu organizēšanu;
 • dievkalpojumu, lūgšanu, meditāciju, svētdarbību, nodaļu pasvētes organizēšanu un vadīšanu;
 • aprūpi sēru un zaudējuma gadījumā;
 • pastorālu aprūpi un padomdošanu;
 • pacienta/viņa tuvinieku draudzes mācītāja/priestera apmeklējumu organizēšanu.

Kapelāna konsultāciju var pieteikt:

 • iestājoties slimnīcā;
 • pie ārstējošā ārsta nodaļā;
 • pie nodaļas virsmāsas vai dežūrmāsas;
 • sazinoties ar kapelānu personiski;
 • ierodoties kapelāna kabinetā stacionārā.

Pēc pacienta vēlēšanās, kapelāns piedalīsies arī sarunā ar ārstu, māsu, sociālo darbinieku vai konsīlijā.


Kapelānu dienesta tālrunis 67042728


Kapelāni un kontakti:

Stacionārs „Gaiļezers”, mob. tālrunis 26 487 679

Inese Lūse, e-pasts: inese.luse@aslimnica.lv

Liena Apšukrapša, e-pasts: liena.apsukrapsa@aslimnica.lv

Sanita Zaharāne

Atrašanās vieta – 2. stāvā pie kapelas


Stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, mob. tālrunis 22 480 727

Nadežda Šilova (māsa Natālija), e-pasts – nadezda.silova@aslimnica.lv

Jānis Saulīte, e-pasts saulite.janis@aslimnica.lv

Atrašanās vieta – stacionāra  1. stāvā pie kapelas


Stacionārs „Biķernieki”, mob. tālrunis 28 794 563

Kristīne Vanaga, e-pasts – kristine.vanaga@aslimnica.lv

Valērijs Kudrjavcevs, e-pasts – valerijs.kudrjavcevs@aslimnica.lv

Atrašanās vieta – 1. stāvā pie kapelas


Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”, mob. tālrunis 28 751 979

Kristīne Vanaga, tālrunis – 67014781, e-pasts kristine.vanaga@aslimnica.lv

Atrašanās vieta – 11. nodaļa 17. kabinets


Stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, mob. tālrunis 26 395 859

Jānis Saulīte, e-pasts saulite.janis@aslimnica.lv

Atrašanās vieta – 1. stāva vestibilā. Atvērta kapelāna darba laikā. Romas Katoļu Baznīcas Svētā Mise notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst. 16.00. Ekumenisks svētbrīdis katra mēneša trešajā pirmdienā plkst. 14.30.


Kapelāni mūsu slimnīcā specializējas un intensīvi strādā konkrētās klīnikās/nodaļās ciešā sadarbībā ar ārstniecisko personālu, specializējoties nodaļu profilos.

Kapelu atrašanās vietas stacionāros:

Stacionārā „Gaiļezers”

2. stāva vestibilā, Romas Katoļu Baznīcas Svētā Mise notiek katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā plkst. 18.00.

Stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”

1. stāva vestibilā. Romas Katoļu Baznīcas Svētā Mise notiek katra mēneša otrās nedēļas otrdienā plkst. 18.30.

Stacionārā „Biķernieki”

1. stāvā aiz Acu traumu centra. Atvērta kapelāna darba laikā. Romas Katoļu Baznīcas Svētā Mise notiek katra mēneša ceturtās nedēļas otrdienā plkst. 18.30.

Stacionārā „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

1. stāva vestibilā. Atvērta kapelāna darba laikā. Romas Katoļu Baznīcas Svētā Mise notiek katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā plkst. 16.00.

Stacionāra „Gaiļezers” jaunās kapelas telpas iesvētīšana. Iesvētes pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja katoļu bīskaps Andris Kravalis, pareizticīgo bīskaps Jānis, luterāņu bīskaps Einārs Alpe, baptistu bīskapa vietnieks Edgars Godiņš un slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis.

Stacionāra „Gaiļezers” jaunās kapelas telpas iesvētīšana.

Stacionāra „Gaiļezers” jaunās kapelas telpu rotā altārglezna, kas ir tekstilmākslinieces Rūtas Loginas dāvinātais mākslas darbs „Labais Gans”