Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse darba vizītē apmeklē Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu

Šā gada 19.aprīlī mūsu slimnīcas Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse darba vizītē apmeklēja Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas valdes locekli, galveno ārstu Ediju Ilziņu un galveno māsu Jūliju Piņkovu. Vizītē piedalījās arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Hanss Martins Jensons un Latvijas Pareizticīgo baznīcas Liepājas apriņķa pāvests, virspriesteris Vadims Demčenko.

Attēlā no kreisās: Latvijas Pareizticīgo baznīcas Liepājas apriņķa pāvests, virspriesteris Vadims Demčenko, Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes loceklis, galvenais ārsts Edijs Ilziņš, Austrumu slimnīcas Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse, Ventspils Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas galvenā māsa Jūlija Piņkova un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Hanss Martins Jensons

Tikšanās mērķis bija skaidrot Kapelānu dienesta nozīmi slimnīcā, kliedēt neskaidros jautājumus un veicināt sadarbības iespējas.

Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse: “Vēlos uzsvērt, ka mūsu slimnīcas Kapelānu dienesta pieredze ir ļoti īpaša un unikāla, jo esam Latvijas lielākā slimnīca. Katrā no pieciem stacionāriem ir izveidota kapela un darbojas kapelāni. Tādēļ, ar prieku, dalāmies pieredzē un iedvesmojam citas slimnīcas un pašvaldības darbiniekus garīgās aprūpes atbalsta attīstīšanai. Austrumu slimnīcā Kapelānu dienests ir jau kopš 2010. gada un esam uzkrājuši milzīgu pieredzi.”

 

“2022. gadā līdzīgā vizītē apmeklēju Liepājas Reģionālo slimnīcu, kurā skaidroju kapelānu dienesta nozīmi, rezultātā jau gadu kā ir izveidota štata vieta kapelānam. Kā arī 2022. gadā tiku aicināta tikties ar Jelgavas pilsētas slimnīcas vadību un bīskapiem. Tikšanās laikā vienojāmies par štata vietas atvēršanu. Šogad ir uzsāktas pārrunas par štata vietas atvēršanu Ogres Rajona slimnīcā”, skaidro Inese Lūse.