Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rekvizīti

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas rekvizīti:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079
Vienotais reģ. Nr. 40003951628
Swedbank, kods HABALV22
IBAN konta Nr. LV24HABA0001407045805

 


Ārstniecības iestādes kods 010000234