Vienotais pieraksts: +371 67000610

Telpu noma

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros pieejamo telpu nomas cenas

Kods Zāles Zāles platība, m2 Maksi- mālais vietu skaits Īres maksa par vienu stundu, EUR (ar PVN)
Stacionārs „Biķernieki”
113011 Lielā konferenču zāle 144,5 m2 130 46,00
Pataloģijas centrs
113014 Konferenču zāle 119,6 m2 109 46,00
Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”
113015 Konferenču zāle Nr.1 99,3 m2 85 46,00
113016 Konferenču zāle Nr.2 54,97 m2 50 31,00
Stacionārs Tuberkulozes un plaušu slimību centrs
113020 Konferenču zāle 74,4 m2 50 39,00
113021 Mācību telpa Nr.1 43,7 m2 18 31,00
113022 Mācību telpa Nr.3 56 m2 20 31,00
113023 Mācību telpa Nr.8 26,3 m2 10 23,00
113012 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par stundu 31,00 EUR par stundu
113013 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par dienu 141,00 EUR par  dienu
113007 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums –  projektora īre 23,00 EUR par stundu
113008 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums –  projektora īre 99,00 EUR par  dienu
113009 Zāles apskaņošana 11,00 EUR par dienu

Kontakti telpu īres jautājumu kārtošanai

Tālrunis 67303105 vai mob. 25425252