Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izglītība

Aslimnīcas mācību centrs - uzticams partneris ceļā uz profesionālo izaugsmi. Mēs Tev palīdzēsim sasniegt karjeras virsotnes!

Mācību centra komanda

Daina Baidekalne,

Mācību centra vadītāja

Saziņa

Anita Stirāne,

Izglītības un tālākizglītības
projektu vadītāja

Saziņa

Evija Ratniece,

Prakšu organizēšanas un
attīstības vadītāja

Saziņa

Una Draveniece,

Izglītības un tālākizglītības speciāliste

Saziņa

Par “Aslimnīcas Mācību centru”

  • «Aslimnīcas Mācību centrs» ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā 2020. gada 13. oktobrī ar reģistrācijas Nr. 3360802294.
  • “Aslimnīcas Mācību centra” darbības mērķi ir nodrošināt zināšanu pārnesi, profesionālo prasmju pilnveidi un tālākizglītību Aslimnīcas darbiniekiem un ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām visā Latvijā, kā arī nodrošināt pacientu un iedzīvotāju izglītošanu veselības veicināšanas jomā.