Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izglītība

Aslimnīcas mācību centrs - uzticams partneris ceļā uz profesionālo izaugsmi. Mēs Tev palīdzēsim sasniegt karjeras virsotnes!

Profesionālās tālākizglītības centra “Aslimnīcas Mācību centra” komanda

Daina Baidekalne,

Mācību centra vadītāja

Saziņa

Anita Stirāne,

Izglītības un tālākizglītības
projektu vadītāja

Saziņa

Evija Ratniece,

Prakšu organizēšanas un
attīstības vadītāja

Saziņa

Una Draveniece-Tidriķe 

Izglītības un tālākizglītības speciāliste

Saziņa

 

Inese Komule 

Mācību centra administratore

Saziņa

 

Dace Krūmiņa,

Prakšu organizēšanas speciāliste

Saziņa

Ilze Amoliņa,

Vecākā izglītības un tālākizglītības speciāliste

Saziņa

Santa Akmentiņa-Dakule,

Izglītības un tālākizglītības speciāliste

 

Par “Aslimnīcas Mācību centru”

  • «Aslimnīcas Mācību centrs» ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā 2020. gada 13. oktobrī ar reģistrācijas Nr. 3360802294.
  • “Aslimnīcas Mācību centra” darbības mērķi ir nodrošināt zināšanu pārnesi, profesionālo prasmju pilnveidi un tālākizglītību Aslimnīcas darbiniekiem un ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām visā Latvijā, kā arī nodrošināt pacientu un iedzīvotāju izglītošanu veselības veicināšanas jomā.

Viena no mūsu slimnīcas proritātēm ir nodrošināt klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicināt zinātnes un pētniecības attīstību. Mēs esam lielākā Latvijas slimnīca, kurā strādā vadošie medicīnas jomas speciālisti. Tāpēc aicinām izvēlēties kursus un citus izglītojošus pasākumus tieši mūsu slimnīcā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārus kā līdzdiploma izglītības bāzi izmanto vadošās ar veselības aprūpes virzienu saistītās mācību iestādes:

Katru dienu aptuveni 100 līdzdiploma studentu no dažādām mācību iestādēm apgūst zinības Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. Ievērojams skaits medicīnas jomas pārstāvju Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu izmanto arī kā pēcdiploma izglītības avotu. Sertificēti ārsti šeit papildina savas zināšanas un apgūst inovatīvas ārstēšanas metodes.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek realizētas 27 ārstu rezidentu studiju programmas. Katru gadu apmācības iziet ap 300 rezidentu.