Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izglītība

Aslimnīcas mācību centrs - uzticams partneris ceļā uz profesionālo izaugsmi. Mēs Tev palīdzēsim sasniegt karjeras virsotnes!

Mācību centra komanda

  Zane Zadināne
Daina Baidekalne,
Mācību centra vadītāja
CV un saziņa
Anita Stirāne,
Izglītības un tālākizglītības
projektu vadītāja
CV un saziņa
Zane Zadināne,
Rezidentūras vadītāja
CV un saziņa

Evija Ratniece,
Prakšu organizēšanas un
attīstības vadītāja
CV un saziņa

Laura Cunabela,
Mācību centra administratore
CV un saziņa

Par “Aslimnīcas Mācību centru”

  • «Aslimnīcas Mācību centrs» ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā 2020. gada 13. oktobrī ar reģistrācijas Nr. 3360802294.
  • “Aslimnīcas Mācību centra” darbības mērķi ir nodrošināt zināšanu pārnesi, profesionālo prasmju pilnveidi un tālākizglītību Aslimnīcas darbiniekiem un ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām visā Latvijā, kā arī nodrošināt pacientu un iedzīvotāju izglītošanu veselības veicināšanas jomā.