Vienotais pieraksts: +371 67000610

Dažādu zināšanu apguve bez izpratnes, kas ir augstākais labums, reti kad sasniedz iecerēto mērķi un, arī otrādi, lielākā daļā gadījumu tikai kaitē cilvēkam.

Sokrāts

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Mācību centrā tiek organizētas un īstenotas izglītības iestāžu studentu klīniskās apmācības, kas sevī ietver:

  • klīniskās prakses;
  • fakultatīvās prakses (voluntēšana);
  • klīniskās mācības.

Šis nozīmīgais process tiek nodrošināts ar mērķi efektīvi realizēt studentu apmācības, veicinot slimnīcas atpazīstamību un potenciālo darbinieku piesaisti.

SVARĪGI!

  • Klīniskās apmācības slimnīca nodrošina tikai tiem studentiem, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdrukātu papīra veidā vai uzrādāmu viedtālrunī ar QR kodu.
  • Klīniskās un fakultatīvās prakses students slimnīcā drīkst uzsākt pēc darba ievadinstruktāžas noklausīšanās. Par to lūgums vienoties ar prakses organizācijas un attīstības vadītāju Eviju Ratnieci pa tālruni 67042686 vai elektroniski, rakstot uz Evija.Ratniece@aslimnica.lv.

Izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad aizmirsies ir viss, kas mums ir ticis mācīts.

Einšteins