Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izglītība un zinātne

Viena no mūsu slimnīcas proritātēm ir nodrošināt klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicināt zinātnes un pētniecības attīstību. Mēs esam lielākā Latvijas slimnīca, kurā strādā vadošie medicīnas jomas speciālisti. Tāpēc aicinām izvēlēties kursus un citus izglītojošus pasākumus tieši mūsu slimnīcā.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārus kā līdzdiploma izglītības bāzi izmanto vadošās ar veselības aprūpes virzienu saistītās mācību iestādes:

Katru dienu aptuveni 100 līdzdiploma studentu no dažādām mācību iestādēm apgūst zinības Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. Ievērojams skaits medicīnas jomas pārstāvju Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu izmanto arī kā pēcdiploma izglītības avotu. Sertificēti ārsti šeit papildina savas zināšanas un apgūst inovatīvas ārstēšanas metodes.

Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek realizētas 27 ārstu rezidentu studiju programmas. Katru gadu apmācības iziet ap 300 rezidentu.