Vienotais pieraksts: +371 67000610

Iepirkumi

Visa iepirkumu dokumentācija, papildinformācija, informācija par rezultātiem, noslēgtie līgumi iepirkumiem, kas izsludināti pēc 2020.gada 1.janvāra pieejama slimnīcas profilā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā

Iepirkumu un līgumu daļa

Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, stacionārs “Gaiļezers”, administrācijas korpuss, 1. stāvs, 101. kabinets

Tālrunis: 67042336

Fakss: 67042332