Vienotais pieraksts: +371 67000610

Maksas pakalpojumu cenrādis*

Pacienta līdzmaksājumi

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Ārstēšanās slimnīcā
Par ārstēšanos slimnīcā (sākot ar otro dienu) 10,00
Par medicīnisko rehabilitāciju stacionārā (sākot ar otro dienu) 5,00
Par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās 7,00
Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm 7,00
Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības 7,00

 


Viss līdzmaksājumu saraksts skatāms šeit

 *Uzmanību, maksas cenrādim ir informatīva nozīme un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma!

KodsPakalpojuma nosaukumsCena
801001Profesora konsultācija80.00
801002Docenta, med. zinātņu doktora, virsārsta konsultācija 60.00
801009Ārsta konsultācija50.00
804007Ārstu speciālistu konsīlijs76.00
804008Ārstu speciālistu konsīlijs, pēc pacienta vai pacienta piederīgo pieprasījuma130.00
801012Ārsta speciālista atkārtota konsultācija recepšu izrakstīšanai16.00
801016Gastroenterologa konsultācija ar ultrasonogrāfiju65.00
801017Reimatologa konsultācija ar ultrasonogrāfiju65.00
801018Asinsvadu ķirurga konsultācija ar asinsvadu duplex sonogrāfiju65.00
801019Neirologa konsultācija ar transkraniālo un brahiocefālo asinsvadu duplex sonogrāfiju108.00
804201Psihologa, ārsta psihoterapeita individuāla konsultācija (45 – 60 min.)43.00
804203Atmiņas funkcijas novērtēšana ar psiholoģisko un psihodiagnostisko testu palīdzību (līdz 90 minūtēm)54.00
801014Ārsta radiologa konsultācija16.00
801015Invazīvā radiologa konsultācija43.00
801027Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija (40 min)40,00
801028Uztura speciālista atkārtota konsultācija (30 min)30,00

Pakalpojumu apmaksai varat izmantot apdrošināšanas polisi

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

  • Balta AAS
  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
  • BTA Baltic Insurance Company AAS
  • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
  • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
  • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
  • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu apmaksā visas minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Papildu informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu jūs varat saņemt savā apdrošināšanas iestādē.


Papildu informācija par rēķinu apmaksas iespējām