Vienotais pieraksts: +371 67000610

Visu maksas pakalpojumu cenrādis*

 *Uzmanību, maksas cenrādim ir informatīva nozīme un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma!

STACIONĀRIE PAKALPOJUMI

 1. MAKSA PAR ĀRSTĒŠANOS STACIONĀRĀ UN DIENAS STACIONĀRĀ
Kods Pakalpojuma nosaukums / Gultas dienas cena1 Cena, EUR
911001 Ārstēšanās stacionāra nodaļās par vienu diennakti – gultas dienas cena1 130,00
911002 Ārstēšanās Intensīvās terapijas klīnikā, Toksikoloģijas un sepses klīnikas intensīvās terapijas palātās un “Insulta vienībā” par vienu diennakti – gultas dienas cena1 470,00
911014 Ārstēšanās Paliatīvās aprūpes nodaļā un „pēc insulta pacienta”  rehabilitācija  par vienu diennakti – gultas dienas cena1 80,00
911015 Ārstēšanās intensīvajā terapijā specializētajā stacionāra struktūrvienībā pēc operācijas periodā par vienu diennakti – gultas dienas cena1 260,00
911003 Ārstēšanās dienas stacionāros par 1 dienu – gultas dienas cena1 39,00
Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām virs 5.70 EUR stacionārā Aprēķina atbilstoši spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrāža” nosacījumiem un cenām.2
Maksa par visām ārstnieciskajām manipulācijām dienas stacionāros Aprēķina atbilstoši spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrāža” nosacījumiem un cenām.2
911006 Augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana stacionāri (iepriekš saskaņojot ar pacientu), operācijās izmantojamie materiāli (implanti, lēcas, šuvēji, tīkliņi u.c. materiāli) Cena tiek aprēķināta pēc faktiskajām izmaksām
911008 Medikamentu un medicīnas preču kompensācija, kas nav iekļauta gultas dienas cenā
911010 Stacionārie un dienas stacionāru  maksas pakalpojumi ar koeficientu 1.22

1 Gultas dienas cenā iekļauts nepieciešamo medikamentu minimums, atbilstoši MK 2007.gada 27.marta noteikumiem Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”. Gultas dienas cenā nav iekļauta specifisko ,t .sk. ķīmijterapijas medikamentu cena .

2 Par ārstnieciskajām manipulācijām, kuras nav iekļautas „ Maksas pakalpojumu cenrādī” cena tiek aprēķināta saskaņā ar Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā)  noteiktajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 1.2.

 

1.2. MAKSA PAR PALĀTU

Maksa par palātu atkarībā no tās aprīkojuma* – maksa stacionāra pacientiem un ambulatorajiem pacientiem par diennakti
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
912024 Palāta – A kategorija 23,00
912025 Palāta – B kategorija 19,00
912026 Palāta – C kategorija 16,00
912027 Palāta – D kategorija 12,00
912028 Palāta – E kategorija 3,00
Maksa par palātu atkarībā no tās aprīkojuma* -maksa ambulatoriem un dienas stacionāru pacientiem, tikai par dienu līdz plkst.16.00
Kods Pakalpojuma nosaukums
912033 Palāta – A kategorija 13,00
912034 Palāta – B kategorija 11,00
912035 Palāta – C kategorija 9,00
912036 Palāta – D kategorija 7,00
Kods Pakalpojuma nosaukums
912029 Izmitināšanas pakalpojums pa nakti dienas stacionāra pacientiem 34,00
     * Maksa par palātu neietver ārstniecību, bet ir papildus samaksa par servisa pakalpojumiem.

 

1.3. PACIENTU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
914001 Ēdināšana – brokastis, pusdienas, vakariņas 7,00
914002 Ēdināšana – pusdienas 3,50
914008 Ēdināšana – brokastis 1,75
914009 Ēdināšana – vakariņas 1,75
914003 Pacientu piederīgo ēdināšana bērnu surdoloģijas programmā – brokastis, pusdienas, vakariņas* 5,50
914004 Pacientu piederīgo ēdināšana bērnu surdoloģijas programmā – brokastis* 1,50
914005 Pacientu piederīgo ēdināšana bērnu surdoloģijas programmā – pusdienas* 2,50
914006 Pacientu piederīgo ēdināšana bērnu surdoloģijas programmā – vakariņas* 1,50
914007 Norēķins par ēdināšanas pakalpojumu Cena tiek aprēķināta atbilstoši saņemtajam pakalpojumam

* Cenrādis darbojās stacionāros Biķernieki un Tuberkulozes un plaušu slimību centrs.

1.4. PAKALPOJUMI  KODOLMEDICĪNAS NODAĻĀ

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
916001 131-I terapija vairogdziedzera vēža pacientiem 1 800,00
916009 Kontroles izmeklēšana vairogdziedzera vēža pacientiem stacionārā 1 400,00
916002 Radiofarmpreparāta 223-Rādija dihlorīda „Xofigo” terapija 5 550,00
916004 Itrija-90 mikrosfēru terapijas sagatavošanās un pacienta atlases posms* 1 230,00
916007 Preparāts 99mTc-MAA scintigrāfijai (medikamenta izmaksas) 30,00 (cena ar PVN)
850231 Piemaksa pie izmeklējumiem par SPECT lietošanu 60,00
850271 Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai 100,00
916006 Dozimetrija un preparāta sagatavošana 80,00
850118 Tieša intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru (bez embolizācijas materiāla un kontrastvielas izmaksām) 960,00
Piemaksa par embolizācijas spirāles (par vienu spirāli) lietošanu un kontrastvielu pie manipulācijas 850118
916005 Itrija-90 mikrosfēru terapeitiskais posms* 14 480,00
916008 Y-90 mikrosfēras (Sirtex) (medikamenta izmaksas) 13440,00 (cena ar PVN)
916006 Dozimetrija un preparāta sagatavošana 80,00
850118 Aknu artēriju selektīva embolizācija ar Y-90 mikrosfērām, neskaitot mikrosfēru izmaksas (Tieša intraarteriāla embolizācija vai trombolīze, pielietojot mikrokatetru (bez embolizācijas materiāla un kontrastvielas izmaksām) 960,00
Piemaksa par embolizācijas spirāles (par vienu spirāli) lietošanu un kontrastvielu pie manipulācijas 850118

*  pakalpojuma cenā nav iekļautas g/dienas izmaksas; medicīnisko materiālu un kontrastvielas izmaksas pie embolizācijas manipulācijas (850118). Materiālu izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši to faktiskajām izmaksām, atbilstoši Maksas pakalpojuma Cenrādim (kods 911006).

 

 

 1. OPERĀCIJAS

 

Operācijas cenā ietilpst operācijas un ar to saistītie izdevumi (t.sk. vienreizlietojamā veļa). Operācijas cenā nav iekļauta gultu dienas apmaksa, anestēzija, histoloģiskā izmeklēšana, palīgmateriāli, kuru pielietošana atkarīga no katras operācijas sarežģītības pakāpes un apjoma (tīkliņi, šuvēji, implanti, lēcas un citi materiāli) un augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana (iepriekš saskaņojot ar pacientu).

Par citām šai cenrādī neiekļautajām plānveida veiktajām operācijām, kā arī par divām vai vairākām vienlaicīgi veiktām operācijām un ārstēšanos terapijas vai ķirurģijas profila nodaļās cenu aprēķina, saskaņā ar spēkā esošā “Maksas pakalpojumu cenrādis” 1. sadaļu.

 

2.1. Ķirurģiskās operācijas

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
921001 Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācija 560,00
921002 Žultsakmeņu, žults ceļu operācija 500,00
921003 Trūces operācija vienpusēja 290,00
921004 Trūces operācija abpusēja 430,00
921005 Pēcoperācijas trūces operācija 470,00
921006 Zemādas ādas veidojumu operācija; reģionālo limfmezglu biopsija 86,00
921011 Konvencionāla apendektomija 310,00
921012 Laparoskopiska apendektomija 630,00
921015 Tievo zarnu operācija 350,00
921016 Diagnostiska laparoskopija 360,00
921017 Aizkuņģa dziedzera rezekcija 1000,00
921018 Krūts sektorālā rezekcija labdabīga veidojuma gadījumā 450,00
921019 Mastektomija 690,00
921020 Intraabdomināla limfadenekļa vai lielo kolektoru radikāla limfadenektomija 500,00
921027 Krūts dziedzera rekonstrukcija ar implantu, bez implanta cena 730,00
921021 Laparoskopiska cirkšņa, femorālās, nabas un baltās līnijas trūces operācija 690,00
921022 Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika 1000,00
921023 Laparoskopiska saaugumu pārdalīšana 625,00
921024 Laparoskopiska splenektomija 960,00
921025 Laparoskopiska žultsceļu revīzija, holedohoskopija 935,00
921026 Laparoskopiska intraoperatīva diagnostika 350,00
921040 Piemaksa pie vairogdziedzera operācijas par augstu tehnoloģiju izmantošanu 90,00

 

2.2. Proktoloģiskās operācijas

Kods Pakalpojuma  nosaukums Cena, EUR
Vēdera dobuma operācijas
922057 Laparotomija 220,00
922058 Laparoskopija 360,00
922059 Enterostomija 345,00
922055 Kolostomija 440,00
922060 Tievās zarnas anastomoze – ar roku veidota 220,00
922061 Tievās zarnas anastomoze – ar šuvēju veidota 110,00
922039 Resnās zarnas anastomoze – ar roku veidota 220,00
922062 Resnās zarnas anastomoze – ar šuvēju veidota 154,00
922063 Tievās zarnas rezekcija 110,00
922016 Resnās zarnas rezekcija 220,00
922047 Labās puses hemikolektomija 600,00
922013 Sigmas  rezekcija m. Hartmann 550,00
922064 Rectum  rezekcija m. Hartmann 600,00
922048 Kreisās puses kolektomija 650,00
922065 Sigmas rezekcija 550,00
922066 Augsta rectum rezekcija(daļēja TME) 600,00
922041 Taisnās zarnas rezekcija (TME) 700,00
922067 Ļoti zema/intersfinkteriska rectum rezekcija 900,00
922068 Abdominoperineāla ekscīzija 1150,00
922042 Resnās zarnas rekonstrukcija 900,00
922020 Stomas slēgšana 385,00
922014 Subtotāla kolektomija ar stomu 1100,00
922069 Saaugumu pārdale 275,00
922070 Stomas korekcija 220,00
922071 Parastomālas trūces plastika 440,00
922072 Polipa ekscīzija no resnās zarnas ar kolotomiju 275,00
922073 Resno zarnu rezekcija pie komplicētas divertikulozes 900,00
922015 Rezervuāra izveidošana (pie subtotāla kolektomija) 220,00
Starpenes operācijas
922002 Hemoroīdu operācija un tūpļa plīsuma ekscīzija 600,00
922003 Hemoroīdu operācija un polipa ablācija 600,00
922004 Hemoroīdu operācija un ārējo mezglu ekscīzija 480,00
922074 Longo tipa operācija pie hemoroidālās slimības 440,00
922001 Transanāla hemoroīdu dearterizācija(THD) 350,00
922075 Hemoroīdektomija HAL/RAR 396,00
922076 I,II pak. Iekšējo hemor. Mezglu ārstēšana ar HET sistēmu 550,00
922024 Presakrālas cistas transanala ekscīzīja 330,00
922077 Presakrālas cistas transanala ekscīzīja LPH 605,00
922078 Presakrālas cistas transanala ekscīzīja HeLP 650,00
922005 Taisnās zarnas fistulas operācija 270,00
922006 Taisnās zarnas fistulas operācija ar ligatūras(Setton) uzlikšanu 450,00
922007 Taisnās zarnas fistulas ekscīzija 560,00
922008 Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar muskulatūras rekonstrukciju 560,00
922009 Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar slīdošu gļotādas lēveri 640,00
922079 LIFT – intersfinkteriska fistulas trakta liģēšana 440,00
922080 Taisnās zarnas fistulas ekscīzija ar polipa ablāciju 400,00
922010 Tūpļa plīsuma vienpusēja ekscīzija 330,00
922011 Tūpļa plīsuma divpusēja ekscīzija 380,00
922081 Iekšējā laterālā sfinkterotomija pie tūpļa plīsuma 380,00
922012 Tūpļa plīsuma ekscīzija ar deformējošas rētas korekciju 440,00
922082 Tūpļa plīsuma ekscīzija ar polipa ablāciju 330,00
922032 Posttraumatisku starpenes bojājumu rekonstrukcija ar sfinktera atjaunošanu 650,00
922046 Rektocēles korekcija ar muskulatūras dublikatūru 600,00
922083 Rektocēles korekcija ar mehānisko šuvēju 490,00
922084 Rektocēles korekcija ar tīkliņu 750,00
922085 Piemaksa par transvaginālu pieeju pie rektocēles operācijas 165,00
922045 Rektopeksija 660,00
922021 Ekscīzija ar marsupialiāciju 330,00
922022 Ekscīzija ar slīpo slēgšanu m. Karydakis 490,00
922023 Ekscīzija ar ādas lēvera plastiku m. Lymberg 550,00
922026 Astes kaula rezekcija(coccygectomia) 330,00
922025 Taisnās zarnas transrektāla polipa ablācija 330,00
922086 Transanāla endoskopiska operācija (TEO) 550,00
922087 Taisnās zarnas izmeklēšana vispārējā anestēzijā 140,00
922027 Labdabīgu perianālu veidojumu operācijas 230,00
922028 Labdabīgu perianālu veidojumu ekscīzija,defekta slēgšana ar ādas lēveri 880,00
922044 Taisnās zarnas mukozektomija 450,00
922040 STARR operācija 480,00
922088 Altmeiera operācija 590,00
922029 Delorma operācija 530,00
922031 Mikuliča operācija 583,00
922030 Tirša operācija 165,00
922043 Mugurējā rektotomija 440,00
922089 Rektovaginālas fistulas operācija 715,00
922099 Augstas tehnoloģijas biopolārās enerģijas izmantošana pie proktoloģiskajām operācijām 70,00

 

2.3. Asinsvadu ķirurģijas operācijas

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
923001 Virspusējo vēnu operācija vienai kājai 350,00
923002 Virspusējo vēnu operācija abām kājām 640,00
923003 Vēnu operācija miniinvazīvā tehnikā vienai kājai 500,00
923004 Vēnu operācija miniinvazīvā tehnikā abām kājām 750,00
923010 Aortas loka  ekstrakraniālo zaru operācijas ( bez protēzes ,šunta cenas) 1200,00
923011 Vēdera aortas rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) 1600,00
923012 Vēdera aortas aneirismas operācijas (bez protēzes,cell saver  cenas) 2200,00
923013 Iegurņa artēriju rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) 1200,00
923014 Ciskas artērijas rekonstruktīvas operācijas (bez protēzes cenas) 1000,00
923015 Ekstraanatomiski šunti (bez protēzes cenas) 1200,00
923016 Asinsvadu iedzimtas anomālijas operācijas 1200,00
923017 Maģistrālo asinsvadu ievainojumi 1000,00
923018 Asinsvadu fistulu izveide hemodializei 500,00

 

2.4. Uroloģijas operācijas

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
Urīnizvadkanāla operācijas
924001 Urīnizvadkanāla meatoplastika 205,00
924015 Iekšēja uretrotomija 275,00
924016 Urīnizvadkanāla rezekcija (t.sk. polipektomija) 245,00
924038 Periuretrālas cistas ekscīzija 265,00
924056 Urīnizvadkanāla striktūras plastika 450,00
Dzimumlocekļa operācijas
924002 Fimozes operācija (cirkumcīzija) 270,00
924003 Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija 250,00
924040 Dzimumlocekļa svešķermeņa ekscīzija 290,00
924057 Priekšādas incīzija 210,00
924058 Dzimumlocekļa biopsija 210,00
924059 Kondilomu elektrokoagulācija 90,00
924094 Frenulum incīzija 90,00
Sēklinieku maisiņa un sēklinieku maisiņa orgānu operācijas
924004 Skrotāla vazotomija (sterilizācija) 330,00
924005 Varikozes operācija ar v.spermatica nosiešanu (sēklinieka maisiņa griezums) 320,00
924006 Hidro- un/vai spermatocēles operācija 350,00
924007 Vienpusēja orhektomija, ar epididimektomiju 355,00
924035 Orhofunikulektomija 350,00
924060 Vienpusēja epididimektomija 330,00
924061 Sēklinieka maisiņa veidojuma vai svešķermeņa ekscīzija 320,00
924062 Sēklinieka protēzes ievietošana (bez protēzes vērtības) 350,00
924063 Sēklinieka maisiņa rekonstrukcija 420,00
924093 Nekrektomija – Furnjē gangrēnas ārstēšana (par vienu procedūru operāciju zālē) 355,00
Priekšdziedzera (prostatas) operācijas
924013 Transvezikāla adenomektomija 355,00
924014 Transuretrāla priekšdziedzera rezekcija 410,00
924036 Retropubikāla radikāla prostatektomija 510,00
924064 Transuretāla prostatas incīzija 210,00
924092 Transperineāla MRI/fusion priekšdziedzera biopsija 450,00
Urīnpūšļa operācijas
924018 Perkutāna urīnpūšļa fistulas uzlikšana 145,00
924020 Operatīva akmeņu vai svešķermeņu izvadīšana no urīnpūšļa 315,00
924021 Transuretrāla akmeņu vai svešķermeņu izvadīšana no urīnpūšļa 360,00
924065 Transuretrāla urīnpūšļa rezekcija 395,00
924066 Urīnpūšļa divertikula rezekcija 390,00
Urīnizvadkanāla un urīnpūšļa kakliņa operācijas urīna nesaturēšanas dēļ
924067 Laparoskopiska urīnizvadkanāla un urīnpūšļa kakliņa fiksācija 1190,00
924068 Suprapubiska cilpas (slinga) uretrocistopeksija 650,00
924088 Cistocēles plastika 550,00
924069 Transobturatorā cilpas (slinga) uretrocistopeksija 650,00
Urīnvada operācijas
924070 Retrogrāda ureteroskopija 270,00
924071 Retrogrāda ureterorenoskopija (fleksibla) 410,00
924072 Urīnvada vai nieres bļodiņas biopsija (papildus kodiem 924021 un 924070 ) 160,00
924073 Retrogrāda kontrastvielas ievadīšana urīnvadā vai nieres bļodiņā (papildus 924070 un 924071) 95,00
924074 Akmeņu cilpas ekstrakcija no urīnvada vai nieres bļodiņas (papildus 924021 un 924070) 250,00
924075 Akmeņu kontakta litotripsija vai urīnvada endoskopiska incīzija, izmantojot lāzera enerģiju (papildina manipulācijas 924021, 924070, 924071 un 924078) 250,00
924076 Endoskopiska stenta ievadīšana urīnvadā 190,00
924077 Endoskopiska stenta vai svešķermeņa izņemšana no urīnvada 200,00
924078 Endoskopiska urīnvada atveres incīzija 135,00
924079 Ureterocēles incīzija vai ekscīzija 290,00
  Nieres un nieres bļodiņas operācijas
924027 Nieres fistulas katetra maiņa 130,00
924048 Nieres rezekcija 410,00
924050 Laparoskopiska testikulāro vēnu liģēšana 495,00
924055 Ekstrakorporālā litotripsija 290,00
924080 Laparoskopiska nieres bļodiņas un urīnvada plastika 1290,00
924081 Laparoskopiska nieres cistas (-u) rezekcija 1290,00
924082 Diagnostiska laparoskopija uroloģijā 1090,00
924083 Laparoskopiska nefrektomija 1490,00
924089 Nieres fistulas perkutāna izveide 280,00
924090 Nieres cistas perkutāna punkcija 155,00
924091 Perkutāna nefrolitotomija 1190,00
924084 Ar roku asistēta laparoskopija pie uroģenitālā trakta operācijām 890,00

 

2.5. GINEKOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
Laparoskopiskās operācijas  
925002 Laparoskopija, salpingektomija (vienpusēja) 870,00
925003 Laparoskopija, cistovarektomija 870,00
925004 Laparoskopiska konservatīva miomektomija 490,00
925005 Dzemdes piedēkļu izņemšana (laparoskopiski) 870,00
925006 Saaugumu atdalīšana (laparoskopiski) 630,00
925007 Diagnostiskā laparoskopija 360,00
925008 Laparoskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem 1020,00
925009 Diagnostiskā histeroskopija 110,00
925010 Histereskopija ar rezektoskopiju 200,00
925011 Olnīcu elektrokauterizācija pie PCO 545,00
925012 Berča operācija laparoskopiski 452,00
925013 Laparoskopiska olvadu dissekcija (sterilizācija) 350,00
925015 Laparoskopiski asistēta transperineāla kolponeoplastika 575,00
Konvencionālās operācijas
925016 Dzemdes kakla konizācija 60,00
925017 Bartolini dziedzera cistas izlobīšana 200,00
925018 Dzemdes dobuma abrāzija 200,00
925020 Dzemdes kakla amputācija 245,00
925021 Maksts un starpenes plastika 345,00
925022 Dzemdes supervagināla amputācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas 456,00
925023 Konservatīva miomektomija 500,00
925024 Dzemdes abdomināla ekstirpācija ar vai bez piedēkļu izņemšanas 550,00
925025 Dzemdes vagināla ekstirpācija 600,00
925026 Ārējo dzimumorgānu operācijas (kondilomas, kaunuma lūpu rezekcija u.c.) 350,00
925027 Uretovezinālā segmenta korekcija ar auloplastu pie urīna nesaturēšanas (bez tīkliņa cenas) 230,00
925030 Olvadu caurlaidības pārbaude ar kontrastvielu 60,00
925028 Legāls aborts darbadienās (pakalpojums neietver anestezioloģijas un g/dienas izmaksas) 136,00

 

2.6. OFTALMOLOĢIJAS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
926001 Plakstiņu vai konjunktīvas veidojumu operācija 44,00
926002 Plakstiņu estētiskā korekcija 300,00
926003 Pterigu operācija 70,00
926006 Kataraktas fakoemulsifikācija (vienai acij) bez salokāmās intraokulārās lēcas un fakoemulsifikācijas komplekta cenas 320,00
926007 Bazālā iredektomija 70,00
926008 Antiglaukomatoza operācija 105,00
926009 Minimālā invazīvā glaukomas  implanta ievietošana 105,00
926010 Vitrektomijas operācija (bez materiālu izmaksām) 1100,00
926011 Ekstraokulāra tīklenes atslāņošanās operācija 770,00
926012 Intravitreāla medikamenta Avastin ievadīšana 130,00
926013 Intravitreāla medikamenta Triamcinolon ievadīšana 180,00
926014 Intravitreāla medikamenta Kenalog ievadīšana 100,00
926015 Intravitreāla medikamenta Lucentis (Rranibizumab) ievadīšana 1000,00
926016 Intravitreāla medikamenta Eylea (Afliberceptum) ievadīšana 950,00
926017 Intravitreāla implanta Ozurdex ievadīšana 1450,00
926018 Intravitreāla medikamenta vai implanta ievadīšana (bez medikamentu izmaksām) 90,00
926019 Priekšējās vitrektomijas operācija, izmantojot Infiniti aparātu 500,00
926020 Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija 150,00
926021 Entropija, ektropija un trihiāzes operācija 130,00
926022 Krioterapijas pielietošana acu operāciju laikā 70,00
926023 Ciklofotokoagulācijas procedūra 200,00
911012 Piemaksa par salokāmās intraokulārās mākslīgās lēcas (IOL) lietošanu 95,00
911013 Piemaksa par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu 125,00
911016 Piemaksa par XEN implantu 1000,00
911017 Piemaksa par medikamentiem un materiāliem pie vitrektomijas operācijas 1200,00
911018 Piemaksa par iris- clips mākslīgo lēcu un tās implantāciju 250,00
911019 Piemaksa par minimālā invazīvā glaukomas implanta Express šunta ievietošanu 750,00

 

2.7. NEIROĶIRURĢIJAS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
927001 Diska trūces operācija, konvencionāla 620,00
927002 Diska trūces operācija, mikroķirurģiska 860,00
927005 Galvaskausa defekta plastika 750,00
927008 Ekstrakraniālu veidojumu operācijas 260,00
927009 Karpālā tuneļa dekompresija 1 rokai, konvencionāla 220,00
927010 Karpālā tuneļa dekompresija 1 rokai, endoskopiska 250,00
927011 Diska trūces operācija kakla/krūšu daļā, mikroķirurģiska 1100,00
927012 Galvas smadzeņu tumoru evakuācija 2100,00
927013 Intrakraniālās arteriovenozas malformācijas ekstirpācija 2100,00
927014 Galvas smadzeņu aneirismas klipācija 2100,00
927015 Hidrocefālijas korekcija ar fiksēta spiediena šuntu 1200,00
927016 Hidrocefālijas korekcija ar programmējamo šuntu 2000,00
927017 Ekstraintrakraniālas anastamozes konstruēšana 1500,00
927018 Operācijas iedzimtu CNS slimību gadījumos 1700,00
927020 Norobežota tumora evakuācija 1400,00
927021 Perifēro nervu mikroķirurģiskās operācijas 700,00
927022 Mugurkaula lūzuma operācija ar fiksāciju 2800,00
927023 Spināla audzēja izņemšana 2100,00
927024 Implanta izņemšana no mugurkaula 300,00
927025 Spinālās stenozes operācijas ar fiksāciju 2800,00
927026 Spinālās stenozes operācijas bez fiksācijas 800,00
927027 Ventrikulu šunta revīzija 320,00
927030 Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu 450,00
927031 Hipofīzes adenomas transfenoidāla ekstirpācija 1400,00
927032 Smadzeņu endoskopija 2400,00
927033 Kubitālā kanāla dekompresija 450,00

 

2.8 TRAUMATOLOĢIJAS, ORTOPĒDIJAS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
928001 Lielo locītavu endoprotezēšana (bez implanta vērtības) 1210,00
928004 Metāla fiksatoru izņemšana no lieliem stobra kauliem 400,00
928005 Metāla fiksatoru izņemšana no maziem stobra kauliem 280,00
928006 Pleca locītavas stabilizācijas operācija (bez implanta vērtības) 780,00
928008 Pēdas kaulu koriģējošas operācijas (bez implanta vērtības) 250,00
928009 Pēdas kaulu koriģējošas operācijas ar osteotomiju (bez implanta vērtības) 360,00
928011 Reparatīva operācija pie lielo stobra kaulu pseidartozēm (bez implanta vērtības) 590,00
928014 Lielo locītavu artroskopija 698,00
928015 Artroskopiska ceļa locītavas priekšējās krustveida saišu rekonstrukcija (bez implanta vērtības) 1096,00
928016 Lielo stobra kaulu osteosintēze (bez implanta vērtības) 698,00
928017 Mazo stobra kaulu osteosintēze (bez implanta vērtības) 395,00
928022 Ganglija, stenozējoša ligamentīta operācija 320,00

 

2.9 OTOLARINGOLOĢIJAS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma  nosaukums Cena, EUR
929001 Deguna gliemežnīcas operācija 250,00
929002 Polipu (jaunveidojumu) izņemšana 250,00
929003 Deguna starpsienas rezekcija 250,00
929005 Endonazāla žokļa dobuma operācija 250,00
929006 Operatīva pieres vai etmoidālo šūnu atvēršana un iztīrīšana 140,00
929007 Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu 145,00
929009 Deguna plastiskās operācijas 445,00
929010 Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija) 149,00
929011 Deguna blakus dobuma endoskopiska operācija 125,00
929012 Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšan no deguna puses 139,00
929013 Vienas vai abu auksleju mandeļu izlobīšana 180,00
929014 Adenotomija 157,00
929016 Traheostomija 266,00
929017 Operācija ārējās auss dzirdes ejā 313,00
929019 Sarētojumu ekscizija no deguna 78,00
929020 Radikāla augsžokļa dobuma operācija (vienpusēja) 155,00
929021 Ausu gliemežnīcu korekcija (vienpuseji) 230,00
929022 Uvulopalatoplastika 250,00
929023 Kakla cistu vai citu labdabīgu veidojumu ekstirpacija 235,00
929024 Labdabīgu rīkles veidojumu noņemšana 128,00
929025 Labdabīgu balsenes veidojumu noņemšana 188,00
929026 Oroantralu fistulu slēgšana 235,00
929027 Funkcionāla endoskopiska deguna blakusdobumu operācija (vienpusēji) 185,00
929028 Virspusēju ādas veidojumu noņemšana galvas un kakla rajonā 110,00

 

2.10. TORAKĀLĀS OPERĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
921101 Konvencionālas torakālas (vaļējas torakomijas) operācija 470,00
921102 Videotorakoskopiskas (VATS) operācija 548,00
921103 Torakotomija, torakālo skriemeļu rezekcijas, muguras smadzeņu dekompresija, priekšējā spondilodēze 470,00
921104 Piemaksa par endoskopiskā griezējšuvēja pielietošanu 500,00
921105 Piemaksa par katru papildus kaseti endoskopiskajam griezējšuvējam 280,00
921106 Piemaksa par griezējšuvēja pielietošanu 250,00
921107 Piemaksa par katru papildus kaseti griezējšuvējam 94,00
921108 Piemaksa par mehāniskā lineārā šuvēja pielietošanu 225,00
921109 Piemaksa par katru papildus kaseti mehāniskajam lineārajam šuvējam 85,00
921110 Piemaksa par endoskopiskā preparāta uztvērējmaisa pielietošanu 85,00
921111 Piemaksa par Alexis mīksto audu retrakcijas sistēmas pielietošanu pie VATS-lobektomijām 149,00

 

 1. ANESTEZIOLOĢIJAS PAKALPOJUMI
Kods Pakalpojuma  nosaukums Cena, EUR
904100 Retrobulbārā anestēzija vienai acij 9,00
904101 Virsmas anestēzija rīkles un balsenes rajonam; dziļākiem deguna rajoniem; bungādiņai,; bungu dobumam 8,50
904103 Vietējā anestēzija (infiltrācijas; vada) sāpju noņemšanai 11,00
904106 Vada anestēzija 19,00
904115 Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā (30 min.) 35,00
904116 Nervu pinumu anestēzija ( pirmā stunda) 77,00
904117 Nervu pinumu anestēzija ( par katru nākošo stundu) 35,00
904119 Epidurālā anestēzija (pirmā stunda) 100,00
904121 Prolongētās epidurālā analgēzijas sistēmas uzlikšana 55,00
904123 Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bipivakaīnu par pirmo diennakti 40,00
904133 Spinālā anestēzija (pirmā stunda) 110,00
904134 Piemaksa par katru nākamo stundu pie spinālās un epidurālās anestēzijas 44,00
904140 Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min. 65,00
904141 Intravenozā anestēzija par katrām nākošajām 30 min 30,00
904127 Maskas vispārējā anestēzija (par pirmo stundu) 55,00
904128 Piemaksa par katru nākamo stundu pie maskas vispārējās anestēzijas 35,00
904142 Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi (pirmā stunda) 130,00
904143 Piemaksa par katru nākamo stundu pie endotraheālās anestēzijas 63,00
904146 Totāla intravenozā  anestēzija (pirmā stunda) 128,00
904147 Totāla intravenozā anestēzija par katru nākošo stundu 77,00
904166 Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu pie torakālajām operācijām 95,00
904170 Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) pielietošanu 50,00
904171 Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija 40,00
904186 Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana) 64,00
904198 Parenterālā barošana par vienu diennakti 81,00
806125 Hiperbārā oksigenācija – 1 seanss 31,00

 

 1. AMBULATORĀS KONSULTĀCIJAS

4.1. ĀRSTU PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
801001 Profesora konsultācija 70,00
801002 Docenta, med. zinātņu doktora, virsārsta konsultācija 50,00
801009 Ārsta konsultācija 40,00
804007 Ārstu speciālistu konsīlijs 70,00
804008 Ārstu speciālistu konsīlijs, pēc pacienta vai pacienta piederīgo pieprasījuma 120,00
801012 Ārsta speciālista atkārtota konsultācija recepšu izrakstīšanai 15,00
801016 Gastroenterologa konsultācija ar ultrasonogrāfiju 60,00
801017 Reimatologa konsultācija ar ultrasonogrāfiju 60,00
801018 Asinsvadu ķirurga konsultācija ar asinsvadu duplex sonogrāfiju 60,00
801019 Neirologa konsultācija ar transkraniālo un brahiocefālo asinsvadu duplex sonogrāfiju 100,00

 

4.2. PSIHOLOGU PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
804201 Psihologa, ārsta psihoterapeita individuāla konsultācija (45 – 60 min.) 40,00
804203 Atmiņas funkcijas novērtēšana ar psiholoģisko un psihodiagnostisko testu palīdzību (līdz 90 minūtēm) 50,00

 

4.3. VESELĪBAS PĀRBAUDES

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
804304 Veselības profilaktiskā  pārbaude –  katram speciālistam 14,00
804314 Respiratora adekvātas  piekļaušanās tests (fit tests), bez respiratora cenas 6,00
804315 Respiratora adekvātas  piekļaušanās tests (fit tests), ar respiratora cenu 13,00
804312 Aviācijas medicīnas eksperta pirmreizēja apskate* (ietilpst terapeitiska, ķirurģiska, neiroloģiska, kardioloģiska, oftalmoloģiska un otolaringoloģiska apskate, elektrokardiogrammas pieraksts un apraksts) 135,00
804313 Aviācijas medicīnas eksperta atkārtota apskate* (ietilpst terapeitiska un  kardioloģiska, apskate, redzes un dzirdes pārbaude, elektrokardiogrammas pieraksts un apraksts) 115,00

* – papildus nepieciešamie izmeklējumi – saskaņā ar „Maksas pakalpojumu cenrādis”.

 

 1. ĀRSTNIECISKIE PAKALPOJUMI

 

5.1. ĶIRURĢIJA UN TRAUMATOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
803009 Vienas ģipša longetes uzlikšana pie pirkstu, metakarpālo kaulu lūzuma gadījumā 18,00
803017 Vienas ģipša longetes uzlikšana pie spieķa kaula lūzuma 22,00
803019 Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba distālās trešdaļas lūzuma vai saišu sastiepuma gadījumā 33,00
803028 Cirkulāra ģipša uzlikšana 33,00
803029 Imobilizācija ar divām ģipša longetēm 33,00
803006 Locītavu stabilizācijas pārsēju uzlikšana 9,00
803036 Cirkulāra ģipša pārsēja noņemšana (ar elektrisko zāģi) 28,00
803041 Ģipša pārsēja noņemšana 9,00
803180 Locītavas punkcija (izņemot pleca un gūžas locītavu) 28,00
803178 Pleca locītavas punkcija 35,00
803179 Gūžas locītavas punkcija 40,00
803181 Elkoņa prepatellāra bursīta punkcija 16,00
803182 Higromas, hematomas punkcija 22,00
803183 Vēdera vai pleiras dobuma punkcija ar vienreizējās lietošanas komplektu 31,00
803184 Lumbālpunkcija 13,00
803186 Kaulu smadzeņu punkcija 55,00
803187 Limfas kolekcijas punkcija (pēc krūts operācijām un reģionālajām virspusējā, limfadektomijām) 13,00
803188 Krūts espandera uzpildīšana 11,00
820010 Mazas brūces pārsiešana (līdz 5 cm) 11,00
820011 Primāri dzīstošas brūces atkārtota apstrāde (pārsiešana) 10,00
820013 Lielas brūces pārsiešana 13,00
820015 Diegu, skavu izņemšana no mazām brūcēm (līdz 5 cm) 11,00
820016 Nedzīstošas brūces pārsiešana 18,00
820019 Diegu, skavu izņemšana no lielām brūcēm (virs 5 cm) 14,00
820044 Virspusēja incīzija  (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona) 55,00
820059 Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija un virspusējo audu biopsija ambulatori 65,00
820070 Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija, naga saknes rezekcija 55,00
820125 Ārējās fiksācijas aparāta pārsiešana 11,00
820126 Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana 50,00
820124 Fiksatoru izņemšana no mazajiem kauliem 17,00
820123 Fiksatoru, bloķējošo skrūvju izņemšana no lielajiem kauliem 22,00
820129 Parazītu izņemšana no audiem 16,00
820131 Ērces izņemšana no audiem 9,00

 

5.2. PROKTOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
808110 Rektoskopija ar vienreiz lietojamo uzgali 30,00
808116 Proktoskopija ar vienreiz lietojamo proktoskopu 12,00
808118 Transanāla biopsija 18,00
821181 Taisnās zarnas tamponāde 24,00
821183 Spongostan tampons pie taisnās zarnas tamponādes 8,00
821182 Digitāla sfinktera bužēšana 14,00
821185 Sfinktera dilatācija ar rektālo spoguli 34,00
821173 Iekšējo hemoroidālo mezglu lateksa gredzenu uzlikšana (pirmreizēja) 80,00
821174 Iekšējo hemoroidālo mezglu lateksa gredzenu uzlikšana (atkārtota) 80,00
821180 Perianālas trombozes incīzija ar tromba izspiešanu 24,00
821178 Virspusēja labdabīgu veidojumu noņemšana (kondiloma/ papiloma/ posthemoroidāla ādas ļerpatiņa u.c) 30,00
821186 Virspusēja perianāla abscesa incīzija 23,00
804103 Infiltrācijas anestēzija proktoloģijā 34,00
821184 Presakrāla vai perianāla blokāde 35,00
821187 Elektromiostimulācija pie starpenes muskulatūras vājuma (1 seanss) 14,00
821188 Starpenes brūču kopšana 12,00
821190 Botulīna toksīna injekcija pie proktoloģiskām saslimšanām (bez medikamenta cenas) 200,00

 

5.3. UROLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
801020 Multidisciplinārs Onkoloģiskais  konsīlijs uroģenitālas onkoloģiskas slimības gadījumā. 250,00
819016 Urīnpūšļa kateterizācija ar vienreizējo katetru 10,00
819017 Urīnpūšļa kateterizācija ar ilgkatetru 18,00
819020 Parafimozes likvidēšana, priekšādas salipuma atdalīšana 25,00
819052 Mikcijas cistometrija ar datu apstrādi darba stacijā 160,00
819007 Urīnizvadkanāla bužēšana 21,00
819008 Iztriepes paņemšana no urīnizvadkanāla mikrofloras noteikšanai 4,10
819009 Pēcoperācijas brūces pārsiešana uroloģijā 15,00
819053 Mikcijas cistometrija ar uretras spiediena profilometriju, ar datu apstrādi darba stacijā 210,00
819058 Prostatas biopsija 80,00
819059 Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju 49,00
819066 Uroflourometrija 15,00
819072 Fibrocistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju 119,00
819075 Transuretāla iejaukšanās urīnpūslī, svešķermeņu vai stenta izņemšana 186,00
819086 Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu) 30,00
811116 Medikamentu implanta ievietošana zemādā 59,00
819010 Stenta izņemšana ar fleksiblo fibrocistoskopu 200,00

 

5.4. GINEKOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
816005 Kolposkopija (maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija, lietojot kolposkopu) 35,00
816008 Maksts sieniņas un dzemdes kakla biopsija 28,00
816009 Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai 22,00
816010 Dzemdes noslīdējuma korekcija ar riņķi 22,00
816015 Dzemdes spirāles ievadīšana 40,00
816016 Dzemdes spirāles izņemšana 35,00
816017 Svešķermeņa izņemšana no maksts 30,00
816018 Bartolini dziedzeru incīzija 60,00
816026 Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai 30,00
816033 Duglasa dobuma punkcija 40,00
816035 Iztriepes ņemšana STI diagnostikai 10,00
816036 Dzemdes kakla mērķētās dozas koagulācija 70,00
816037 Medikamentozs aborts 280,00

5.5. OFTALMOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma  nosaukums Cena, EUR
817017 Redzes asuma noteikšana tuvumā vai tālumā 2,50
817018 Redzes asuma korekcija tuvumā vai tālumā 2,50
817027 Oftalmologa konsultācija ar papildus diagnostiskās aparatūras pielietošanu 60,00
817029 Klinikas vadītāja konsultācija ar papildus diagnostiskās aparatūras pielietošanas 70,00
817030 Autorefraktometrija 5,50
817060 Redzes lauka noteikšana 4,00
817061 Projekcijas krāsu  perimetrija 5,50
817062 Datorizētā projekcijas perimetrija vienai acij 12,00
817081 Gonioskopija abām acīm, rezultātu izvērtēšana 12,00
817082 Biomikrooftalmoskopija abām acīm ar izvērtēšanu 12,00
817085 Oftalmoskopija (tieša vai netieša) abām acīm ar rezultātu izvērtēšanu 12,00
817092 Optiskās kohentās tomogrāfijas (OCT) izmeklējums (bez rezultātu drukāšanas) 30,00
817093 Optiskās kohentās tomogrāfijas (OCT) izmeklējums (ar rezultātu drukāšanu) 40,00
817094 OCT-angiogrāfija,  bez rezultātu drukāšanas 45,00
817095 OCT-angiogrāfija, ar  rezultātu drukāšanu 55,00
817096 Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu 34,00
817097 Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas 12,00
817099 Pahimetrija (radzenes biezuma noteikšana) 4,50
817101 Tonometrija abām acīm, rezultātu izvērtēšana 4,50
817118 Konfokālā mikroskopija vienas acs radzenes un konjunktīvas diagnostikai, ieskaitot fotodokumentāciju, kā aī otras acs salīdzinošo izmeklēšanu 35,00
817119 Radzenes topogrāfija vienas acs radzenes diagnostikai, ieskaitot fotodokumentāciju, kā arī otras acs salīdzinošo izmeklēšanu 23,00
817120 Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A-attēla un B-attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu, rezultātu izvērtēšana 17,00
817121 IOL Master pielietošana abu acu izmeklēšanai un IOL aprēķināšanai; rezultātu printēšana 15,00
817135 Korneosklerālu vai radzenes šuvju izņemšana 18,00
817137 Ārstnieciskās kontaktlēcas uzlikšana (ieskaitot lēcas izmaksas) 10,00
817152 Asaru kanālu skalošana 7,00
817240 Sekundārās kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību 22,00
817280 Lāzera iridektomija 28,00
817281 Lāzera trabekuloplastika 39,00
817295 Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss) 36,00
817297 Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem 45,00
817338 Optometrista konsultācija 19,00
817342 Briļļu pielāgošana un receptes izrakstīšana 12,00

 

5.6. OTOLARINGOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
804101 Virsmas anestēzija rīkles un balsenes rajonam; dziļākiem deguna rajoniem; bungādiņai,; bungu dobumam 9,00
818010 Mērķtiecīga kairinoša vai pretiekaisuma vielu aplikācija ar spoguļa palīdzību deguna dobuma aizmugures vai sānu daļā 6,00
818012 Deguna tamponāde no priekšpuses 20,00
818014 Elektrokoagulācijas lietošana deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcas, mandeļu, balsenes piededzināšanā un veidojumu ekscīzijā 12,00
818031 Krioterapija 8,00
818045 Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana 12,00
818046 Haimora dobuma punkcija 12,00
818049 Deguna blakusdobumu vakuuma atsūkšana 8,00
818072 Aukslēju mandeļu konservatīva ārstēšana 6,00
818076 Peritonsilāra abscesa atvēršana 18,00
818086 Medikamentu ievadīšana balsenē 7,00
818115 Sēra korķu izņemšana un skalošana 7,00
818116 Atticus dobuma izskalošana un/vai tā satura izsūkšana 12,00
818118 Svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas 8,00
818119 Mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību 5,00
818125 Piededzināšana dzirdes ejā vai bungu dobumā 9,00
818136 Eistahija kanāla izpūšana ar spiediena kontroli, pielietojot  spiediena  kompresoru 7,00
818137 Bungādiņas vibromasāža 5,00
818138 Eistahija kanāla kateterizācija, arī ar bužēšanu un/vai medikamentu ievadīšanu, ieskaitot izpūšanu ar gaisu 9,00
818140 Bungādiņas incīzija (paracentēze) 16,00
818282 Audiometrija 11,00
818284 Timpanometrija 15,00
818285 Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem 15,00
818288 Veidojumu noņemšana no deguna 25,00

 

5.7. INJEKCIJAS, BLOKĀDES

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
803052 Injekcija ādā vai muskulī 6,00
803056 Injekciju kurss muskulī vai ādā 5 un vairāk reizes – par katru reizi 4,00
803053 Injekcija vēnā 8,00
803057 I/v injekciju kurss 5 un vairāk reizes – par katru reizi 6,50
803142 Infūzija vēnā 13,00
803143 Infūzija vēnā 3 un vairāk reizes – par katru reizi 11,00
803144 Infūzija ar perfuzoru 24,00
803145 Infūzija ar infuzomatu 31,00
803139 Intraartikulāra injekcija gūžas locītavā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) 45,00
803140 Intraartikulāra injekcija plecā (ar materiālu un medikamentu izmaksām) 34,00
803146 Intraartikulāra injekcija celī (ar materiālu un medikamentu izmaksām) 29,00
803149 Pieejas porta kopšana (skalošana) 21,00
811101 Infiltrējošas blokādes  nervu vai cīpslu kanālos (ar medikamentu izmaksām ) 18,00
811103 Paravertebrālas blokādes (ar medikamentu izmaksām) 35,00
811114 Mugurkaula infiltrējošas blokādes (ar medikamentu izmaksām) 35,00
811117 Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 1 lokalizācija 210,00
811118 Centrifugētas autoplazmas ievadīšana lielajās locītavās (PRP injekcija), 2 lokalizācijas 260,00
860013 Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) 375,00
860014 Botulīna toksīna injekcija (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) 700,00
860015 Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 500 DV) 400,00
860016 Botulīna toksīna injekcija ar ultrasonogrāfijas metodes pielietošanu (ar medikamenta izmaksām – līdz 1000 DV) 710,00
860255 Mantoux 2,00
860256 Mantoux reakcijas nolasīšana 1,00

 

5.8. VAKCINĀCIJA*

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
805801 Vakcinācija pret gripu ar trivalento vakcīnu 9,00
805826 Vakcinācija pret gripu ar tetravalento vakcīnu 13,00
805802 Vakcinācija pret vīrushepatītu A (pieaugušajiem) 35,00
805807 Vakcinācija pret vīrushepatītu A (bērniem) 24,00
805803 Vakcinācija pret vīrushepatītu B (pieaugušajiem) 24,00
805804 Vakcinācija pret vīrushepatītiem A un B 52,00
805805 Vakcinācija pret ērču encefalītu (pieaugušajiem) 29,00
805809 Vakcinācija pret ērču encefalītu (bērniem) 27,00
805810 Vakcinācija pret holēru 35,00
805811 Vakcinācija pret epidēmisko parotītu, masalām, masaliņām 18,00
805812 Vakcinācija pret trakumsērgu 35,00
805813 Vakcinācija pret dzelteno drudzi 42,00
805814 Vakcinācija pret vējbakām 51,00
805815 Vakcinācija pret vēdertīfu 30,00
805816 Vakcinācija pret poliomielītu 27,00
805817 Vakcinācija pret meningokoku infekciju 29,00
805825 Vakcinācija pret meningokoku infekciju (Nimenrix) 54,00
805819 Vakcinācija pret pneimokoku infekciju ar konjugēto vakcīnu 70,00
805827 Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa izraisītajiem vēža veidiem 138,00
805828 Vakcinācija pret garo klepu (Adacel) 35,00
805820 Vakcinācija darba kolektīvā līdz 50 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) 40,00
805821 Vakcinācija darba kolektīvā no 51 līdz 100 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) 45,00
805822 Vakcinācija darba kolektīvā no 101 līdz 200 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) 50,00
805823 Vakcinācija darba kolektīvā no 201 līdz 300 cilvēkiem (bez vakcīnas izmaksām) 60,00
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena ar PVN, EUR
805824 Starptautisks sertifikāts par vakcināciju vai revakcināciju pret dzelteno drudzi 3,00
805806 Potēšanas pase 1,50

* Ārsta apskate pirms vakcinācijas un dokumentu noformēšana iekļauta vakcinācijas cenā.

5.9. PĒDU APRŪPES KABINETA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
831101 Pirmreizēja ārstnieciskā pēdu aprūpe 28,00
831103 Kārpas/varžacs apstrāde (1-3 gab.) 5,00
831104 Viena naga sēnīšu izraisītu bojājumu ārstēšana 5,00
831105 Ieauguša naga korekcija (1 nags) 8,00
831107 Nagu nogriešana slimnīcas pacientiem 10,00
831112 Podologa konsultācija (ar testiem) 10,00
831115 Problemātisku pēdu ādas  apstrāde (plaisas, sabiezējumi 15,00
831116 Atkārtota pilna pēdu aprūpe (1-2 mēnešu laikā) 24,00
831117 Problemātisku nagu apstrāde (sēnīšu infekcijas, sabiezējumi, deformācijas) 18,00
831118 Diabēta pēdas aprūpe 20,00
831119 Naga malas tamponēšana (1 nags) 5,00
831120 Problemātisku nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu (1 īkšķim) 10,00
831121 Visu kāju nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu 30,00
860715 Ārstnieciskais pedikīrs (aparāta) – par katru bojāto nagu 2,00

 

5.10. ALERGOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
810008 Ādas raudzes nolasīšana un dokumentēšana ( līdz 3 alergēniem) 5,50
810009 Ādas raudzes nolasīšana un dokumentēšana (par katru nākošo, sākot no ceturtā 2,50

 

5.11. DERMATOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
814019  Dermatoskopija vienam veidojumam 15,00
814020 Dermatoskopija katram nākamajam veidojumam 3,00
814021 Digitālā dermatoskopija (vienam veidojumam) 17,00
814022 Digitālā dermatoskopija katram nākamajam veidojumam 7,00
814023 Digitālā dermatoskopija visam ķermenim 70,00
814024 Visa ķermeņa kartēšana  (pēc digitālās dermatoskopijas) 50,00
814029 Ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, apstrādājamās virsmas laukums līdz 6 mm (neieskaitot anestēzijas, pārsēja un histoloģijas izmeklēšanas izmaksas) 45,00
814030 Piemaksa manipulācijai 814029 -ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, veidojuma izmērs no 6mm līdz 10 mm 40,00
814031 Piemaksa manipulācijai 814029 -ādas jaunveidojuma likvidācija CO2 lāzers, veidojuma izmērs  virs 10 mm 85,00
814032 Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs līdz 6 mm) 45,00
814033 Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs 6 līdz 10 mm) 65,00
814034 Ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri (veidojuma izmērs virs 10 mm) 80,00
814035 Piemaksa manipulācijai 814034 – ādas jaunveidojuma destrukcija ar CO2 lāzeri, veidojuma izmērs virs 15 mm 30,00
814039 Multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 (līdz 3 veidojumiem), bez anestēzijas un pārsēja izmaksām 30,00
814040 Piemaksa manipulācijai 814039 – multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri,   par nākamiem 3 veidojumiem 40,00
814041 Piemaksa manipulācijai 814039 multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri,  vairāk nekā 10 veidojumi vienā lokalizācijā 45,00
814042 Piemaksa manipulācijai 814039 -multiplu veidojumu likvidācija (fibroepiteliālas dabas veidojums) ar CO2 lazeri,  vairāk nekā 10 veidojumi dažādās lokalizācijās 50,00
814036 Ādas biopsija 11,00
814037 Ādas biopsijas komplekts 6,00
814038 Pārsējs 5,00
814048 Ādas veidojuma “Punch” biopsija 35,00
814047 Kriodestrukcija ( vienam veidojumam attkarībā no lokalizācijas un izmēra) 19,00
814049 Kriodestrukcija katram nākamajam veidojumam 5,00
814050 Kriodestrukcija vienam laundabīgam veidojumam līdz 6 mm 50,00
814051 Piemaksa manipulācijai  814050  –  kriodestrukcijai virs 6 mm 25,00

 

5.12. Zobārstniecības pakalpojumi*

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
870002 Pirmreizējais izmeklējums 12,00
870003 Konsultācija (kā vienīgā veiktā manipulācija) 7,00
870004 Atkārtota konsultācija ar izmaiņu konstatāciju 6,00
870014 Zobu vitalitātes noteikšana vienam zobam 2,00
870052 Dentālā rentgenuzņēmuma rakstisks novērtējums 1,00
870101 Higiēnas instrukcija un motivācija, pielietojot mutes dobuma kopšanas un profilakses uzskates līdzekļus 6,00
870103 Zobu virsmu apstrāde ar pretkariesa līdzekļiem – gēla vai putu aplikācija 4,00
870108 Zobu mīkstā aplikuma noņemšana visā mutē 5,00
870109 Zobu pulēšana visā mutē 6,00
870201 Zoba kavitātes veidošana un pagaidu slēgšana, ko veic gadījumos, ja plānots izgatavot inleju vai citu protēžu elementu, kā arī ja ir dziļais kariess 10,00
870202 Vienas parapulpāras tapas vai kanāla skrūves ielikšana 3,00
870222 Amalgama, incisīvi un premolāri, 1 virsma 16,00
870223 Amalgama, premolāri, 2 virsmas 18,00
870224 Amalgama, premolāri, 3 virsmas 21,00
870225 Amalgama, premolāri, 4 virsmas 25,00
870226 Amalgama, premolāri, klīniska kroņa atjaunošana 30,00
870227 Amalgama, molāri, 1 virsma 14,00
870228 Amalgama, molāri, 2 virsmas 17,00
870229 Amalgama, molāri, 3 virsmas 20,00
870230 Amalgama, molāri, 4 virsmas un vairāk 29,00
870231 Amalgama, molāri, klīniska kroņa atjaunošana 35,00
870232 Stikla jonomērs, incisīvi, 1 virsma 18,00
870233 Stikla jonomērs, incisīvi, 2 virsmas 21,00
870234 Stikla jonomērs, premolāri, 1 virsma 19,00
870235 Stikla jonomērs, molāri, 1 virsma 21,00
870236 Kompomērs, incisīvi, 1 virsma 11,00
870237 Kompomērs, incisīvi, 2 virsmas 14,00
870238 Kompomērs, premolāri, 1 virsma 21,00
870239 Kompomērs, molāri, 1 virsma 21,00
870240 Kompozīts, 1 virsma, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus 24,00
870241 Kompozīts, 2 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus 27,00
870242 Kompozīts, 3 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus 32,00
870243 Kompozīts, 4 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus 37,00
870244 Kompozīts, 5 virsmas, izmantojot tikai gaismā cietējošus kompozīta materiālus 43,00
870319 Vitālā pulpotomija noformētiem premolāriem un molāriem kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta, ja nav laika izdarīt pulpektomiju 22,00
870320 Akūtā pulpektomija viensaknes zobam  kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas 25,00
870321 Akūtā pulpektomija divsakņu zobam kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas 35,00
870322 Akūtā pulpektomija trīssakņu zobam kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas 43,00
870323 Akūtā pulpektomija zobam ar anatomisku papildu kanālu  kā neatliekama palīdzība pie neatgriezeniska pulpīta vai pulpas traumas 14,00
870324 Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana viensaknes zobam  kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs 25,00
870325 Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana divsakņu zobam kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs 36,00
870326 Akūta, nedzīva zoba atvēršana un drenēšana trīssakņu zobam kā neatliekama palīdzība, ja ir akūts, nedzīvs zobs 42,00
870328 Saknes kanāla apstrāde viensaknes zobam 19,00
870329 Saknes kanāla pildīšana viensaknes zobam 10,00
870330 Sakņu kanālu apstrāde divsakņu zobam 26,00
870331 Sakņu kanālu pildīšana divsakņu zobam 18,00
870332 Sakņu kanālu apstrāde trīssakņu zobam 40,00
870333 Sakņu kanālu pildīšana trīssakņu zobam 24,00
870336 Sakņu kanāla pārārstēšana viensaknes zobam 32,00
870337 Sakņu kanālu pārārstēšana divsakņu zobam 38,00
870338 Sakņu kanālu pārārstēšana trīssakņu zobam 49,00
870341 Endodontiski ārstējama zoba atvēršana caur kroni 9,00
870342 Endodontiski ārstēta zoba balināšana-pirmais seanss 10,00
870343 Endodontiski ārstēta zoba balināšana-katrs nākamais seanss 9,00
870400 Kustīga zoba ekstrakcija 6,00
870401 Viensaknes zoba ekstrakcija, brūces apdare 9,00
870402 Daudzsakņu zoba ekstrakcija, brūces apdare 17,00
870403 Kaula nolīdzināšana, izkasīšana, šuve, tamponēšana-īpaši sniegta zobārstnieciskā palīdzība atsevišķā seansā vienā žokļa pusē vai priekšzobu rajonā 16,00
870404 Viensaknes zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apdari 20,00
870405 Daudzsakņu zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apdari 25,00
870411 Alveolārā izauguma sekvestrektomija 43,00
870419 Asiņošanas apturēšana pēc zoba ekstrakcijas, ko pielieto atsevišķā seansā kā ekstrakcijas brūces slēgšanu ar šuvēm 14,00
870438 Dziļi lokalizēta abscesa intraorāla atvēršana 32,00
870442 Alveolas kiretāža 10,00
870456 Gļotādas slimību lokāli medikamentoza ārstēšana vai protēžu nospieduma vietas ārstēšana vienā seansā 13,00
870460 Šuvju noņemšana 3,00
870501 Akūtas nekomplicētas orālās infekcijas ārstēšana viena apmeklējuma laikā 9,00
870502 Akūtas nekomplicētas orālās infekcijas ārstēšana divu apmeklējumu laikā 25,00
870535 Periodontāla abscesa vai perikoronīta ārstēšana viena apmeklējuma laikā 14,00
870536 Periodontāla abscesa vai perikoronīta ārstēšana divu apmeklējumu laikā 27,00
870537 Periodontāla abscesa vai perikoronīta ārstēšana triju apmeklējumu laikā 36,00
870901 Virsmas anestēzija, ko pielieto pie manipulācijām, kuru izmaksās nav iekļauta cita veida anestēzija 2,00
870903 Infiltrācijas anestēzija 4,00
870904 Intraorāla novada anestēzija 5,00
870909 Zoba kanāla aizpildīšana ar zobārstniecības specifisku materiālu (skrūvi) 12,00

*sniedzot neatliekamo palīdzību Stacionāra LIC stacionārajiem pacientiem ar neskaidras etioloģijas drudzi un septiskiem stāvokļiem, zobārstniecības pakalpojumi ir bez maksas.

 

5.13. ARITMOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
806132 Vienkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana 28,00
806133 Divkameru elektrokardiostimulatora darbības pārbaude un programmēšana 42,00
806135 Divkameru (DDD) ICD pārbaude un programmēšana 52,00

 

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
804401 Ambulatori maksas pakalpojumi ar koeficientu 1.2

 

 1. LABORATORIJAS PAKALPOJUMI

 

6.1. LABORATORISKIE IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
Hematoloģija, koaguloģija
840002 Seruma (plazmas) iegūšana 0,50
840003 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā 1,40
840004 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos 1,55
840005 Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos 1,75
847007 Piemaksa par asins ņemšanu, ja stobru ir vairāk par 3 – (par katru nākošo 0,35
840006 Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru 0,95
840014 Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija 1,68
840015 Eritrocītu grimšanas ātrums pēc Westergrēna 0,73
840016 Eritrocītu grimšanas ātrums, kapilārā fotometrija 0,73
840019 Retikulocīti – automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru 6,50
840020 Trombocīti ar Na citr. 4,65
840035 Hemolīzes tests 5,50
840036 Osmolaritātes noteikšana 3,92
840041 Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins analizatoru 4,65
840085 Protrombīns un INR 2,60
840087 Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) 3,00
840088 Fibrinogēns 3,00
840090 Trombīna laiks 2,90
840096 D-dimēru noteikšana kvantitatīvi 8,32
840097 Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi 6,00
840115 Heparīninducētās trombocitopēnijas diagnostika (HIT), kvantitatīvs 104,00
840120 TRAP (trombocītu funkcija)- jutība uz GpIIb/IIIa receptora antagonistiem 79,,61
840124 Trombocītu agregācijas rezistence pret clopidogrelu, prasugēlu un citiem ADP receptoru antagonistiem  (kopā ar hirudīna vakuuma stobriņu) 79,61
840125 Trombocītu agregācijas rezistence pret aspirīnu, NPL un citiem ciklooksigenāzes inhibitoriem (kopā ar hirudīna vakuuma stobriņu)   ASP 79,61
840126 EXTEM (tromboelastometrija) – ārējās  asins recēšanas sistēmas noteikšana 16,08
840127 INTEM (tromboelastometrija)- iekšējās  asins recēšanas sistēmas noteikšana 14,30
840128 FIBTEM (tromboelastometrija)- izolētās fibrinogēna analīzes un fibrīna polimerizācijas kvantitātes noteikšana 17,29
840129 APTEM (tromboelastometrija)-  hiperfibrinolīzes noteikšana 18,50
840130 HEPTEM (tromboelastometrija)-  heparīn – nejūtīgo koagulācijas analīze 23,34
840132 Anti XA faktora aktivitāte – mazmolekulārie heparīni(LMWH) 5,57
840852 Eritropoetīns 10,42
840847 Haptoglobīns 3,76
840089 Antitrombīns III (AT-III) 6,49
840107 Proteīna C noteikšana 17,84
840108 Proteīna S noteikšana 15,65
840106 Brīvā Proteīna S Ag 15,65
840803 Proteīna C rezistences tests (APC-R) 17,08
840848 VIII faktora aktivitātes noteikšana 12,29
840857 VIII faktora C aktivitātes noteikšana 12,29
840858 VIII faktora inhibitori 78,254
840109 Von  Villebranda faktors 12,29
840853 Von Willebranda faktora aktivitāte 12,29
840893 V faktors 18,01
840859 VII faktors 18,01
840099 IX faktora noteikšana 12,12
840860 IX faktora inhibītori 78,25
840861 X faktors 18,01
840854 XI faktora aktivitātes noteikšana 18,01
840862 XII faktors 18,01
840855 Antivielas pret trombocitiem 18,01
840807 Lupus antikoagulanti 17,08
840818 Beta 2 glikoproteīna I IgG, IgM, IgA 17,08
840863 Beta 2 glikoproteīna I IgM 8,53
840864 Beta 2 glikoproteīna I IgG 8,53
  Urīna analīzes
840131 Olbaltums (kvantitatīvi) urīnā 1,67
840148 Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri) 1,60
840150 Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija 2,10
Izkārnījumu analīzes
840160 Koprogramma 4,10
840162 Apslēptās asinis kvantitatīvā metode 7,92
840164 Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām 1,52
840169 Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi 2,88
840170 Helmintu un to fragmentu noteikšana 4,00
840171 Vienšūņu zarnu parazītu noteikšana natīvā preparātā 5,00
840172 Apslēptās asinis fēcēs ar teststrēmeli (kvalitatīvā metode) 1,60
  Citas klīniskās analīzes
840181 Likvora klīniskā izmeklēšana 4,50
840182 Hlorīdi (likvora izmeklējums) 1,60
840183 Krēpu klīniskā analīze 3,50
840184 Eozinofīlie leikocīti krēpās 3,30
840185 Krēpu citoloģiska izmeklēšana (3 preparāti) 6,33
840186 Laktāts likvorā 1,36
840187 Serozo dobuma šķidr.klīniskā izmeklēšana (Punkt.kl.analīze) 4,03
840188 Prostatas eksprimāta izmeklēšana 5,40
840191 Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām 4,50
840193 Acidorezistento baktēriju (t.sk. mikobaktēriju) bakterioskopiskā izmeklēšana tiešā iztriepē 3,40
840195 Olbaltumvielas (kvantitatīvi) (likvora izmeklējums) 1,67
840196 Glikoze(kvantitatīvi) (likvora izmeklējums) 1,70
840197 Punktāta izmeklēšana (olbaltumvielas (kopējās) 1,67
840201 Bilirubīns kopejais  BIL-T 1,69
840202 Bilirubīns tiešais  BIL-D 1,69
840203 Bilirubīns kopejais  BIL-T (ser.dob.šķidr.) 1,69
840204 Bilirubīns tiešais  BIL-D  (ser.dob.šķidr.) 1,69
840205 Hemoglobīns, hematokrīts (ser.dob.šķ.) 1,71
  Imūnhematoloģija
840300 Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)(A un B antigēna noteikšana ar tiešo reakciju) 1,50
840302 Rēzus (Rh (D)) piederības noteikšana ar plaknes metodi (ar diviem reaģentiem) 3,18
840303 Rēzus (Rh (D)) piederības noteikšana geltehnikā (ar vienu reaģentu) 3,50
840304 Asins grupas noteikšana AB0 un Rh sistēmās geltehnikā 6,00
840307 Rh sistēmas fenotipa (CcEe) un Kell antigēna noteikšana geltehnikā 8,40
840309 Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings geltehnikā (identifikācijas karte Liss/Coombs) 5,10
840318 Recipienta un donora asins individuālās saderības tests laboratorijā (ABO, Rh un citās sistēmās – geltehnikā) 13,81
840325 Tiešais antiglobulīna tests – (DAT) gel-tehnikā (identifikācijas karte Liss/Coombs) 3,19
  Olbaltumu vielu maiņa
841001 Kopējais olbaltums 1,67
841002 Albumīns 1,67
841004 Urīnviela 2,10
841005 Urīnskābe 1,90
841006 Kreatinīns 1,50
  Fermenti
841020 Sārmainā fosfotāze 1,33
841022 ALAT noteikšana 1,31
841023 ASAT noteikšana 1,31
841024 Gamma glutamīntransferāze 1,62
841025 Kreatīnkināze 1,54
841026 Laktātdehidrogenāzes noteikšana 1,31
841027 Lipāze 3,42
841028 Laktātdehidrogenāzes frakcija 4,77
841030 Kreatīnkināzes MB frakcija 4,27
841032 Holīnesterāze 2,63
841034 Alfa amilāze 2,45
  Lipīdi
841045 Kopējais holesterīns 1,58
841046 Triglicerīdi 2,10
841047 ABL – holesterīns (tiešā metode) 3,26
841052 Bilirubīns, frakcijas 1,61
841055 ZBL – holesterīna līmenis asinīs 3,70
  Elektrolīti, skābju – bāzu līdzsvars, neorganiskie elementi
841065 Kālijs 1,33
841069 Fosfors 1,59
841067 Nātrijs 1,33
841068 Kalcijs 1,31
841070 Hlorīdi 1,67
841071 Dzelzs 1,32
841072 Magnijs 2,64
841073 Dzelzs saistīšanas spēja 3,50
841077 Varš asinīs 4,49
841079 Asins gāzu un pH analīze 15,96
841081 Jonizētais kalcijs 3,41
841085 Oksimetrijas rādītāji 14,23
841086 Amonjaks 3,95
  Glikozes regulācija
841095 Glikoze asinīs 1,64
841096 Glikozes slodzes tests 5,77
841097 Glikohemoglobīns 5,89
841099 C peptīds 6,71
841101 Mikroalbumīnūrijas noteikšana 4,40
  Reimotesti, akūtās fāzes olbaltumvielas
841116 Antistreptolizīns (kvantitatīvi) 2,77
841117 Transferīns 2,49
841122 Ceruloplazmīns 3,94
841124 Feritīns 7,74
841127 CRO kvantitatīvi 2,77
841128 Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi) 2,53
841131 Kappa vieglās brīvās ķēdes 8,14
841132 Lambda vieglās brīvās ķēdes 8,14
  Vairogdziedzera hormoni
841142 Tireotropais hormons (TSH) 5,45
841143 Brīvais tiroksīns (FT4) 5,18
841144 Brīvais trijodtironīns (FT3) 5,18
  Dzimumhormoni un grūtniecības testi
841150 Prolaktīns 5,14
841154 Testosterons 5,24
841160 SHBG (sex hormon binding globulin) 5,89
841161 Dehidroepiandrosterona sulfāts (DHEA-S) 5,35
841164 Horiongonadotropīns 6,96
841165 Brīvais HCG (Beta-HGH – brīvais horiongonadotropīns) 7,72
  Citas hormonu analīzes
841170 Aldosterons 12,84
841173 Kortizols 4,71
841175 Parathormons 7,28
841216 NT-pro BNP vai  BNP (Nātrija urētiskais peptīds) 18,78
841130 Paraproteīnu noteikšana ai imūnfiksāciju vai imūtipēšanu (Serumā vai Urīnā) 18,16
840828 Angiotenzīna konvertāze 3,59
841003 Olbaltuma frakcijas serumā vai urīnā (elektroforēze) 3,76
841205 Mioglobīns 6,31
840841 Seruma amiloīda A noteikšana 10,16
840843 Homocisteīns 8,88
840837 Antikardiolipīnu antivielu noteikšana (Kardiolipīna IgG, IgM, IgA) 5,81
840865 Kardiolipīna IgM 8,53
840866 Kardiolipīna IgG 8,53
840867 Komplementa faktors C3 3,59
840868 Komplementa faktors C4 3,59
840815 Interleikīns 6 (IL6) 10,18
841100 Insulīns 5,17
840869 Lipoproteīns (A) 3,29
840870 Apolipoproteīns B 3,29
840871 Apolipoproteīns A1 3,29
841151 Folikulstimulējošais hormons (FSH) 4,96
841152 Luteinizētājhormons (LH) 4,96
841153 Estradiols 5,64
841155 Progesterons 5,29
840813 17-OH progesterons 5,98
840839 Estriols (brīvais) 5,98
840872 Anti-Millera hormons (AMH) 79,12
840838 Androstendions 5,64
840801 PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī 26,07
840835 Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī 15,65
841202 Deoksipiridolīns 14,71
841224 ß CTX 13,15
841214 Intaktais P1NP 32,16
841206 Osteokalcīns 7,18
840834 Somatotropais hormons (STH) 5,29
841106 IGF-1 (Insulīnam līdzīgais augšanas faktors 1) 15,65
840832 Adrenokortikotropais hormons (AKTH) 5,98
840814 Gastrīns 46,26
840811 Hromogranīns 43,12
Citas specifiskās analīzes
841199 Vitamīns D3 (25-OH) 7,50
841200 Vitamīns B12 9,44
841201 Folskābe 8,56
841203 Troponīns I 5,87
841204 Kardiālais Troponīns T augsti jutīgais 1 reizi 6,49
841207 Prokalcitonīns 14,49
841209 Kardiālais Troponīns T augsti jutīgais 2 reizes 12,65
841210 Šķīstošie transferīna receptori 9,82
841211 Kalcitonīns 14,18
841215 Urīna neitrofīlo leikocītu gelatināzes asoc lipokalīns (NGAL) 23,91
841217 Vankomicīns 7,61
841189 Etanola noteikšana fermentatīvi 6,21
841212 Vanililmandeļskābe VMS 5,73
840845 Alfa1 antitripsīns 4,16
840856 Mikofenolskābe 10,25
840873 ADH – Antidiurētiskais hormons 30,60
840812 Kateholamīni (Noradrenalīns, adrenalīns d/n urīnā) 15,65
840820 5 hidroksi-indol-etiķskābe (5HIIA) 13,66
840874 Spermogramma 21,16
840190 Metotreksāts (augsti dozēts) 15,73
840875 Gentamicīns 15,73
841184 Ciklosporīns un takrolīms (radioimunoloģiskā metode) 15,81
840810 Varš urīnā 16,51
840851 Svins urīnā 29,03
840876 Cinks 16,51
840877 CO2 – bikarbonāts 3,42
840878 Cistatīns C 8,53
840879 Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 5 Ag) 10,51
840880 Specifiskā IgE noteikšana (panelis – 12 Ag) 28,60
840881 Specifiskā IgE noteikšana – 20 atsevišķu antigēnu panelis 39,60
840882 IgG pret Aspergillus fumigatus 5,93
840824 Oligoklonālās antivielas asinīs un likvorā  (Izoelektriskā fokusēšana) 138,60
840883 Lipoproteīdu frakcijas 12,00
Ģenētika, onkoloģija
849028 BCR-ABL(molekulārā bioloģija) Ph (Filadelfijas) hromosomas pozitīvu leikožu terapijas efektivitātes kontrole, izmantojot BCR/ABL gēna ekspresijas kvantitatīvu analīzi (La/MoB 089) 276,15
849038 Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai) 298,80
849048 Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi 137,73
Šūnu imunoloģija
846010 Perifēro limfocītu vienas subpopulācijas noteikšana 9,16
846014 Limf. subpopulācijas CD4/CD8 asinis 22,26
846016 Limf. subpopulācijas CD4/CD8 bronhu skalojums 22,47
846015 CD3+ un CD19+ šūnu noteikšana 22,52
846017 Imūnstatusa noteikšana – limfocītu imunofenotipi kvantitatīvi (absolūtais skaits, %) (CD3/CD4, CD3/CD8, CD3, CD19, CD16+CD56, HLA-DR, CD3/HLA-DR), plūsmas citometrija 40,28
846019 T-limfocītu imunofenotipu kvantitatīva noteikšana (absolūtais skaits, %) (CD3/CD 4, CD3/CD8), plūsmas citometrija 40,66
846020 Leikožu šūnu fenotips (citofluorimetrija) 65,70
846021 Cilmes (CD34+) šūnu noteikšana 51,29
846028 Cilvēka leikocitārā antigēna B tipēšana ar molekulāro hibridizāciju (HLA B – human leucocyte antigen B) 134,09
846029 T-limfocītu imunofenotipu CD 4 (absolūtais skaits, %) un CD8 (absolūtais skaits) 21,53
846030 Cilvēka leikocitārā antigēna HLA B*5701 tipēšana ar Polimerāzes ķēdes reakciju (PCR) 34,96
846032 Latentas tuberkulozes infekcijas noteikšanas tests in vitro ar ELISA metodi (QuantiFERON TB Gold Plus) 59,54
846036 HLA-B27 14,65
847158 CD4 + helperu/induktoru T-limfocītu noteikšana (absolūtais skaits, %) 15,25
  Humorālā imunitāte un autoimunitāte
846051 Imūnglobulīnu G, A, M noteikšana 13,07
846052 IgG likvorā 4,31
846056 Imūnglobulīna IgG noteikšana 4,31
846057 Imūnglobulīna IgA noteikšana 4,42
846058 Imūnglobulīna IgM noteikšana 4,55
846059 Imūnglobulīna  E noteikšana 7,85
846076 Kalpoprotektīns 17,05
846092 Anti- DNS( divspirāļu antivielu noteikšana kvantitatīvi) 8,58
846093 ANA antinukleārās antivielas ELISA  metode 11,47
846094 AMA M2 (M2 apakštipa antimitohondriāl.antivielas) 33,99
846096 Anti-fosfolipīdi IgG 11,55
846097 Anti-fosfolipīdi IgM 11,55
846100 ENA noteikšana 8,15
846110 Antivielas pret tireoglobulīnu 9,18
846112 Autoantivielu pret MPO noteikšana 9,07
846113 Autoantivielu pret PR3 noteikšana 8,20
846115 Antimikrosomālo antivielu noteikšana (Anti – TPO) 12,21
846116 Tireoglobulīna noteikšana 7,80
846132 Antivielas pret TSH receptoriem 15,08
846137 Anti CCP vai Anti MCV 13,75
846138 S100 15,05
840884 Kuņģa parietālo šūnu IgG 10,25
840842 Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imūnfluorescence) 8,20
840846 Krioglobīni (kvalitatīvi) 5,12
847087 ASCA (Anti Saccharomyces cereviciae)IgA 10,25
847088 ASCA (Anti Saccharomyces cereviciae)IgG 10,25
840885 ENA subtipu (SM, RNP, SSB, SSA, J0-1, Scl70) noteikšana 33,99
840886 ANA/ENA IgG apakšklases 33,99
840805 Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski 6,74
840887 ANA noteikšana HEP-2 šūnu kultūrā (titrēšana) 6,90
840888 ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (skrīnings) 6,90
840889 ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (titrēšana) 13,57
840822 AQP4 – akvoporīna 4 antivielas 27,06
840890 Tumora nekrozes faktors α 16,99
840806 Antivielas pret glutamildekarboksilāzi (Anti GAD) 23,82
840891 Aβ42 (beta amiloīds 42) 182,42
840808 Antivielas pret AChR (acetilholīna receptoriem), nmol/L 35,64
840823 Antivielas pret MuSK (muskuļu specifisko receptoru tirozīnkināzi), U/mL 31,86
840840 Antivielas pret skeleta muskulatūru noteikšana 18,70
840802 Antineitrofilās citoplazmatiskās antivielas (ANCA) noteikšana (skrīnings) 20,50
846090 ANCA noteikšana (diferencēšana – netiešā imūnfluorescence) 20,50
840809 Antigangliozīdu antivielu noteikšana (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) 50,01
840892 Autoimūnā encefalīta noteikšana (NMDA, AMPA, LG1, CASPR2, GABAR) 52,80
840821 NMDA receptoru antivielas 52,80
840819 Neironālo antigēnu profils-amfizīns, CV2, PNMA2, MA2/Ta, Ri, Yo, Hu, rekoverīns, titīn 55,61
840826 VGKC/VGCC antivielas 55,64
Seksuāli transmisīvo un ādas slimību izmeklējumi
841230 Sifilisa ekspresdiagnostika, RPR 2,34
841231 Sifilisa diagnostika – Reagīnu precipitācijas reakcija (RPR) ar titrēšanu 4,70
841232 Sifilisa diagnostika  – Treponema pallidum  hemaglutinācijas reakcija (TPHA) 4,20
841233 Sifilisa diagnostika – Treponema pallidum hemaglutinācijas reakcija (TPHA) ar titrēšanu 7,91
841234 Uzsējums gonokoku noteikšanai 13,77
841235 Treponema pallidum DNS 33,76
841240 Chlamydia trachomatis antigēna (IFA) – Chlamydia trachomatis antigēna noteikšana ar imūnfluorescences reakciju 7,67
841241 Chlamydia trachomatis antigēna (IF) – Chlamydia trachomatis antigēna noteikšana ar tiešo imūnfluorescences metodi sievietēm (2 vietas) 15,31
841243 Chlamydia trachomatis DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) 29,24
841244 Chlamydia trachomatis DNS, Ureaplasma DNS (sugas –parvum un urealyticum), Mycoplasma genitalium DNS, Mycoplasma hominis DNS 19,89
841247 Uzsējums uz mikoplazmu 10,09
841248 Uzsējums uz ureaplazmu 10,09
841252 Anti-Treponema pallidum IgM (ELISA) – IgM antivielu pret Treponema pallidum noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,78
841253 Anti-Treponema pallidum antivielas – antivielu pret Treponema pallidum noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,44
841255 Anti-Chlamydia trachomatis  IgA (ELISA) – IgA antivielu pret Chlamydia trachomatis noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,21
841257 Vienlaicīga Chlamydia trachomatis rRNS un Neisseria gonorrhoeae rRNS noteikšana ar NAAT 29,28
841266 IgG  antivielu pret Treponema pallidum apstiprināšana ar imunoblotu 32,72
841267  IgM  antivielu pret Treponema pallidum apstiprināšana ar imunoblotu 32,72
841268 Sifilisa diagnostika – reagīnu precipitācijas reakcija (RPR) CITO 5,25
841269 Seksuāli transmisīvās slimības uztriepe (STS) CITO 11,35
841272 Materiāla paņemšana patogēnu ādas, nagu, matu sēnīšu vai dziedzerērces noteikšanai no 1 perēkļa 0,82
841273 Materiāla paņemšana patogēnu ādas, nagu, matu sēnīšu vai dziedzerērces noteikšanai no vairākiem perēkļiem (2–3 perēkļi) 1,61
841274 Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana sēnīšu noteikšanai par katru perēkli 9,28
841278 Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana sēnīšu noteikšanai par katru perēkli, CITO 17,61
841289 Uzsējums patogēnu ādas, matu, nagu sēnīšu noteikšanai 11,01
841292 Izmeklēšana demodekozes noteikšanai 5,19
841293 Izmeklēšana demodekozes noteikšanai (1 stunda) 15,65
841294 Kašķa ērces noteikšana 9,52
841295 Kašķa ērces noteikšana (1 stunda) 19,10
841296 7 Seksuāli transmisīvo infekciju (C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, and U. parvum) DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā 37,52
  Hepatīti
841301 HBs Ag (hepatīts B) 3,85
841303 Anti – HBs kvantitatīvi (ELISA) –  antivielu pret hepatīta B vīrusu kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 13,61
841304 HBsAg apstiprinošais (ELISA) – hepatīta B vīrusa virsmas antigēna apstiprinošais tests 13,52
841306 HBV DNS slodze (PĶR) – hepatīta B vīrusa dezoksiribonukleinskābes kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju 112,64
841307 Anti HAV IgM (ELISA) 8,74
841308 Anti – HAV (ELISA) – antivielu pret hepatīta A vīrusa noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,30
841309 Anti-HCV (hepatīts C) (ELISA) 9,93
841310 Anti – HCV apstiprinošais tests (WB) – antivielu pret hepatītu C vīrusu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 48,97
841318 HCV    RNS slodze (PĶR) -hepatīta C vīrusa ribonukleīnskābes kvantitatīva  noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju 126,31
841319 HCV genotipēšana (molekulāra hibridizācija) – hepatīta C vīrusa genotipu noteikšana bez subtipiem) 110,89
841321 Anti – HBc IgM (ELISA) -imūnglobulīna M klases antivielu  pret hepatīta B vīrusu serdes antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,42
841322 Anti – HBc (ELISA) – antivielu pret hepatīta B vīrusu serdes antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,42
841323 Anti – HBe (ELISA) – antivielu pret hepatīta B vīrusu e antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,68
841324 HBe Ag (ELISA) – hepatīta B vīrusa e antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,68
841325 HD Ag (ELISA) – hepatīta Delta vīrusu antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,42
841326 Anti – HD IgM (ELISA) -imūnglobulīna M klases antivielu pret hepatīta Delta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,84
841327 Anti – HD IgG (ELISA) -imūnglobulīna G klases antivielu pret hepatītu delta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,84
841329 HBs Ag sertifikāts (ELISA) – hepatīta B vīrusa virsmas antigēna noteikšana ar  imūnfermentatīvo reakciju 10,56
841330 Anti-HEV IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret hepatīta E  vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,73
841331 Anti-HEV IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret hepatīta E vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,73
841332 HBs Ag – hepatīta B vīrusa virsmas antigēna kvantitatīva noteikšana (Ch LIA, CMIA) 38,47
841333 HCV Ag – hepatīta C vīrusa core antigēna noteikšana (CMIA) 39,47
  HIV/AIDS
841402 HIV Ag (ELISA) – cilvēka imūndeficīta vīrusa antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 18,78
841403 HIV Ag apstiprinošais (ELISA ar neitralizāciju) – cilvēka imūndeficīta vīrusa antigēna apstiprināšana ar imūnfermentatīvo reakciju ar neitrālizāciju 51,73
841404 Anti-HIV 1 un/vai 2 apstiprinošais tests WB – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 apstiprināšana ar Western Blot reakciju 40,46
841405 Anti-HIV 1/2 ar ekspresmetodi – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 noteikšana ar ātro metodi 5,38
841406 HIV slodze (HIV RNS kvant.) – HIV RNS kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju 138,93
841407 Anti-HIV 1/2 ar sertifikātu (ELISA) – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,03
841408 Anti-HIV 1/2 vai Anti-HIV 1/2 un/vai HIV Ag ar sertifikātu un dublikātu (ELISA) – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 un HIV antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,04
841409 Anti-HIV 1/2 ar ekspresmetodi un sertifikātu – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 noteikšana ar ātro metodi 6,89
841410 Anti-HIV 1/2 ar ekspresmetodi, sertifikātu un dublikātu – antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 noteikšana ar ātro metodi 7,82
841411 Anti-HIV 1/2 un  HIV Ag (ELISA) – vienlaicīga antivielu pret cilvēka imūndeficīta vīrusu 1 un/vai 2 un cilvēka imūndeficīta vīrusa antigēnu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,00
841412 HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusa) genotipēšana rezistences noteikšanai (sekvenēšana) 518,22
  Citoloģija
842003 Iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves citoloģiskā izmeklēšana (1 preparāts) 7,06
842004 Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes cervikālā kanāla (3 preparāti) 9,92
842005 Dzemdes dobuma aspirāta citoloģiskais izmeklējums 9,11
842006 Vēdera, pleiras un Duglasa dobuma materiāla citoloģiskā izmeklēšana 9,22
842007 Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonterapijas vai ķīmijterapijas – 3 preparāti) 11,59
842008 Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskā izmeklēšana (5 preparāti) 12,30
842012 Bronhoskopijas laikā ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana 11,98
842013 Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (2 preparāti) 11,98
842014 Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (1 preparāts) 11,49
842015 Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana 16,28
842016 Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti) 16,86
842018 Škidruma citoloģija 12,52
842019 Bronhu alveolārā lavāža (BAL) 11,00
  Mikrobioloģiskie izmeklējumi
844001 Asins uzsējums automātiskā sistēmā 15,91
844005 Lumbālpunktāta uzsējums 24,27
844008 Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju, skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru 11,51
844010 Serozo dobumu punktāta klīniskā analīze natīvā preparātā 3,92
844011 Serozo dobumu punktāta klīniskā analīze krāsotā preparātā 3,92
844015 Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana 11,55
844017 Krēpu uzsējums uz mikrofloru 9,39
844019 Žults uzsējums 12,13
844021 Streptococcus pneumoniae 13,20
844025 Dažādi materiāli – enterobaktērijas 9,57
844028 Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru 8,39
844029 Fēču uzsējums  Shigella, Salmonella noteikšanai 10,96
844031 Izkārnījumi – patogēnās Escherichia coli 9,37
844035 Izkārnījumi – Vibrio cholerae 10,18
844046 Uzsējumi no kakla un deguna – Corynebacterium diphtheriae 11,20
844048 Corynebacterium diphtheriae toksigēno celmu DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju 15,76
844049 Uzsējums no kakla uz N.meningitidis nēsāšanu 7,12
844055 Uzsējums uz Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis 8,60
844056 Uzsējums no dažādiem materiāliem uz Staphylococcus aureus 10,46
844057 Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem 10,13
844059 Uzsējumi uz dažādiem materiāliem – MRSA meticilīnrezistentais S.aureus 11,66
844061 Materiāli (izkārnījumi, urīns, no kakla) –Yersinia ģints baktērijas – ar konvencionālo metodi 8,22
844064 Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm 6,76
844070 Materiāli (izkārnījumi, urīns, lumbālais punktāts, asinis) – Campylobacter ģints baktērijas 9,01
844074 Uzsējums anaerobās mikrofloras noteikšanai 16,21
844082 Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām ar difūzijas metodi agārā, lietojot diskus 10,54
844106 Izdalīto mikroorganismu antibiotiskās jutības noteikšana ar unificēto sistēmu 11,51
844107 Uzsējums uz ureaplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu 12,98
844119 Anti-Diphteria Toxoid IgG (ELISA) –  imūnglobulīna G klases antivielu pret Diphteria Toxoid  noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,40
844125 Leptospira antivielu noteikšana ar mikroaglutinācijas metodi 17,14
844131 Meticilīnrezistentā S. aureus MecA gēna (MRSA) noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 54,23
844132 Aspergillus antigēna noteikšana  (ELISA) 13,05
844133 Candida antigēna noteikšana  (ELISA) 13,96
844134 Legionella Ag urīnā (Imūnhromotogrāfija) 16,94
844144 Legionella Ag urīnā (ELISA) 11,20
844135 Cryptococcus antigēna noteikšana ar lateksaglutināciju (LA) 10,73
844136 Clostridium difficille A un B toksīna noteikšana fēcēs 12,43
844137 Lepras mikroskopiskā diagnostika 5,32
844139 Clostridium difficile DNS toksīni 41,64
844140 Karbapenemāžu gēni (KPC,NDM,VIM,OXA-48,IMP-1) 47,69
844141 Uzsējums uz Aspergillus spp. 6,11
844142 E.coli DNS (enterohemorāģiskā, enteroinvazīvā, enteropatogēnā, enterotoksigēnā, enteroagregatīvā) 28,44
844143 Cryptococcus neoformans DNS 17,53
  Tuberkulozes mikrobioloģiskie izmeklējumi
844127 Materiāla uzsējums uz Mycobacterium ģints mikroorganismiem uz cietajām mikobakteriālajām barotnēm 7,80
844129 Mycobacterium  tuberculosis kompleksa DNS noteikšana (M.tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti) ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR-RL) reālajā laikā 45,19
844130 Mycobacterium tuberculosis kompleksa DNS un rezistences pret rifampicīnu vienlaicīga noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR-RL) reālajā laikā 72,54
845001 Materiāla uzsējums uz Mycobacterium ģints mikroorganismiem ar automatizētu šķidro kultūru sistēmu 37,63
845002 Mycobacterium tuberculosis jutības noteikšana pret 1.rindas prettuberkulozes medikamentiem ar automatizētu šķidro kultūru sistēmu (BACTEC MGIT) 145,60
845005 Mycobacterium tuberculosis jutības noteikšana pret pirazinamīdu medikamentiem ar automatizētu šķidro kultūru sistēmu (BACTEC MGIT) 64,42
845009 Mycobacterium tuberculosis jutības noteikšana pret 2.rindas prettuberkulozes medikamentiem ar automatizētu šķidro kultūru sistēmu (BACTEC MGIT) 186,72
845011 Acidorezistento baktēriju (t.sk. mikobaktēriju) bakterioskopiskā izmeklēšana ar fluorescento metodi 4,91
845016 Mycobacterium ģints mikroorganismu sugas identificēšana ar apgrieztās hibridizācijas testu 59,94
845018 Mycobacterium tuberculosis diferenciāltests ar jutības noteikšana uz izoniazīdu ar rifampicīnu apgrieztās hibridizācijas testu 59,94
  Tumoru marķieru noteikšana
846139 Marķiera Ca 72-4 noteikšana 10,70
846147 Cilvēka epidiymis protein 4 (HE4) 12,31
846148 CYFRA 10,11
846149 SCC noteikšana 10,00
846151 Alfa fetoproteīns 4,64
846152 CEA – Karcioembrionālais antigēns 6,21
846153 Audzēja marķieris CA – 125 6,74
846154 Audzēja marķieris CA 19 – 9 6,74
846155 NSE – neironu specifiskā enolāze 12,24
846156 PSA – prostatas specifiskais antigēns 5,72
846157 Brīvais PSA 12,31
846158 Audzēja marķieris CA 15-3 6,74
846159 Beta 2 mikroglobulīna noteikšana 8,09
Citas imunoloģiskas analīzes
846164 Antivielas pret transglutamināzi (IgA) 11,46
846165 Antivielas pret transglutamināzi (IgG) 11,46
846170 Renīns 14,61
  Herpes grupu vīrusu infekcijas diagnostika
846201 Anti-CMV IgG kvantitatīvi, (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret citomegalovīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 15,23
846202 Anti-CMV IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret citomegalovīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,71
846204 HSV1/2 Ag IF – Herpes simplex vīrusu 1. un 2.tipa antigēnu noteikšana ar imūnfluorescences mikroskopiju 9,61
846205 Anti-HSV1/2 IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Herpes simplex 1. un 2. tipa kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,76
846207 Anti-HSV 1/2 IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Herpes simplex 1. Un 2.tipa noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,06
846208 Anti-VZV (HZV) IgM  (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Varicella zoster (jeb Herpes zoster) vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,55
846209 Anti-VZV ( HZV) IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Varicella zoster (jeb Herpes zoster) vīrusu kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,87
846210 Anti-CMV IgG aviditāte (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret citomegalovīrusu aviditātes noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 15,40
846211 CMV DNS kvantitatīvi (PĶR-RL) – citomegolovīrusa dezoksiribonukleīnskābes (CMV DNS) kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 47,69
846212 CMV DNS kvalitatīvi (PĶR) –citomegalovīrusa dezoksiribonukleīnskābes (CMV DNS) kvalitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) 28,71
846213 Anti-EBV EA IgM (ELISA) –imūnglobulīna M klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusu agrīno antigēnu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,19
846214 Anti – EBV EA IgG kvantitatīva (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusu agrīna antigēnu (EA) kvantitatīvā noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,77
846215 Anti-EBV VCA IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusu apvalka antigēnu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,23
846216 Anti-EBV VCA IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusu apvalka antigēnu kvantitatīvā noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,98
846217 Anti-EBV EBNA IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna  G klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusa kodola antigēniem kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,09
846218 Anti-EBV IgM, WB –  imūnglobulīna M klases antivielu pret  Epšteina-Barra  vīrusu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 25,12
846219 Anti-EBV IgG, WB –   imūnglobulīna G klases antivielu pret Epšteina-Barra vīrusu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 24,44
846220 EBV DNS kvantitatīvi  (PĶR-RL) – Epšteina-Barra vīrusa (EBV) dezoksiribonukleīnskābes (DNS) kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 54,23
846221 EBV DNS kvalitatīvi (PĶR) –Epšteina-Barra vīrusa (EBV) dezoksiribonukleīnskābes (DNS) noteikšana kvalitatīvi ar polimerāzes ķēdes rekciju (PĶR) 26,58
846222 HSV 1/2 DNS kvantitatīvi ((PĶR-RL) – Herpes simplex 1. un 2.tipa dezoksiribonukleīnskābes noteikšana kvantitatīvi ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā 54,23
846223 HSV1/2 DNS kvalitatīvi (PĶR) – Herpes simplex 1. un 2.subtipa dezoksiribonukleīnskābes noteikšana (DNS) kvalitatīvi polimerāzes ķēdes reakcijā (PĶR) 34,65
846224 Herpes vīrusa izdalīšana un tipēšana (audu kultūrā) 22,02
846225 Imūnglobulīna M klases antivielu pret T.O.R.C.H. grupas infekciju (toksoplazmoze, masaliņas, citomegalovīrusu un herpesvīrusu infekcijas) apstiprināšana ar Western Blot reakciju 26,36
846226 VZV (HZV) DNS kvantitatīvi (PĶR-RL) – Varicella zoster (jeb Herpes zoster) vīrusu dezoksiribonukleīnskābes noteikšana kvantitatīvi ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR) 59,31
846227 VZV (HZV) DNS kvalitatīvi (PĶR) – Varicella zoster (jeb Herpes zoster) vīrusu dezoksiribonukleīnskābes noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR) 28,32
Elpošanas ceļu  virusālo infekciju diagnostika
846300 A / B tipa gripas vīrusu un RSV (Respiratori sincitiālais vīruss)  RNS noteikšana ar  RL PĶR (ātrais tests) 48,40
846303 A vai B gripas vīrusu RNS noteikšana kvalitatīvi ar RT-PCR 39,59
846304 A gripas vīrusu subtipu noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR-RL) reālajā laikā, ja A gripas vīrusu ribonukleīnskābe (RNS) ir pozitīva 23,64
846305 Pagripas vīrusu antigēna noteikšana ar imūnflorescences mikroskopiju 10,75
846306 Paragripas vīrusu tipēšana ar imūnfluorescences mikroskopiju 18,13
846307 Adenovīrusu  vīrusu antigēna noteikšana ar imūnflorescences mikroskopiju 10,75
846308 Adenovīrusu izdalīšana no klīniskā materiāla (audu kultūrā) 13,23
846310 Respiratori sincitiālā vīrusa antigēna (RSV, Ag) noteikšana ar imūnfluorescences mikroskopiju 10,75
846311 Anti-RSV IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret respiratori sincitiālo vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 12,68
846314 Anti-A  IgA (ELISA)-imunoglobulīna A klases antivielu pret A  gripas vīrusiem noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,80
846315 IgA klases antivielu pret A  gripas vīrusiem noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 10,80
846316 IgA klases antivielu pret B gripas vīrusiem noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 10,80
846317 IgG antivielu pret B  gripas vīrusiem noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 10,80
846318 Gripas vīrusu izdalīšana audu kultūrā un tipēšana 18,78
846319 Gripas vīrusu rezistences noteikšana ar sekvenēšanas metodi 180,07
846320 Gripas vīrusu izolātu jutības pret preparātiem noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 28,95
846321 Preparāta virucidālās aktivitātes noteikšana ar titrēšanu audu kultūrā 23,47
846322 Cilvēka meta pneimo  vīrusa (hMPV) antigēna noteikšana ar imūnflorescences mikroskopiju 10,56
846323 IgA  antivielas pret 1,2,3 tipa paragripas vīrusiem noteikšana ar ELISA 12,94
846324 IgG  antivielas pret  paragripas 1 tipa vīrusu noteikšana ar ELISA 13,23
846325 IgG  antivielas pret  paragripas 2 tipa vīrusu noteikšana ar ELISA 13,23
846326 IgG  antivielas pret  paragripas 3 tipa vīrusu noteikšana ar ELISA 13,23
846327 IgA  antivielu   pret adenovīrusiem noteikšana ar ELISA 12,13
846328 IgG  antivielu   pret adenovīrusiem noteikšana ar ELISA 12,13
846329 IgA  antivielu  pret respiratori sincitiālo vīrusu (RSV) noteikšana ar ELISA 12,76
846335 IgM  antivielu  pret respiratori sincitiālo vīrusu (RSV) noteikšana ar ELISA 12,27
846330 B tipa gripas vīrusu līnijas noteikšana ar  RT-PCR 23,01
846331 A  gripas vīrusu RNS noteikšana kvalitatīvi ar RT-PCR 24,98
846332  B gripas vīrusu RNS noteikšana kvalitatīvi ar RT-PCR 24,98
846333 Respiratoro vīrusu (Parainfluenza virus 1-3, Adenovirus A/B/C/D/E,  Coronavirus 229E/NL63, Coronavirus OC43 , Rhinovirus A/B/C , Influenza A virus, Respiratory syncytial virus A , Respiratory syncytial virus B, Bocavirus 1/2/3/4 ,  Influenza B virus,  Metapneumovirus, Parainfluenza virus 4,  Enterovirus)   RNS/DNS noteikšana ar Multiplex PCR 56,67
846334 Gripas vīrusu mutācijas asociētas ar rezistenci pret zālēm noteikšana ar RT-PCR 35,06
846336 A un B  tipa gripas vīrusu antigēna noteikšana ar imūnhromatogrāfijas  ekspress testu 7,70
846337 Jaunā koronovīrusa SARS-CoV-2 , Covid – 19 RNS noteikšana ar RT-PCR 37,00
846338 SARS-CoV-2 RNS (COVID-19) noteikšana ar RT-PCR ātrai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai (2 stundu laikā) 56,00
846352 SARS-Cov2 + 18 Respiratoro vīrusu (Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E/HKU1/NL63/OC43/SARS-Cov2, Human Metapneumovirus A/B, Influenza A (subtype H1/H1N1), Influenza B, Parainfluenza virus 1,2,3,4, Respiratory Syncytial virus A/B, Rhinovirus/Enterovirus) un 3 baktēriju (Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis) RNS/DNS noteikšana ar Multiplex PĶR 134,00
846339 IgA klases antivielu pret  SARS-CoV-2   noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA,CMIA,ECLIA ,CLIA) 15,11
846340 IgG klases antivielu pret  SARS-CoV-2   noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA,CMIA,ECLIA ,CLIA) 15,11
846341 IgM klases antivielu pret  SARS-CoV-2   noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA,CMIA,ECLIA ,CLIA) 15,11
846342 IgG klases antivielu pret  SARS-CoV-2 kvantitatīva  noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA,CMIA,ECLIA ,CLIA) 12,00
846343 Kopējo antivielu pret  SARS-CoV-2   noteikšana ar imūnfermentatīvo metodi (ELISA,CMIA,ECLIA ,CLIA) 7,90
  Virusālo akūto gastroenterītu diagnostika
846401 Astrovīrusa Ag (ELISA) – astrovīrusa  antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,89
846402 Norovīrusa Ag (ELISA) – norovīrusa antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,41
847028 Rotavīrusa Ag (ELISA) – rotavīrusa antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,26
847120 Adenovīrusa Ag (ELISA) – adenovīrusa antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,26
Enterovīrusu infekciju diagnostika
846501 Enterovīrusu izdalīšana un tipēšana audu kultūrā (ar pozitīvo rezultātu) 24,10
846502 Enterovīrusu RNS kvantitatīvi (PĶR-RL) – enterovīrusu ribonukleīnskābes  kvantitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā 56,77
846503 Enterovīrusu RNS kvalitatīvi (PĶR) – enterovīrusu ribonukleīnskābes kvalitatīva noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju 14,04
846504 Enterovīrusu izdalīšana audu kultūrā (ar negatīvo rezultātu) 23,31
846505 Neitralizācijas reakcija audu kultūrā antivielu pret poliovīrusiem noteikšanai 11,26
846507 IgA  klases antivielu  pret Echovīrusiem noteikšana ar ELISA 6,89
846508 IgM klases antivielu  pret Echovīrusiem noteikšana ar ELISA 7,21
846509 IgA  klases antivielu  pret Koksaki vīrusiem noteikšana ar ELISA 6,89
846510 IgM  klases antivielu  pret Koksaki vīrusiem noteikšana ar ELISA 7,21
Ērču pārnēsāto  infekciju diagnostika
846601 Anti-TBE IgM likvorā (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret ērču encefalīta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,59
846602 Anti-Borrelia burgdorferi IgG  (WB) – imūnglobulīna G  klases antivielu pret Borrelia burgdorferi apstiprināšana ar Western Blot reakciju 36,00
846603 Anti-Borrelia burgdorferi Ig M (WB) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Borrelia burgdorferi apstiprināšana ar Western Blot reakciju 36,00
846604 Anti-Borrelia burgdorferi IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Borrelia burgdorferi noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,13
846605 Anti-TBE IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret ērču encefalīta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,47
846606 Anti-TBE IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret ērču encefalīta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,49
846607 Anti-Ehrlichia (Anaplasma) IgG  ar imūnfluorescenci 24,49
846608 Anti-Ehrlichia (Anaplasma)  IgM ar imūnfluorescenci 24,49
846609 Anti-Borrelia burgdorferi IgG (kvantitatīvi) (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Borrelia burgdorferi noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,13
846610 Borrelia DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 47,59
846611 Imūnglobulīna G klases antivielu pret Borrelia burgdorferi  antivielu indeksa (AI) noteikšana likvorā 28,31
846612 IgG klases antivielu pret Borellia burgdorferi noteikšana likvorā ar ELISA, EIA 9,78
846613 IgM klases antivielu pret Borellia burgdorferi noteikšana likvorā ar ELISA, EIA 9,78
846614 TBE RNS 31,19
Reto un ievesto  infekciju seroloģiskā un molekulāri bioloģiskā diagnostika
846701 IgM klases antivielu  pret Hanta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 18,68
846702 IgG klases antivielu  pret Hanta vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 18,68
846736 IgM klases antivielu pret Hanta vīrusu noteikšana (imunoblots ,apstiprinošais tests ar serotipu noteikšanu) 22,93
846737 IgG klases antivielu pret Hanta vīrusu noteikšana (imunoblots ,apstiprinošais tests ar serotipu noteikšanu) 22,93
846703 IgM klases antivielu pret Coxiella burnetti (Q drudzis) antigēnu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju(ELISA) 20,39
846704 IgG klases antivielu pret Coxiella burnetti (Q drudzis) antigēnu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju(ELISA) 19,35
846705 Anti-Legionella pneumophila IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Legionella pneumophila noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,52
846706 Anti-Legionella pneumophila IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Legionella pneumophila noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,52
846707 IgM klases antivielu pret Dengue vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju(ELISA) 10,96
846708 IgG klases antivielu pret Dengue vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju(ELISA) 10,96
846711 IgM klases antivielu pret West-Nile vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju(ELISA) 10,96
846712 IgG klases antivielu pret West-Nile vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (ELISA) 10,96
846716 Bacillus anthracis DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 36,75
846717 Mycobacterium leprae DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 54,23
846718 IgM klases antivielu pret Chlamydia psitaci noteikšana ar imūnfluorescences metodi 21,97
846719 IgM klases antivielu pret Chlamydia psitaci noteikšana ar imūnfluorescences metodi 17,41
846720 IgM klases antivielu pret Rickettsia (Spotted Fever un Typhus Fever grupas) noteikšana ar imūnfluorescences metodi 12,25
846721 IgG klases antivielu pret Rickettsia (Spotted Fever un Typhus Fever grupas) noteikšana ar imūnfluorescences metodi 12,25
846722 IgG klases antivielu pret Rabies (ELISA) noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 25,40
846723 IgM klases antivielu pret Chikungunija vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846724 IgG klases antivielu pret Chikungunija vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846725 IgM klases antivielu pret Sandifly fever vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846726 IgG klases antivielu pret Sandifly fever vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846728 IgM klases antivielu pret Dengue vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846729 IgG klases antivielu pret Dengue vīrusa noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846730 IgM klases antivielu pret SARS Coronavirus noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846731 IgG klases antivielu pret SARS Coronavirus noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846732 IgM klases antivielu pret Flavivirus (TBE,West Nile,Japanese encephalitis,Yellow fever vīrusiem) noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846733 IgG klases antivielu pret Flavivirus (TBE,West Nile,Japanese encephalitis,Yellow fever vīrusiem) noteikšana ar imūnfluorescences metodi 46,32
846734 IgM klases antivielu pret Crimean-Congo Fever vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescences metodi 90,98
846735 IgG klases antivielu pret Crimean-Congo Fever vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescences metodi 90,98
846738 IgA klases antivielas pret Brucella spp.noteikšana ar ELISA, EIA 13,45
846739 IgM klases antivielas pret Brucella spp.noteikšana ar ELISA, EIA 15,83
846740 IgG klases antivielas pret Brucella spp.noteikšana ar ELISA, EIA 13,45
846741 IgM klases antivielas pret Coxiella Burnetii noteikšana ar imūnfluorescenci 49,60
846742 IgG klases antivielas pret Coxiella Burnetii noteikšana ar imūnfluorescenci 49,60
846744 Leptospira spp 16S RNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 18,97
846745 Brucella spp DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 18,23
846746 Denge vīrusa RNS tipa noteikšana ar RT-PCR 43,55
846747 Rabies vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR 60,35
846748 IgM klases antivielas pret Puumala vīrusu noteikšana  Imunhromotogrāfiskais ekspress tests (Ihr) 29,36
846749 IgM klases antivielas pret Dobrava vīrusu noteikšana Imunhromotogrāfiskais ekspress tests (Ihr) 29,36
846750 IgM klases antivielas pret Hantaan vīrusu noteikšana Imunhromotogrāfiskais ekspress tests (Ihr) 29,36
846751 IgM klases antivielu pret Rifta Ielejas (Rift valley fever) vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescences metodi 34,51
846752 IgG klases antivielu pret Rifta Ielejas (Rift valley fever) vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescences metodi 34,51
846753 IgM klases antivielu pret Hanta vīrusiem noteikšana ar imūnfluorescento analīzi 102,86
846754 IgM klases antivielas pret Francisella tularensis (Imūnfermentatīva metode ELISA) 13,45
846755 IgG klases antivielas pret Francisella tularensis (Imūnfermentatīva metode ELISA) 11,81
847125 IgM klases antivielu pret Zikas vīrusu noteikšana ar ELISA 13,70
847126 IgG klases antivielu pret Zikas vīrusu noteikšana ar ELISA 13,26
846756 TBE vīrusa RNS, Borrelia burgdorferi  sl DNS, Anaplasma phagocytophilum DNS, Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris DNS  noteikšana klīniskājā materiālā vai ērcēs  ar multiplex polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 34,60
846757 Tropisko drudžu izraisītāju  (Denge vīrusa , Čikungunja vīrusa , Rietumnīlas vīrusa , Salmonella spp., Plazmodium spp., Rickettsia spp., Leptospira spp.)RNS/DNS detekcija un diferencēšana klīniskajos paraugos 67,76
Dažādu  infekciju slimību seroloģiskā un molekulāri bioloģiskā diagnostika
847004 HAV Ag (ELISA) – hepatīta A vīrusa antigēna  noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,67
847025 Papilomas vīrusu (zemā un augstā onkogēnā riska) kvalitatīva noteikšana ar molekulāri bioloģiskām metodēm 29,74
847026 Rotavīrusa un adeno vīrusa antigēna noteikšana fēcēs 6,20
847036 Anti-parvovīrusa B19 IgM (ELISA) –  imūnglobulīna M klases antivielu pret parvovīrusu B19 noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,89
847037 Anti-parvovīrusa B19 IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret parvovīrusu B19 kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,91
847061 Anti-Rubella  IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret masaliņu vīrusu kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,44
847062 Anti-Rubella IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret masaliņu vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 6,78
847063 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Mycoplasma pneumoniae noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,58
847064 Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Mycoplasma pneumoniae noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,78
847065 Anti-Mumps IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret parotīta vīrusa noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,79
847066 Anti-Mumps IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret parotīta vīrusa noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 13,52
847074 Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Chlamydia pneumoniae noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 11,99
847075 Anti-Chlamydia pneumoniae IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Chlamydia pneumoniae noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 12,08
847076 Anti-Toxoplazma IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret Toxoplazma noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,53
847077 Anti-Toxoplazma IgG (kvantitatīvi) (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Toxoplazma kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,28
847078 Anti-Toxoplazma IgA (ELISA) –imūnglobulīna A klases antivielu pret Toxoplazma gondii noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 8,92
847079 Anti-Toxoplazma IgG aviditāte, (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret Toxoplazma gondii aviditātes  noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 14,04
847080 Rubella (masaliņu) vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA 7,74
847081 Rubeola (masalu) vīrusa IgG klases antivielu aviditātes noteikšana ar ELISA, EIA 7,74
847082 Anti-Rubeola IgM (ELISA) – imūnglobulīna M klases antivielu pret masalu vīrusu noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,04
847083 Anti-Rubeola IgG kvantitatīvi (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu pret masalu vīrusu kvantitatīva noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 7,51
847084 Masalu (Rubeola) vīrusa izdalīšana audu kultūrā 12,52
847091 IgA klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar ELISA, EIA 8,67
847092 IgG klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar ELISA, EIA 10,00
847093 IgA klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar imūnblotu (apstiprinošais tests) 19,61
847094 IgG klases antivielu pret Bordetella pertussis noteikšana ar  imūnblotu (apstiprinošais tests) 19,61
847130 IgA klases antivielu pret Bordetella parapertussis noteikšana ar ELISA, EIA 7,16
847131 IgG klases antivielu pret Bordetella parapertussis noteikšana ar ELISA, EIA 8,60
847132 IgA klases antivielu pret Bordetella parapertussis noteikšana ar imūnblotu (apstiprinošais tests) 19,61
847133 IgG klases antivielu pret Bordetella parapertussis noteikšana ar imūnblotu (apstiprinošais tests) 19,61
847095 Toxoplasma gondii DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 14,94
847096 Bakteriālo meningītu izraisītāju (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalacticae) DNS  noteikšana ar Multiplex  PĶR 31,97
847097 Bakteriālo pneimoniju izraisītāju (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae) DNS noteikšana ar Multiplex  PĶR 32,79
847098 Bordetella pertussis DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 16,88
847165 Gastrointestinālo baktēriju Clostridium difficile toxin A/B, patogēno E.coli (EAEC/EIEC/Shigella/EPEC/ETEC-It/st/STEC-stx1/stx2/STEC-O157:H7), Campylobacter spp.(C.jejuni/C.upsaliensis/C.coli), Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica), vīrusu (Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus (GI/GII/GIV/GV) un parazītu (Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia) RNS/DNS noteikšana ar Multiplex PĶR 95,00
847167 Bordetella pertussis DNS, Bordetella parapertussis DNS, Bordetella bronchiseptica DNS  noteikšana ar RT-PCR 37,93
847099 Meticilīnrezistentā  Staphylococcus aureus (MRSA)/ Staphylococcus aureus DNS noteikšana no deguna iztriepēm ar RT-PCR uz GeneXpert iekārtas 51,02
847100 Meticilīnrezistentā  Staphylococcus aureus (MRSA)/ Staphylococcus aureus DNS noteikšana no ādas  un mīkstiem audiem ar RT-PCR  uz GeneXpert iekārtas 51,02
847101 Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus (MRSA)/ Staphylococcus aureus DNS noteikšana no kultūrām ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 26,00
847102 Bakteriālo diareju izraisītāju DNS (Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp., E.coli 0157:H7, E.Coli VTEC) noteikšana ar Multiplex  PĶR) 30,48
847164 Bakteriālo diareju izraisītāju (Vibrio spp., Clostridium difficile toxon B, Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp.) DNSnoteikšana ar Multiplex PCR 55,47
847103 Salmonella spp genotipēšana ar  gēla elektroforēzes pulsējošā laukā  metodi (Pulse Field Gel Electrophoresis-PFGE) 21,81
847104 Streptococcus pneumoniae serogrupu noteikšana ar sekvenēšanu 166,69
847105 Mycobacterium tuberculosis izolātu genotipu noteikšana ar spoligotipēšanu 17,63
847106 Mycobacterium tuberculosis izolātu genotipu noteikšana ar RLFP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 28,23
847107 Mycobacterium tuberculosis  izolātu genotipu noteikšana ar MIRU-VNTR 59,39
847108 Masalu (Rubeola) vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR 33,46
847109 Masaliņu (Rubella) vīrusa RNS noteikšana ar RT-PCR 33,46
847110 Masalu (Rubeola) vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšana) 151,08
847111 Masaliņu (Rubella) vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšana) 151,08
847112 Epidēmiskā parotīta (Mumps) vīrusa izdalīšana audu kultūrā 13,45
847113 Epidēmiskā  parotīta vīrusa (Mumps) RNS noteikšana ar RT-PCR 33,46
847114 Epidēmiskā  parotīta vīrusa (Mumps) genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu) 169,65
847115 A hepatīta vīrusa (HAV) RNS noteikšana ar RT-PCR 33,46
847116 A hepatīta vīrusa genotipa noteikšana ar genotipēšanu (sekvenēšanu) 145,67
847117 E hepatīta vīrusa (HEV) RNS noteikšana ar RT-PCR 33,46
847119 Virusālo meningītu izraisītāju (HSV 1 DNS,  HSV 2 DNS, VZV DNS, EBV DNS , CMV DNS, HHV6 DNS, enterovīrusu RNS) noteikšana ar Multiplex PĶR 45,44
847121 IgG klases antivielu pret Tetanus toksīna noteikšana (imūnfermentatīva metode (ELISA,  EIA) 6,49
847122 IgA klases antivielu pret Y. enterocolitica noteikšana (imūnfermentatīva metode (ELISA,  EIA) 7,15
847123 IgG klases antivielu pret Y. enterocolitica noteikšana (imūnfermentatīva metode (ELISA,  EIA) 7,15
847124 Masaliņu (Rubella) vīrusa izdalīšana audu kultūrā 12,52
847127 Legionella pneumophila DNS 17,41
847128 Mycoplasma pneumoniae un Chlamydophila  pneumoniae DNS 34,23
847129 Parvovīrusa B19 DNS 23,12
Parazitoloģija
848002 Anti – Trichinella spiralis IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases  antivielu noteikšana pret trihinellām 5,38
848003 Anti – Echinococcus species IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu noteikšana pret  ehinokoka sugām (E.granulosus, E.multilokularis) 8,77
848004 Giardia lamblia (Ag fekālijās) (ELISA) – lambliju antigēna noteikšana  ar imūnfermentatīvo reakciju 9,33
848006 Anti – Toxocara canis IgG (ELISA) – imūnglobulīna G klases antivielu noteikšana pret suņa cērmju kāpuriem 5,83
848007 Anti – Echinococcus granulosus (IHA) – hemaglutinācijas reakcija antivielu noteikšanai pret vienkameru ehinokoku 11,77
848011 Anti – Entamoeba histolytica (ELISA) – imūnglobulīna G klases  antivielu noteikšana pret Entamoeba histolytica (dizentērijas amēbu) 13,38
848012 Entamoeba hystolitica Ag fekālijās (ELISA) – dizentērijas amēbas antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 10,40
848016 Plasmodium Ag asinīs (imūnhromatogrāfija) 9,79
848017 Pneumocystis jirovecii (carinii) Ag(IF) – Pneumocystis jirovecii (carinii) antigēna noteikšana ar netiešo imūnfluorescences mikroskopiju 15,65
848018 Cryptosporidium Ag fekālijās ar (ELISA)- Cryptosporidium antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju 9,82
848021 Anti-Taeniae IgG (ELISA) -imūnglobulīna G klases antivielu noteikšana pret cūkas lenteņa kāpuriem 15,44
848022 Cysticercosis WB IgG-cisticerku imūnglobulīna G klases antivielu  apstiprināšana ar Western Blot reakciju 57,39
848023 Toxocara WB IgG – toksokaru imūnglobulīna G klases antivielu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 50,78
848024 Trichinella WB IgG – trihinellu  imūnglobulīna G klases antivielu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 54,66
848025 Echinoccocus WB IgG – ehinokoka  imūnglobulīna G klases antivielu apstiprināšana ar Western Blot reakciju 53,47
848026 Asins parazīti 14,94
848027 Parazīti mikroskopiski (vienšūņi. vienšūņu cistas. helmintu oliņas. helmintu fragmenti) 5,63
848028 Parazīti makroskopiski 5,48
848029 Pneumocystis jirovecii (carinii) DNS 15,31
848030 Multiplex Zarnu parazītu DNS (Giardia lamblia, Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica) 44,64
Vides objektu izmeklējumi
849170 HAV Ag (ELISA) – A hepatīta vīrusa  antigēna noteikšana ar imūnfermentatīvo reakciju (sanitārais izmeklējums) 14,00
849171 Bacillus anthracis DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (GeneXpert) 62,53
849172 Enterovīrusu un adenovīrusu izdalīšana audu kultūrā (sanitārais izmeklējums) 51,91
849173 Ērču encefalīta (TBE) vīrusa antigēns (ELISA) ērcē ar imūnfermentatīvo reakciju 16,43
849174 Ērču encefalīta (TBE) vīrusa RNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 30,70
849176 Noskalojums no apkārtējās vides objektiem – uzsējums 9,94
849177 Ķirurģisko materiālu, instrumentu izmeklēšana sterilitātes noteikšanai 6,49
849178 Gaisa sterilitātes pārbaude 3,14
849179 Morfoloģiskie izmeklējumi – aknu bioptāta gaismas mikroskopija 19,65
849180 Anaplasma phagocytophilium DNS noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakciju reālajā laikā (PĶR-RL) 26,37
849181 Vairāku bīstamo bioloģisko aģentu un toksīnu (Bacilus anthracis sporu antigēns. Clostridium botulinum toksīna A antigēns (Clostridium botulinum toxin A). Brucella species (Brucella abortus. mellitensis. suis). Poxvīrusu (Variola virus. vaccinia virus). Ricin (Ricinus Communis). SEB (Staphylococcus aureus Enterotoxin type B. Francesella Tularensis. Yersinia pestis. Vibrio cholerae O1 un O139) noteikšana vides paraugos (Imūnhromotogrāfiskais ekspress tests) 122,96
849182 Borrelia Ag noteikšana ērcē 11,55
Citi laboratorijas pakalpojumi Cena EUR (ar PVN)
849301 Laboratorijas izmeklējumu vēstures izdruka 2,40
849302 Testēšanas pārskata dublikāta sagatavošana 0,80
849303 Laboratorijas testēšanas pārskata izsniegšana angļu valodā 12,00
Citi laboratoriskie izmeklējumi Cena EUR
846228 Cilvēka papilomas vīrusa (CPV) augsta onkogēnā riska 14 tipu ekspres noteikšana ar 16., 18.  un  45. tipu tipēšanu 43,26
847024 HPV vīrusa genotipu noteikšanai pacientu pašsavāktajos paraugos 20,00
846344 Mutāciju noteikšana ar nākamās paaudzes sekvencēšanu (NGS) onkoloģijas jomā 593,00
846345 FGFR mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 280,00
846346 EGFR mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 189,00
846347 BRAF mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 142,00
846348 BRCA1/BRCA2 mutāciju noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 181,00
846349 KRAS mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 204,00
846350 PIC3CA mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 278,00
846351 IDH1/IDH2 mutācijas noteikšana ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi (PCR) 286,00

 

6.2. Histoloģiskā izmeklēšana

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
854004 Mikropreparātu konsultācija Patoloģijas centrā, neizmantojot papildus krāsošanas metodes 50,00
854007 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 1–4 preparāti), 1. sarežģītības pakāpes preparāta histoloģiskā izmeklēšana 22,00
854008 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem, 5–10 preparāti), kā arī papildus krāsošanas metožu izmantošana; displastisko un priekšvēža stāvokļu un labdabīgo audzēju diagnosticēšana neatkarīgi no preparātu skaita. Ādas, muskuļu, mīksto audu labdabīgie audzēji. 2. sarežģītības pakāpes preparāta histoloģiskā izmeklēšana 27,00
854009 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, ielikšana arhīvā un mikroskopiskā izmeklēšana no 2–20 preparātiem, kā arī endoskopiju laikā iegūtais materiāls un ļaundabīgo audzēju biopsijas neatkarīgi no preparātu skaita, ja izmantotas papildu krāsošanas metodes (sarežģīts izmeklējums ar diferenciāldiagnostiskām grūtībām). Mikroskopiska izmeklēšana, ielikšana blokos, preparātu izgatavošana un histoloģiskā diagnostika, ielikšana arhīvā (pēc objektiem virs 10 preparātiem, tai skaitā histotopogrammas, intraoperācijas materiāls un endobiopsija, bronhobiopsija, trepanobiopsijas, nieru, aknu, oliņu, priekšdziedzera, limfmezglu biopsijas, visu veidu ļaundabīgie audzēji; neatkarīgi no preparātu skaita ja izmantotas papildu krāsošanas metodes),  3. sarežģītības pakāpes preparāta histoloģiskā izmeklēšana 40,00
854010 Operāciju un biopsiju materiāla primāra apstrāde, ieguldīšana parafīna blokos, preparātu izgatavošana, papildus griezuma izgatavošana, krāsošana ar tradicionālām un speciālām krāsošanas metodēm virs 20 preparātiem plašu operāciju gadījumā ar vairāku orgānu vai audu izmeklēšanu, kā arī intraoperatīvās (citobiopsijas) un biopsiju materiāls no endokrīniem orgāniem, CNS, artroskopiju, acs, vairogdziedzera, plaušu izmeklējumiem, transuretrālās prostatas rezekcijas un biopsijas no nierēm, aknām, limfmezgliem, kauliem; neatkarīgi no preparātu skaita (sevišķi sarežģīts morfoloģisks izmeklējums). 77,00
854011 Krūts vēža gēna mutācijas noteikšana operāciju un biopsiju materiālā ar fluoriscento in situ hibridizācijas (FISH) metodi 230,00
854016 Operāciju un biopsiju materiāla imūnhistoķīmija 146,00
854020 Operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanai ar imūnhistoķīmisko metodi pie hematoloģiskām saslimšanām, izmantojot   11AV 117,70
854021 Operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanai ar imūnhistoķīmisko metodi, izmantojot   5AV 110,00
854022 Operāciju un biopsiju materiāla izmeklēšanai ar imūnhistoķīmisko metodi, izmantojot  10AV 130,90
849042 Genoma visaptveroša profilēšana ar nākamās paaudzes sekvencēšanu (NGS),  izmantojot šķidro biopsiju onkoloģijas jomā 1520,00

 

 1. DIAGNOSTIKAS PAKALPOJUMI

 

7.1. RENTGENOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850012 Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā 11,00
850013 Rentgenogrāfijas izmeklējumi divās projekcijās 16,00
850026 Krūšu vai vēdera dobuma, iegurņa orgānu caurskate 15,00
850028 Rentgenizmeklējums kājai vai mugurkaulam visā garumā vienā projekcijā 23,00
850029 Rentgenizmeklējums kājai vai mugurkaulam visā garumā divās projekcijās 37,00
850066 Retrogrāda holepankretogrāfija 50,00
850069 Citās iestādēs veiktu rentgenogrammu aprakstīšana 14,00
850074 Barības vada vai kunģa un divpadsmitpirkstu zarnas rentgenizmeklējums ar perorālu kontrastēšanu ar pārskata uzņēmumiem 42,00
850075 Barības vada kontrastizmeklēšana (caurskate un  grammas) 22,00
850086 I/v urogrāfija, urīnizvadkanāla, urīnpūšļa, augšējo urīnceļu izmeklējums ar rektogrādu kontrastvielas ievadi ar pārskata uzņēmumiem. Dzemdes un olvadu kontrastizmeklēšana vai fistulogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) 39,00
850087 Retrogrāda resnās zarnas kontrastizmeklēšana 53,00
850089 Defekogrāfija 85,00
850096 Mammogrāfija ( abām  krūtīm, katrai  2  projekcijās ) 28,00
850101 Mammogrāfijas apraksts ( abām  krūtīm, katrai  2  projekcijās un visām papildus projekcijām) 5,00
850106 Viena zoba rentgena uzņēmums 11,00

 

7.2. DATORTOMOGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850504 Vēdera dobuma, mazā iegurņa orgānu, mugurkaulāja un muguras smadzeņu, kaulu locītavu sistēmas punkcija, biopsija vai perkutāna drenāža CT kontrolē 90,00
850594 CT izmeklējums   bez kontrastēšanas ar 8 līdz 16 slāņa aparātiem 80,00
850598 CT izmeklējums   ar kontrastēšanu ar 8 līdz 16 slāņa aparātiem par katru sēriju (bez kontrastvielas izmaksām) 100,00
850606 CT izmeklējums bez kontrastēšanas ar 64 slāņu aparātu (bez kontrastvielas izmaksām) 99,00
850630 CT izmeklējums ar kontrastēšanu ar 64 slāņu aparātu (bez kontrastvielas izmaksām) 130,00
850540 CT angiogrāfijas sērija bez kontrastvielas izmaksām 135,00
850602 Citās iestādēs veiktu CT izmeklējuma attēlu interpretācija 24,00
850614 CT koronarogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) 135,00

 

7.3. MAGNĒTISKĀS REZONANSES IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850829 MR izmeklējums bez kontrastēšanas 135,00
850830 MR izmeklējums ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) 175,00
850831 MR angiogrāfija bez kontrastēšanas 154,00
850832 MR angiogrāfija ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) 210,00
850833 MR izmeklējums iegurņa orgāniem ar vienreizējo anorektālo spoli 235,00
850835 MR izmeklējums ar funkcionālo sekvenču pielietojumu 175,00
850856 Citās iestādēs veiktu MR izmeklējuma attēlu interpretācija 24,00

 

7.4. RADIONUKLĪDĀS  DIAGNOSTIKAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850235 Dinamiskā nieru scintigrāfija ar piemaksu par impulsu uz virsmas laukumu un/vai tilpumu vienību kvalitatīvu izvērtēšanu, mērīšanu, dokumentēšanu 90,00
850239 Visa skeleta scintigrāfiskā izmeklēšana ar piemaksu par impulsu uz virsmas laukumu un/vai tilpumu vienību kvalitatīvu izvērtēšanu, mērīšanu, dokumentēšanu 115,00
850241 Vairogdziedzera radiometrija ar 131J vai 99m-Tc pertehnetātu 110,00
850242 Vairogdziedzera statiskā scintigrāfija 70,00
850260 Limfatiskās sistēmas scintigrāfiskā izmeklēšana ar piemaksu par impulsu uz virsmas laukumu un/vai tilpumu vienību kvalitatīvu izvērtēšanu, mērīšanu, dokumentēšanu (ar RFP) 160,00
850271 Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP vai infekcijas perēkļu meklēšanai 100,00
850243 Epitēlijķermenīšu scintigrāfija 340,00
850226 Miokarda perfūzijas scintigrāfija 835,00
850231 Piemaksa pie izmeklējumiem par SPECT lietošanu 60,00
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena ar PVN, EUR
850221 *Preparāts 123-I mIBG  visa ķermeņa scintigrāfijai  (medikamenta izmaksas) 990,00
850404 *Preparāts Tc99m Tektrotyd  visa ķermeņa scintigrāfijai  (medikamenta izmaksas) 760,48
850410 *Preparāts I-131 visa ķermeņa scintigrāfijai (medikamenta izmaksas) 73,51

 

7.5. ULTRASONOGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850691 Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija 35,00
850692 Nieru, urīnceļu, priekšdziedzera ultrasonogrāfija 30,00
850693 Ginekoloģiskā (transvaginālā) ultrasonogrāfija 30,00
850694 Vairogdziedzera ultrasonogrāfija 30,00
850695 Kakla mīksto audu ultrasonogrāfija 35,00
850696 Krūts dziedzeru ultrasonogrāfija 40,00
850698 Priekšdziedzera transrektāla ultrasonogrāfija 35,00
850690 Starpenes ultrasonogrāfija 45,00
850697 Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija 40,00
850720 Ultraskaņas kontrolē veikta punkcija ar aspirācijas biopsiju (bez materiālu  un laboratorijas analīzes cenas) 45,00
850721 Endokavitāla punkcijas biopsija US kontrolē (bez materiālu  un laboratorijas analīzes cenas) 68,00
850722 Punkcija US kontrolē ar histoloģiskā materiāla iegūšanu (bez biopsijas adatas,  ierīces vērtības un laboratorijas analīzes cenas) 45,00
850723 Anorektālā ultrasonogrāfija ar attēlu pēcapstrādi, izmantojot trīs dimensiju programmu 80,00
850732 Piemaksa par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas adatu 23,00
850735 Piemaksa par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas ierīci 38,00

 

7.6. ENDOSKOPIJAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
808058 Gastroskopija un/vai parciāla duendoskopija bez parauga punkcijas 44,00
808060 Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju 39,00
808061 Gastroskopija un/vai parciāla duendoskopija ar parauga ekscīziju un/vai  punkciju 79,00
808077 Retrogrādā holangiopankreatogrāfija (bez dilatācijas balonu un katetru cenām) 235,00
808081 Līdz galam neveikta manipulācija neparedzētu apstākļu dēļ 56,00
808097 Drenas ievietošana žults vai pankreasa vados (bez drenas komplekta cenas) 125,00
808111 Sigmoskopija ar elastīgiem instrumentiem 44,00
808112 Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem līdz liesas lenķim 63,00
808113 Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem endoskopiem, ieskaitot rektoskopiju un sigmoskopiju, parauga ekscīziju un/vai punkciju 140,00
808114 Piemaksa pie 8808111, 8808112, 8808113 par polipu izgriešanu 59,00
808139 Helicobacter pylori noteikšana ar ureāzes testu 7,00

 

7.7. BRONHOSKOPIJAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
831184 Videobronhoskopija 80,00
831185 Bronhoskopija 45,00
831186 Fibrobronhoskopija 59,00
831187 Piemaksa par endobronhiālu elektrokoagulāciju 88,00
831189 Piemaksa par trahejas un bronhu gļotādas biopsiju 33,00
831190 Piemaksa pie par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no trahejas un bronhiem 22,00
831191 Piemaksa par citoloģiskā materiāla iegūšanu (birstītes biopsija) no plaušu perifērijas 25,00
831194 Piemaksa par transbronhiālu plaušu audu biopsiju 38,00
831195 Piemaksa par bronhu alveolāro lavāžu (BAL) un sedimenta citoloģisko izmeklēšanu 42,00
831197 Endobronhiāla ultrasonoskopija (EBUS) ar sektorālo endoskopu un transbronhiāla limfmezglu un veidojumu punkcija – aspirācija EBUS kontrolē ar sektorālo endoskopu 370,00
831198 Piemaksa par videoskopijas aparatūras lietošanu 9,00
831199 Autofluorescences (AFI) endoskopija 105,00
831200 Piemaksa manipulācijām 83184, 31185 un 31186  par argona plazmas koagulāciju 50,00

 

7.8. FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS IZMEKLĒJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
806001 Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts 7,00
806002 Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts 6,00
806003 Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts un apraksts 13,00
806015 Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām 50,00
806018 Holtera monitorēšana līdz 48 stundām 70,00
806021 Veloergometrijas slodzes tests 45,00
806033 Ehokardiogrāfija M un B  režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un  hemodinamikas  rādītāju noteikšanu 60,00
806035 Ehokardiogrāfija M un B  režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un  hemodinamikas  rādītāju noteikšanu –  pakalpojumu sniedz augsti kvalificēts kardiologs (nodaļas vadītājs, dr.med., docents utml.) 75,00
806034 Stresa ehokardiogrāfija 80,00
806041 Transezofageāla ehokardiogrāfija M un B  režīmos ar krāsas doplerogrāfiju, spektra analīzi un  hemodinamikas  rādītāju noteikšanu 75,00
806085 Asins spiediena mērīšana 8,00
806100 Brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija 50,00
806101 Transkraniāla asinsvadu dopplerogrāfija un spektrānalīze 50,00
806102 Galvas smadzeņu intrakraniālo un ekstrakraniālo asinsvadu dupleksa skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektra analīzi 100,00
806104 Abu apakšējo ekstremitāšu segmentārā doplerogrāfija ar 12 mērījumiem 30,00
806118 Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija ar spektra analīzi 40,00
806122 Abu roku vēnu dupleksa skenēšana un spektra analīze ar venozā refluksa programmu 30,00
806123 Apakšējo ekstremitāšu vēnu dupleksa skenēšana un spektra analīze ar venozā refluksa programmu 35,00
806127 Aknu fibroskenēšana 12,50
807004 Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze 10,00
807017 Spirogrāfija (pneimotahogrāfija) ar automātisku datoranalīzi 15,00
807018 Spirogrāfija (pneimotahogrāfija ) ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu 20,00
807025 Visa ķermeņa pletizmogrāfija 25,00
807028 Plaušu difūzijas spēju noteikšana 25,00
807045 Kardiopulmonālais slodžu tests 60,00
811005 Neirogrāfija un kvantitatīvā elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un datorizētu datu apstrādi 80,00
811006 Atsevišķu muskuļu šķiedru elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem 90,00
811007 Neirogrāfija ar datorizētu datu apstrādi 50,00
811009 Veģetatīvās nervu sistēmas izmeklēšanas testi 33,00
811010 Miastēniskās reakcijas noteikšana 30,00
811011 Trijzaru nerva( N.trigeminus)un sejas nerva ( n.facialis) izmeklēšanas tests 30,00
811051 Elektroencefalogrāfija ar inducēto miegu 85,00
811057 Datorizēta encefalogrāfija ar biopotenciālu kartēšanu 68,00
811058 Datorizēta elektroencefologrāfija ar EEG – video sinhronu monitorēšanu un datu apstrādi darba stacijā (pirmās 12 stundas) 200,00
811059 Datorizēta elektroencefologrāfija ar EEG – video sinhronu monitorēšanu un datu apstrādi darba stacijā (nākamās 12 stundas) 150,00
811064 Neirometrija 30,00
811099 Karpālā kanāla sindroma diagnostika 40,00
806036 Automatizēts sešu minūšu staigāšanas tests 15,00

 

7.9. OSTEODENSITOMETRIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
834011 Osteodensitometrija – gūžas un mugurkaula (2 pozīcijas)  mērījums ar ārsta slēdzienu 36,00
834013 Osteodensitometrija – gūžas vai mugurkaula (1 pozīcija)  mērījums ar ārsta slēdzienu 19,00

 

7.10. INVAZĪVĀ RADIOLOĢIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
850118 Tieša intraarteriāla embolizācija, pielietojot mikrokatetru (bez embolizācijas materiālu un kontrastvielas izmaksām) 960,00
850131 Galvas aneirismas endovazāla embolizācija (bez embolizācijas materiāla un kontrastvielas izmaksām) 1800,00
850123 Galvas vai muguras smadzeņu arteriovenozas malformācijas un fistulas endovazāla embolizācija (bez embolizācijas materiāla un kontrastvielas izmaksām) 2000,00
850139 Galvas asinsvadu trombektomija ( bez trombekstrakcijas ierīces un kontrastvielas izmaksām) 1800,00
850120 Perkutāna angioplastija vai žultsvadu holangioplastija (bez stenta un kontrastvielas izmaksām) 800,00
850140 Miega artēriju angioplastijas ar protekcijas sistēmas izmantošanu 3450,00
850124 Selektīva angiogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) 350,0
850130 Selektīva angiogrāfija visām intrakraniālām artērijām ar 3D angiogrāfiju 675,00
850134 Perifēra angiogrāfija, aortogrāfija, flebogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) 245,00

 

7.11. RADIOLOGU KONSULTĀCIJAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
801014 Ārsta radiologa konsultācija 15,00
801015 Invazīvā radiologa konsultācija 40,00

 

7.12. Augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana ambulatori

Kods Pakalpojuma Nosaukums Cena, EUR
849001 Augstas tehnoloģijas instrumentārija pielietošana ambulatori*
849002 Medikamentu kompensācija, kas nav iekļauti ambulatorā pakalpojuma cenā
Kods Pakalpojuma Nosaukums
849005 CT, angiogrāfijas un magnētiskās rezonanses digitālo uzņēmumu kopija  CD (ar diska cenu) 5,00
849007 Digitāla rentgena uzņēmuma ierakstīšana diskā 3,00

* Augstas tehnoloģijas vienreizēja instrumentārija pielietošana ir saskaņojama ar pacientu pirms manipulācijas veikšanas. Cena tiek noteikta saskaņā ar faktiskajām materiālu iepirkšanas izmaksām.

 

 1. FIZIKĀLĀS MEDICĪNAS UN REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

 

8.1. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTU Konsultācijas UN procedūras

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
881016 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta pirmreizēja konsultācija 40,00
881033 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atkārtota konsultācija (arī dinamiskās novērošanas pacienti) 30,00
881019 Rehabilitācijas plāna sastādīšana 16,00
881032 Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas eksāmena kārtošanas (iekļaujot speciālista konsultāciju) 125,00
881011 Mugurkaulāja stiepšana (ārsta procedūra) 18,00
881012 Osteorefleksoterapija (ārsta procedūra) 1 – 3 punkti 13,00
881034 Osteorefleksoterapija (ārsta procedūra) 4 – 8 punkti 19,00
881013 Elektrostimulācija ar rokas modulāciju (ārsta procedūra ) 30 min. 12,00
881014 Elektrostimulācija ar rokas modulāciju (ārsta procedūra ) 60 min. 17,00

 

8.2. MASĀŽAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
883001 Apkakles zonas masāža 11,00
883003 Apkakles zonas un abu roku masāža 22,00
883005 Muguras C1 – L1 vai C7 – S3 masāža 18,00
883026 Muguras C1 – S5  masāža 22,00
883006 Muguras jostas – krustu daļas L1-S3 masāža 11,00
883010 Viens rokas masāža 7,00
883011 Vienas kājas masāža 9,00
883013 Mugura C7-S3 un vienas kājas masāža 29,00
883014 Mugura C7-S3 un abu kāju masāža 36,00
883016 Mugura C1-S3 un abu  roku masāža 33,00
883012 Krūšukurvja masāža 22,00
883042 Manuālā limfodrenāžas masāža- apakšējā ekstremitāte (30 minūtes) 19,00
883024 Manuālā limfodrenāžas masāža – augšējā ekstremitāte (25-30 minūtes) 15,00
883044 Manuālā limfodrenāžas masāža – apakšējā ekstremitāte (25-30 minūtes), abonements 5 reizēm, derīgs 1 mēnesi 87,00
883045 Manuālā limfodrenāžas masāža – apakšējā ekstremitāte (25-30 minūtes), abonements 10 reizēm, derīgs 3 mēnešus 163,00
883046 Manuālā limfodrenāžas masāža – augšējā ekstremitāte (25-30 minūtes), abonements 5 reizēm, derīgs 1 mēnesi 66,00
883047 Manuālā limfodrenāžas masāža – augšējā ekstremitāte (25-30 minūtes), abonements 10 reizēm, derīgs 3 mēnešus 126,00

 

8.3. FUNKCIONĀLO SPECIĀLISTU KONSULTĀCIJAS, NODARBĪBAS UN ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
881000 Funkcionālo speciālistu (fizioterapeita, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihologa) pirmreizēja konsultācija un nodarbība 24,00
884001 Ārstnieciskā vingrošana grupā 45 min 8,00
884025 Ārstnieciskā vingrošana grupā 45 min – abonements 5 nodarbībām, derīgs 1 mēnesi 40,00
884026 Ārstnieciskā vingrošana grupā 45 min – abonements 10 nodarbībām, derīgs 2 mēnešus 75,00
884036 Funkcionālā speciālista (fizioterapeita, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihologa) individuāla nodarbība ar pacientu 30 min 17,00
884037 Funkcionālā speciālista (fizioterapeita, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihologa) individuāla nodarbība ar pacientu 30 min – abonements 5 nodarbībām, derīgs 1 mēnesi 75,00
884039 Funkcionālā speciālista (fizioterapeita, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihologa) individuāla nodarbība ar pacientu 45 min 19,00
884040 Funkcionālā speciālista (fizioterapeita, fizioterapeita asistenta, ergoterapeita, logopēda, audiologopēda, mākslas terapeita, psihologa) individuāla nodarbība ar pacientu 45 min – abonements 5 nodarbībām, derīgs 1 mēnesi 86,00
884008 Kinezioloģiskā teipošana 11,00

 

8.4. ELEKTROPROCEDŪRAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
885001 Elektroforēze 3,90
885002 Magnetoforēze 1 lauks 4,60
885070 Magnetoforēze 2 lauki 5,30
885005 Impulsu strāvas 1 lauks 4,60
885071 Impulsu strāvas 2 lauki 5,30
885080 Impulsu strāvas 3 lauki 6,30
885006 Amplipulsa terapija SMS 1 lauks 4,10
885058 Amplipulsa terapija SMS 2 lauki 4,80
885081 Amplipulsa terapija SMS un forēze 1 lauks 4,40
885082 Amplipulsa terapija SMS un forēze 2 lauki 5,50
885007 Amplipulsa terapija SMS un forēze 3 lauki 6,90
885059 Amplipulsa terapija SMS 3 lauki 6,30
885008 Darsonvalizācija 1 lauks 6,10
885009 Darsonvalizācija 2 lauki 7,50
885049 Darsonvalizācija 3 lauki 8,10
885011 Ultraīsviļņu terapija 1 lauks 4,00
885050 Ultraīsviļņu terapija 2 lauki 5,10
885060 Ultraīsviļņu terapija 3 lauki 5,80
885013 Centimetru viļņu terapija 1 lauks 4,20
885051 Centimetru viļņu terapija 2 lauki 5,10
885014 Zemfrekvences magnetoterapija 1 lauks 4,00
885054 Zemfrekvences magnetoterapija 2 lauki 4,80
885078 Zemfrekvences magnetoterapija 3 lauki 5,50
885017 Ultraskaņas terapija līdz 6 min 5,50
885018 Ultraskaņas fonoforēze līdz 12 min 7,40
885019 Ultraskaņas fonoforēze līdz 16 min 8,40
885022 Vispārējā magnetoterapija 12 min 4,40
885024 Vispārējā magnetoterapija 20 min 5,10
885025 Magnetolāzers (veic māsa) līdz 12 min 7,50
885052 Magnetolāzers (veic māsa) līdz 15 min 8,60
885053 Magnetolāzers (veic māsa) līdz 20 min 11,00
885073 Lāzera terapija 12 min 5,20
885074 Lāzera terapija 15 min 6,30
885075 Lāzera terapija 20 min 8,70
885035 Alpha-Stim mikrostrāvas 20 min 3,70
885036 Alpha-Stim mikrostrāvas 40 min 4,60
885055 Ārējās kompresijas terapija (limfodrenāža) vienai rokai 6,10
885026 Ārējās kompresijas terapija (limfodrenāža) abām rokām 8,80
885076 Ārējās kompresijas terapija (limfodrenāža) abām kājām un  iegurnim 11,00
885077 Ārējās kompresijas terapija (limfodrenāža) abām kājām, iegurnim un abām rokām 16,50
885079 Aukstuma/karstuma terapija Kinetik Cooler 3,60

 

8.5. GAISMAS TERAPIJA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
885066 Tubus – kvarcs vai Kufs 2 lauki 2,60
885067 Tubus – kvarcs vai Kufs 4 lauki 4,00
885031 Gaismas terapija Bioptron 10 min 3,70
885068 Gaismas terapija Bioptron 15 min 4,30
885046 Polarizētā gaisma pa laukiem ar krāsu filtriem līdz 20 min 6,60
885056 Polarizētā gaisma pa laukiem ar krāsu filtriem līdz 30 min 8,80

 

8.6. SILTUMA PROCEDŪRAS

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
887001 Ozokerīta – parafīna aplikācija, 1 lauks 4,60
887002 Ozokerīta – parafīna aplikācija, 2 lauki 7,20
887003 Ozokerīta – parafīna aplikācija, 3 lauki 11,00

 

 1. PATANATOMIJAS PAKALPOJUMI
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
900001 Nelaiķa (slimnīcas pacienta) uzglabāšana par vienu  diennakti (ja tiek veikta autopsija, tad uzglabāšana pirmās 72 stundas ir bez maksas) 11,00
900002 Nelaiķa (ne slimnīcas pacienta)  uzglabāšana par vienu diennakti (pieņemšanas un izdošanas diena tiek uzskatīta par vienu diennakti 19,00
900003 Maska uz sejas un rokām, ādas saglabāšanai 8,00
900004 Nelaiķa mazgāšana, higiēniskā apstrāde 19,00
900005 Nelaiķa apģērbšana 17,00
900006 Pakalpojumu komplekss (skūšana, mazgāšana, apģērbšana, iezārkošana) 55,00

 

10.DOKUMENTU NOFORMĒŠANA (izziņu, izrakstu, dokumentu kopiju un dublikātu izsniegšana pēc pieprasījuma)

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
100003 Kopēšanas darbi – formāts A-5; A-4 (kopē vienu lapas pusi) 0,10
100005 Kopēšanas darbi – formāts A-5;A-4 (kopē abas lapas puses) 0,15
100007 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē vienu lapas pusi) 0,20
100009 Kopēšanas darbi –  formāts A-3 (kopē abas lapas puses) 0,25
100011 Izraksta vai izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no vienas stacionārās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 1,50
100027 Izmeklējuma rezultāta kopijas sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 1 darba dienas laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 1,50
100028 Izraksta sagatavošana no ambulatorās medicīniskās kartes un izsniegšana 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 3,50
100022 Arhīva izziņa par personas dzimšanas datiem (stacionārā Biķernieki /1969.-1979./- dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sagatavošana) izsniegšanai fiziskām personām pēc rakstiska pieprasījuma, ja iesniegti precīzi dati 20,00
100014 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi 3 darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5,00
100023 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes kopijas (izvērstā forma + kopēto lapu skaits) noformēšana par vienu stacionēšanas reizi nākamajā darba dienā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas (iespējams par pēdējiem 10 gadiem, ja iesniegti precīzi dati) 10,00
100015 Stacionāra, dienas stacionāra vai ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izvērstā forma) vienas lapas puses kopijas izgatavošana 0,15
100024 Izziņas sagatavošana (par slimošanu/neslimošanu ar tuberkulozi, STS) izmeklējumu rezultātu aprakstīšana pēc pieprasījuma (1 dokuments) 5,70
100025 Arhīva izziņa par darba stāžu  (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Izziņa tiek izsniegta klātienē 4,00
100026 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga), izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 10,00
100031 Arhīva izziņa par darba stāžu (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un nosūtīšana) pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas,  sūtīšanas izdevumi iekļauti cenā 5,00
100032 Arhīva izziņas sagatavošana (darba stāžs un/vai darba alga) darba stāža pierādīšanai ārvalstu  institūcijās, izraksts no iestādes vēsturiskās izziņas (dokumentu meklēšana, atlase, izziņas sastādīšana un izsniegšana/nosūtīšana)  pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas 15,00
 1. MEDICĪNISKĀ PERSONĀLA APMĀCĪBA
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
130001 Ārsta individuāla apmācība internajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 stunda 10,00
130002 Ārsta individuāla apmācība internajās disciplīnās (prakse un teorija) – 1 diena (6 stundas) 57,00
130003 Ārsta individuāla apmācība infektoloģijā/hepatoloģijā/ HIV AIDS jautājumos (prakse un teorija), 1 stunda 19,00
130004 Ārsta individuāla apmācība infektoloģijā/hepatoloģijā/ HIV AIDS jautājumos (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 57,00
130005 Ārsta individuāla apmācība ķirurģijā (prakse un teorija), 1 stunda 19,00
130006 Ārsta individuāla apmācība ķirurģijā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 95,00
130007 Ārsta individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 stunda 12,00
130008 Ārsta individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 57,00
130009 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (teorija), 1 stunda 19,00
130010 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 95,00
130011 Ārsta individuāla apmācība bronholoģijā (prakse un teorija), 1 nedēļa 180,00
130012 Ārsta individuāla apmācība torakālajā ķirurģijā (prakse un teorija), 1 nedēļa 180,00
130013 Ārsta individuāla apmācība pulmonoloģijā(prakse un teorija), 1 mēnesis 341,00
130014 Ārsta individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 29,00
130015 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība klīniskajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 stunda 6,00
130016 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība klīniskajās disciplīnās (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 35,00
130017 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 stunda 6,00
130018 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība diagnostikā (prakse un teorija), 1 diena (5 stundas) 29,00
130019 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 diena (6 stundas) 19,00
130020 Vidējā aprūpes personāla individuāla apmācība higiēnā un pretepidēmiskajā režīmā (prakse un teorija), 1 nedēļa (30 stundas) 76,00
130021 Laboratorijas speciālistu individuāla apmācība (izņemot epidemioloģiskās uzraudzības laboratoriju speciālistus), 1 stunda 16,00
130022 Laboratorisko metožu individuāla apmācība 16,00
130023 Tematisks seminārs par laboratorisko diagnostiku 23,00
130024 Lekcija par laboratorisko diagnostiku 8,00
130025 Metodiski konsultatīvs darbs infekciju slimību profilakses jautājumos (laboratorisko izmeklējumu izvērtēšana un interpretācija), 1 izmeklējums 29,00
130026 Apmācība vakcinoloģijā Latvijas Infektoloģijas centra vakcinācijas kabinetā (apmācība notiek grupā) 38,00
130027 Ārstniecības personu apmācība svešvalodā un apmācības pofesora un dr.med. vadībā, piemērojot koeficientu 1,2 (papildus pie esošā Cenrāža)
130028 Ārsta (radiologa terapeita un diagnostiskā radiologa), radiācijas fiziķa un radiācijas inženiera individuāla apmācība augsto tehnoloģiju staru terapijā (prakse), 1 stunda 10,00
130029 Ārsta apmācība kolposkopijā – par vienu gadījumu 11,00
130030 Ārsta teorētiskā sagatavošana eksāmena nokārtošanai kolposkopijā – par eksāmenu 77,00
130031 Tālākizglītības pasākumi ārstiem (1 tālākizglītības punkts) 5,00
130032 Tālākizglītības pasākumi aprūpes personālam (1 tālākizglītības punkts) 2,20
130034 Aprūpes personāla teorētiskā apmācība “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” ( 1diena) 61,00
130035 Aprūpes personāla praktiskā apmācība “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” (2 dienas) 110,00
130036 Piemaksa par ārstniecības līdzekļiem pie aprūpes personāla praktiskās apmācības “Nepārtrauktas nieru aizstājterapijas iespējas akūtiem pacientiem” (lieto tikai kopā ar pakalpojuma kodu 130035). Cena par visiem viena praktiskā kursa laikā izlietotajiem ārstniecības līdzekļiem. 660,00
130037 Rezidentūras organizēšanas izdevumi mēnesī (cena par vienu viesrezidentu) 12,10
130042 Kardiopulomonalā reanimācija vispārējās aprūpes māsām un māsu palīgiem 30,00
130043 Kardiopulmonālā reanimācija ārstiem, ārstu palīgiem un anestēzijas, intensīvas un neatliekamās aprūpes māsām 45,00
130044 Piekļuve konferences ierakstam 10,00
130045 Studējošo prakses nodrošināšana starptautisko programmu ietvaros – cena par viena studenta vienu prakses dienu slimnīcā 25,00

 

 1. CITI PAKALPOJUMI
Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
111001 Pacienta (bez kustību traucējumiem) pārvešana Rīgas pils. robežās 30,00
111003 Pacienta (bez kustību traucējumiem)  pārvešana Latvijas teritorijā ārpus Rīgas,1 km cena (km tiek rēķināti maršrutam abos virzienos) 1,28
112001 Izejošo telefona sarunu kompensācija pēc fakta
112002 Interneta pakalpojuma abonēšana mēnesī vienam pieslēguma punktam** 18,50
112012 Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums un personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 177,63
112014 Medicīniskās dokumentācijas izveidošanas un uzglabāšanas pakalpojums* 8,00
112017 Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, operāciju zāles un anestezioloģijas klīnikas personāls. Pakalpojuma cenā neietilpst medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 292,00
112018 Operāciju zāles īre 1 stundu* (operācijām vietējā anestēzijā) Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles aprīkojums. Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 120,32
112019 Operāciju zāles un anestezioloģijas komplekta īre 1 stundu* (operācijām vispārējā anestēzijā). Pakalpojuma cenā ietilpst pilns operāciju zāles un anestezioloģijas aprīkojums, anestezioloģijas klīnikas personāls.  Pakalpojuma cenā neietilpst operāciju zāles personāls, medikamenti un vienreizējie medicīniskie materiāli. 324,69
112020 Medikamentu un materiālu nodrošinājums pie ambulatori veicamām maksas mikroķirurģijas operācijām  (1 operācija)* 45,46
112021 Medikamentu un materiālu nodrošinājums pie stacionārā veicamām maksas mikroķirurģijas operācijām (1 operācija)* 83,37

*  pakalpojums pieejams ārstnieciskās darbības veikšanai juridiskām personām.

** pakalpojums pieejams RAKUS telpu nomniekiem vietās, kur tas tehniski iespējams.

 

Konferenču un apspriežu zāļu īre

Kods Pakalpojuma nosaukums Zāles platība, m2 Maksi- mālais vietu skaits Īres maksa par vienu stundu, EUR (ar PVN)
Stacionārs „Gaiļezers”
113002 Mazā konferenču zāle 160,1 110 50,00
113003 223 auditorija 57,9 60 28,00
113024 Apspriežu telpa “Vasara” 42,4 30 25,00
Stacionārs LOC
113005 Lielā konferenču zāle (bez foajē īres) 379.2 m2 400 57,00
113025 Mazā konferenču zāle 41,2 30 25,00
Stacionārs „Biķernieki”
113011 Lielā konferenču zāle 144.5 m2 130 43,00
113026 Mazā konferenču zāle 40,4 12 15,00
Pataloģijas centrs
113014 Konferenču zāle 119.6 m2 109 43,00
Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”
113015 Konferenču zāle Nr.1 103,56 m2 85 43,00
113016 Konferenču zāle Nr.2 50,54 m2 50 29,00
113027 Apspriežu Telpa 17,3 8 10,00
113028 Apspriežu Telpa 96,6 40 25,00
  Stacionārs TPSC    
113020 Konferenču zāle 74,4 m2 60 36,00
113022 Mācību telpa Nr.3 56 m2 20 29,00
113023 Mācību telpa Nr.8 26,3 m2 10 21,00
113012 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par stundu 29,00 EUR par stundu
113013 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums (projektora, datora īre) – par dienu 130,00 EUR par  dienu
113007 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums –  projektora īre 21,00 EUR par dienu
113008 Konferenču zāles tehniskais aprīkojums –  projektora īre 92,00 EUR par  dienu
113009 Zāles apskaņošana 10,00 Eur par dienu

 

 

 1. Ārstēšanās Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices iedzīvotājiem

13.1. MAKSA PAR ĀRSTĒŠANOS STACIONĀRĀ UN DIENAS STACIONĀRĀ*

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
121001 Ārstēšanās stacionāra nodaļās par vienu gultu dienu – gultas dienas cena Aprēķina atbilstoši 6.pielikumā  noteiktam gultasdienas tarifam**
121002 Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, saņemot

hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par katru dienu)

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***
121003 Pacienta ārstēšanās dienas stacionārā, izņemot

hroniskās hemodialīzes pakalpojumus (par katru dienu)

Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***
121004 Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām stacionāra pacientiem Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***
121005 Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām dienas stacionāra pacientiem Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

* Sadaļas pakalpojumu kodi samaksas aprēķināšanai izmantojami arī pacientiem, kuru ārstēšana saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” tiek apmaksāta pēc šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

** LR Ministru Kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 6. pielikums „Stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas nosacījumi”.

*** Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā).

 

13.2.  MAKSA PAR AMBULATORAJIEM PAKALPOJUMIEM*

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
122001 Maksa par ambulatorās aprūpes epizodi Aprēķina atbilstoši 4. pielikumā noteiktiem tarifiem” **
122002 Maksa par ārstnieciskajām manipulācijām ambulatorajiem pacientiem Aprēķina atbilstoši manipulāciju sarakstā noteiktajiem tarifiem***

* Sadaļas pakalpojumu kodi samaksas aprēķināšanai izmantojami arī pacientiem, kuru ārstēšana saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” tiek apmaksāta pēc šajā sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

** LR Ministru Kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.555  „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 4. pielikums „Aprūpes epizodes un to tarifi”.

*** Valsts apmaksājamo manipulāciju un to apmaksas nosacījumu saraksts (apstiprināts LR Nacionālajā Veselības dienestā).

 

 1. MEDICĪNISKO IERĪČU APSTRĀDES PAKALPOJUMI*

14.1. Pilns apstrādes process (tīrīšana, dezinfekcija, kopšana, pakošana, sterilizācija) – medicīniskās ierīces saņemtas tieši pēc manipulācijas, tiek tīrītas manuāli un automatizēti, termiski dezinficētas, koptas (eļļoti kustīgie savienojumi un rotējošās daļas), pakotas, sterilizētas piesātinātā ūdens tvaikā (autoklavētas).

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
114045 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 20cm 1,98
114046 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 30cm 1,99
114047 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 40cm 2,00
114048 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 50cm 2,00
114049 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums virs 50cm 2,03
114050 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 30cm 2,03
114051 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 40cm 2,04
114052 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 50cm 2,08
114053 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums virs 50cm 2,10
114054 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 20cm 2,07
114055 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 30cm 2,07
114056 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 40cm 2,08
114057 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 50cm 2,09
114058 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums virs 50cm 2,12
114059 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 30cm 2,14
114060 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 40cm 2,14
114061 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 50cm 2,19
114062 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums virs 50cm 2,32
114063 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 20cm 2,23
114064 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 20cm 2,24
114065 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 40cm 2,26
114066 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 50cm 2,31
114067 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums virs 50cm 2,31
114068 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 30cm 2,29
114069 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 40cm 2,33
114070 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 50cm 2,39
114071 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums virs 50cm 2,49
114072 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 30cm 2,52
114073 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 40cm 2,53
114074 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 50cm 2,58
114075 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums virs 50cm 2,90
114076 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 30cm 2,88
114077 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 40cm 2,91
114078 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 50cm 2,98
114079 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums virs 50cm 3,04
114080 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 30cm 2,81
114081 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 40cm 2,82
114082 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 50cm 2,83
114083 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums virs 50cm 2,91
114084 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums līdz 40cm 2,89
114085 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums līdz 50cm 2,95
114086 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums virs 50cm 3,12
114087 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums līdz 40cm 2,81
114088 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums līdz 50cm 2,86
114089 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums virs 50cm 2,94
114090 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 300mm + 400mm, garums līdz 50cm 3,46
114091 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 300mm + 400mm, garums virs 50cm 3,72
114092 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 50cm 3,85
114093 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums virs 50cm 4,03
114094 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 60cm*60cm 11,26
114095 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 75cm*75cm 8,24
114096 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 100cm*100cm 15,28
114097 Medicīnisko ierīču komplekts neausta materiāla iepakojumā, loksnes izmērs 120cm*120cm 19,70
114098 Medicīnisko ierīču komplekts neausta materiāla iepakojumā, loksnes izmērs 137cm*137cm 28,89
114099 Medicīnisko ierīču komplekts slēgtā konteinerā, konteinera tilpums līdz 13,5l (1/4 STV) 8,04
114100 Medicīnisko ierīču komplekts slēgtā konteinerā, konteinera tilpums  no 13.5l līdz 27l (1/2 STV) 13,80
114101 Medicīnisko ierīču komplekts slēgtā konteinerā, konteinera tilpums no 27l līdz 54l (1 STV) 27,06

 

14.2.  Pilns apstrādes process (tīrīšana, dezinfekcija, kopšana, pakošana, sterilizācija)medicīniskās ierīces saņemtas tieši pēc manipulācijas, tiek tīrītas manuāli un automatizēti, termiski dezinficētas, koptas (eļļoti kustīgie savienojumi un rotējošās daļas), pakotas, sterilizētas etilēna oksīda gāzē.

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
114110 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 20cm 2,08
114111 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 30cm 2,09
114112 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 40cm 2,10
114113 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums līdz 50cm 2,10
114114 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 75mm, garums virs 50cm 2,24
114115 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 30cm 2,24
114116 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 40cm 2,25
114117 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums līdz 50cm 2,29
114118 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 75mm + 100mm, garums virs 50cm 2,32
114119 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 20cm 2,20
114120 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 30cm 2,21
114121 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 40cm 2,21
114122 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 50cm 2,22
114123 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums virs 50cm 2,25
114124 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 30cm 2,27
114125 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 40cm 2,28
114126 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums līdz 50cm 2,33
114127 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 100mm + 150mm, garums virs 50cm 2,36
114128 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 20cm 2,20
114129 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 30cm 2,21
114130 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 40cm 2,23
114131 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums līdz 50cm 2,24
114132 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 150mm, garums virs 50cm 2,41
114133 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 30cm 2,40
114134 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 40cm 2,44
114135 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums līdz 50cm 2,45
114136 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 150mm + 200mm, garums virs 50cm 2,70
114137 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 30cm 2,52
114138 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 40cm 2,53
114139 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums līdz 50cm 2,53
114140 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 200mm, garums virs 50cm 2,76
114141 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 30cm 2,77
114142 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 40cm 2,80
114143 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums līdz 50cm 2,88
114144 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 200mm + 250mm, garums virs 50cm 2,94
114145 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 30cm 2,69
114146 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 40cm 2,71
114147 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums līdz 50cm 2,72
114148 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 250mm, garums virs 50cm 2,80
114149 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums līdz 40cm 2,78
114150 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums līdz 50cm 2,85
114151 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 250mm + 300mm, garums virs 50cm 3,02
114152 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums līdz 40cm 2,69
114153 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums līdz 50cm 2,74
114154 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 300mm, garums virs 50cm 2,84
114155 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 300mm + 400mm, garums līdz 50cm 3,16
114156 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā divās kārtās, iepakojuma platuma izmērs 300mm + 400mm, garums virs 50cm 3,44
114157 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 50cm 3,02
114158 Medicīniskā ierīce papīra plastikāta iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums virs 50cm 3,21
114159 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 60cm*60cm 8,31
114160 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 75cm*75cm 8,61
114161 Medicīnisko ierīču komplekts krepēta papīra iepakojumā, loksnes izmērs 100cm*100cm 19,54
114162 Medicīnisko ierīču komplekts neausta materiāla iepakojumā, loksnes izmērs 120cm*120cm 16,37
114163 Medicīnisko ierīču komplekts neausta materiāla iepakojumā, loksnes izmērs 137cm*137cm 31,22
114164 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 20cm 2,62
114165 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 30cm 2,67
114166 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 40cm 2,73
114167 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums līdz 50cm 2,78
114168 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 100mm, garums virs 50cm 3,01
114169 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 20cm 2,90
114170 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 30cm 3,01
114171 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 40cm 3,10
114172 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums līdz 50cm 3,20
114173 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 400mm, garums virs 50cm 3,60
114174 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 360mm, garums līdz 20cm 4,38
114175 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 360mm, garums līdz 30cm 4,54
114176 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 360mm, garums līdz 40cm 4,70
114177 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 360mm, garums līdz 50cm 4,86
114178 Medicīniskā ierīce TYVEK iepakojumā vienā kārtā, iepakojuma platuma izmērs 360mm, garums virs 50cm 5,49

 

14.3.  Pilns apstrādes process (tīrīšana, dezinfekcija, kopšana, pakošana, sterilizācija) -lokanie endoskopi saņemti tieši pēc manipulācijas, tiek tīrīti manuāli un automatizēti, ķīmiski dezinficēti, pakoti, nepieciešamības gadījumā sterilizēti etilēna oksīda gāzē.

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
114180 Vienlaicīgi apstrādāts viens endoskops (cena par vienu vienību) 23,96
114181 Vienlaicīgi apstrādāti divi endoskopi (cena par vienu vienību) 15,97
114182 Vienlaicīgi apstrādāti trīs endoskopi (cena par vienu vienību) 10,65

 

14.4.  Klienta sagatavota materiāla sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā (autoklavēts), vai sterilizācija Etilēna Oksīdā (EO)

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR (ar PVN)
114190 Autoklāvā sterilizējamā materiāla tilpums līdz 13,5l (1/4 STV) 13,88
114191 Autoklāvā sterilizējamā materiāla  tilpums  no 13.5l līdz 27l (1/2 STV) 27,76
114192 Autoklāvā sterilizējamā materiāla  tilpums no 27l līdz 54l (1 STV) 55,52
114193 EO sterilizējamā materiāla tilpums līdz 13,5l (1/4 STV) 4,00
114194 EO sterilizējamā materiāla  tilpums  no 13.5l līdz 27l (1/2 STV) 8,00
114195 EO sterilizējamā materiāla  tilpums no 27l līdz 54l (1 STV) 16,00

*Medicīnisko ierīču apstrādes pakalpojumi pieejami juridiskām personām.