Vienotais pieraksts: +371 67000610

ANESTEZIOLOĢIJAS PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma  nosaukums Cena, EUR
904100 Retrobulbārā anestēzija vienai acij 20,00
904101 Virsmas anestēzija rīkles un balsenes rajonam; dziļākiem deguna rajoniem; bungādiņai,; bungu dobumam 10,00
904103 Vietējā anestēzija (infiltrācijas; vada) sāpju noņemšanai 12,00
904106 Vada anestēzija 21,00
904115 Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā (30 min,) 50,00
904116 Nervu pinumu anestēzija ( pirmā stunda) 116,00
904117 Nervu pinumu anestēzija ( par katru nākošo stundu) 39,00
904119 Epidurālā anestēzija (pirmā stunda) 110,00
904121 Prolongētās epidurālā analgēzijas sistēmas uzlikšana 60,00
904123 Prolongētā epidurālā analgēzija ar zālēm Bipivakaīnu par pirmo diennakti 44,00
904133 Spinālā anestēzija (pirmā stunda) 121,00
904134 Piemaksa par katru nākamo stundu pie spinālās un epidurālās anestēzijas 48,00
904140 Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 min, 80,00
904141 Intravenozā anestēzija par katrām nākošajām 30 min 32,00
904127 Maskas vispārējā anestēzija (par pirmo stundu) 60,00
904128 Piemaksa par katru nākamo stundu pie maskas vispārējās anestēzijas 38,00
904142 Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi (pirmā stunda) 200,00
904143 Piemaksa par katru nākamo stundu pie endotraheālās anestēzijas 60,00
904146 Totāla intravenozā  anestēzija (pirmā stunda) 140,00
904147 Totāla intravenozā anestēzija par katru nākošo stundu 85,00
904166 Piemaksa par dalītās intubācijas caurules lietošanu pie torakālajām operācijām 103,00
904170 Piemaksa par augstfrekvences strūklas ventilācijas (JET) pielietošanu 54,00
904171 Centrālās vēnas punkcija un kateterizācija 44,00
904186 Invazīva asins spiediena monitorēšana (IBP mērīšana) 70,00
904198 Parenterālā barošana par vienu diennakti 89,00
806125 Hiperbārā oksigenācija – 1 seanss 50,00