Vienotais pieraksts: +371 67000610

Klīniskās prakses studiju programmas ietvaros noris saskaņā ar starp slimnīcu un izglītības iestādi noslēgtu sadarbības līgumu un tās var īstenot visos slimnīcas stacionāros. Tādā veidā studējošiem tiek piedāvāta plašāka zināšanu pilnveides un pieredzes uzkrāšanas iespēja.

Plašāka informācija par klīniskās prakses organizēšanu šeit 

Klīniskai praksei beidzoties, students iesniedz Mācību centrā prakses organizācijas un attīstības vadītājai no savas puses aizpildītu un no tiešā/s prakses vadītāja/s puses parakstītu prakses apmeklējuma lapu, kuras forma pieejama šeit