Vienotais pieraksts: +371 67000610

Priestera katehēze – Vispasaules slimnieku diena – kapelānes Inese Lūse un m. Gunta Strode