Vienotais pieraksts: +371 67000610

Akolīta svētība kapelāniem māsa Gunta Strode, māsa Natālija, Inese Lūse

Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē lektoru un akolītu svētības saņēmuši 12 cilvēki, tostarp 10 laji

KABIA; Foto: māsas kalpones

Sestdien, 20. augustā, Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notika īpašs dievkalpojums. Tā laikā četri laji saņēma lektora, bet astoņi cilvēki – viņu vidū seši laji – akolīta svētības. Dievkalpojumu celebrēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Par lektoriem tika iesvētīti: Stella Jurgena, Olga Dreģe, Inguss Kalniņš, Zinta Bāliņa, bet akolītiem: Anžella Roze-Jumiķe, Roberts Porciks, Mareks Savickis, Marta Lulle, Mārīte Jirgensone, Gunta Strode (māsa kalpone Gunta), Nadežda Šilova (māsa karmelīte Natālija) un Inese Lūse.

Dievkalpojuma ievaddaļā klātesošos uzrunāja Rīgas Svētā Jēkaba draudzes administrators un bīskapa vikārs formācijas jautājumos priesteris Pauls Kļaviņš. Viņš norādīja, ka šī gada augustā aprit 50 gadi kopš svētais pāvests Pāvils VI reformēja tā saucamās “mazās svētības” jeb lektora un akolīta svētības, kuras ir pieejamas arī lajiem lielākai līdzdalībai Baznīcas liturģiskajā dzīvē. Priesteris uzskata, ka svētību saņemšana ir liela žēlastība gan arhidiecēzei, gan arī Baznīcai visā Latvijā.

Arhibīskaps pastāstīja, ka pirms aptuveni 30 gadiem, kad viņš vēl studējis seminārā, kādu reizi esot Ļubļinas katedrālē Polijā redzējis, kā vietējais bīskaps iesvētījis aptuveni 40 akolītus. Viņam tobrīd nenāca ne prātā, ka reiz tā notiks arī Latvijā. Z. Stankevičs paskaidroja, ka lektori ir tie, kas ar skaidrību un pārliecību pasludina Dieva Vārdu. Kad viņi dievkalpojuma laikā lasa Svētos Rakstus, pats Kristus runā uz klausītājiem. Viņu misija ir mācīt un nodot Dieva Vārdu tālāk, arī ārpus dievkalpojuma laika.

Savukārt akolīti ir “ārkārtas Svētās komūnijas dalītāji”. Viņi var dalīt Svēto Komūniju Svētās Mises laikā, aiznest Kungu tiem, kas Svētajā Misē piedalīties nevar, kā arī izstādīt Altāra Sakramentu. “Būsiet Dieva klātbūtnes nesēji apkārtējā pasaulē,” akolītiem sacīja arhibīskaps.

Viņš norādīja, ka gan akolīti, gan lektori izplata Dieva valstību zemes virsū. Tā ir liela atbildība, tāpēc ir svarīgi, lai visa dzīve, nevis tikai brīdis, kad kalpojums tiek veikts, būtu “saskanīga ar šo misiju”. Viņš novēlēja, lai šajā kalpojumā mīlestība ietu roku rokā ar patiesību. “Taisnība bez mīlestības var nogalināt, bet mīlestība bez taisnības var kļūt par izdabāšanu,” paskaidroja arhibīskaps un, lai arī tas nav viegli, aicināja meklēt šo līdzsvaru.

Saņemot lektora svētības, kandidāti saņēma Svētos Rakstus, savukārt – akolīti trauciņu ar maizi.

Svētās Mises noslēgumā Z. Stankevičs pateicās P. Kļaviņam par to, ka viņa sirdslieta ir laju formācija un ka viņš ir palīdzējis šiem lektoriem un akolītiem gatavoties kalpojumam. Viņš arī pauda cerību, ka tikšanās un formācija turpināsies, jo katrā kalpojumā ir nepieciešams dalīties, pilnveidoties, “uzlādēt baterijas”. “Novēlu jums svētīgu un auglīgu tālāko dzīves etapu, kurā veiksiet šo kalpojumu!” lektoriem un akolītiem novēlēja Z. Stankevičs.

Kopš 2021. gada Katoļu Baznīcā šīs svētības oficiāli var saņemt arī sievietes. Līdz šim Latvijā šīs svētības studiju laikā saņēma Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra audzēkņi

RAKUS kapelāni ar arhibīskapu – no kreisās Inese Lūse, māsa Gunta Strode, māsa Natālija.

Foto: Džesika Lūse