Filmas prezentācijā piedalījās gan slimnīcas vadība, gan kapelāni, gan dažādu konfesiju garīdznieki, gan citi interesenti. Filma tapusi aptuveni gada laikā. Tajā par kapelānu darbu stāsta gan Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse, gan arī bijušie pacienti un slimnīcas pārstāvji, gan kristīgo konfesiju bīskapi. Slimnīcas stacionāros šobrīd kopumā kalpo astoņi kapelāni.