Vienotais pieraksts: +371 67000610

Tekstilmākslinieces Rūtas Loginas darbu izstāde

Stacionāra Gaiļezera kapelā atklāta izstāde. Mākslas darbu autore ir tekstilmāksliniece Rūta Logina, kura ir arī kapelas altārgleznas radītāja. Izstāde ir apskatāma š.g. jūnijā un jūlijā, darba dienās no pulksten 9:00 līdz pulksten 16:00.

Attēlā no kreisās puses: Kapelānu dienesta vadītāja Inese Lūse un mākslas darbu autore tekstilmāksliniece Rūta Logina