Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kā saņemt “Medicīnas apliecību par nāves cēloni”

“Medicīnas apliecību par nāves cēloni” var saņemt slimnīcas nodaļā, kurā pacients ir miris, bet gadījumos, kad veikta mirušā sekcija, Patoloģijas centra morga reģistratūrā, Hipokrāta ielā 2/K5, ieeja F1 (ieeja no ēkas iekšpagalma), tālrunis 67536036

Uzmanību!

Gadījumos, kad ir noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze, apliecību par nāves cēloni var saņemt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā vai tā atbilstošajā reģionālajā nodaļā.

Kā saņemt “Miršanas apliecību”

“Miršanas apliecību” izsniedz dzimtsarakstu nodaļas, uzrādot “Medicīnas apliecību par nāves cēloni”


Informācija pdf formātā

Slimnīcas morga pakalpojumi

Plašāka informācija kā rīkoties tuvinieka nāve gadījumā


 

Hipokrāta iela 2/K5 ieeja F1 Google maps norādes