Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izmeklējumu un pieprasījumu formas

Pasūtītājs slimnīcas mājaslapā atbilstoši analīzes veidam izvēlās veidlapu un attiecīgi –  1. vai 2.daļu var lejuplādēt un aizpildīt elektroniski vai izdrukāt un aizpildīt ar roku. Līdzīgi aizpilda papīra formātā pieejamo veidlapu (A3 formātā). Veidlapā obligāti jāaizpilda visa prasītā informācija par pasūtītāju, pacientu, materiāliem.

Nosūtījums uz infekcijas slimību references izmeklējumiem (Laboratorija LIC)

Drukājams A4 izmērā vai mainot printera iestatījumus A3 izmērā, ja printera tehniskie parametri atbalsta A3 druku.

Nosūtījums infekcijas slimību laboratoriskai diagnostikai – ambulatorajiem, stacionārajiem un maksas pacientiem (Laboratorija LIC)

Drukājams A4 izmērā vai mainot printera iestatījumus A3 izmērā, ja printera tehniskie parametri atbalsta A3 druku.

Nosūtījumi vides objektu izmeklēšanai (Laboratorija LIC)

Nosūtījumi epidemioloģiskai uzraudzībai (SPKC)

Nosūtījums autopsijas materiāla testēšanai (Laboratorija LIC)

Allēlisko variantu noteikšana onkoloģijas jomā no audu parauga (Laboratorija LIC)

Barotņu pasūtīšana (Laboratorija LIC)

Biomarķieru noteikšana onkoloģijas jomā no audu paraugiem (Patoloģijas centrs)

Biomateriāla sagatavošana, nosūtīšana un transportēšana pathistoloģiskai un citoloģiskai izmeklēšanai un rezultātu izsniegšana (Patoloģijas centrs)

Pērtiķu baku (Monkeypox) vīrusa diagnostika (Laboratorija LIC)

Laboratorijas TPSC nosūtījumu veidlapas

Covid-19 nosūtījumi

COVID-19 nosūtījumi un rekomendācijas atrodas ŠEIT.