Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorija “Gaiļezers” veic aptuveni 200 dažādus medicīniskās laboratorijas izmeklējumus, diennakts režīmā apkalpojot visus “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” stacionārus un to pacientus, kā arī ambulatorā režīmā – darba dienās no plkst. 7:30 līdz 16:00.

Ja nepieciešami izmeklējumi, kuri laboratorijā “Gaiļezers”uz vietas netiek veikti,  konkrētais materiāls tiek nosūtīts citai laboratorijai, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums un kur tas tiek veikts.

Laboratorija “Gaiļezers” savu darbību uzsāka 1979. gadā, kā Rīgas pilsētas 7. klīniskās slimnīcas “Gaiļezers” laboratorija, kuras vadītāja bija Biruta Bandere līdz 1982. gadam, kā arī laika periodā no 1988.g. līdz 1993.gadam. Laboratoriju no 1982.gada līdz 1988. gadam vadīja Ludmila Gornostajeva, bet mikrobioloģijas apakšnodaļu no 1987.g. līdz 2000 gadam – Ludmila Vizbele. No 1994.g. laboratoriju līdz tās apvienošanai ar Latvijas Onkoloģijas centra laboratoriju vadīja Silvija Pupure. No 2010.g. apvienotā laboratorija ieguva nosaukumu “Laboratoriskās medicīnas centrs” un par tās vadītāju kļuva Ludmila Eņģele.

Savu pašreizējo nosaukumu laboratorija “Gaiļezers” ieguva pēc RAKUS Laboratorijas dienesta dibināšanas 2018.g., kur kopš 2020.g. rudens laboratorijas “Gaiļezers” vadītāja ir Baiba Eglīte.

Patreiz laboratorijas darbu nodrošina 15 sertificēti ārsti, 13 sertificēti laboratorijas speciālisti un  46 biomedicīnas laboranti.

Izmeklējumu jomas

Laboratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO 15189 standarta prasībām, no cilvēka iegūta materiāla izmeklējumos, sekojošās sfērās:

 • hematoloģijā;
 • koaguloģijā;
 • klīnikā;
 • imūnhematoloģijā;
 • imunoloģijā;
 • klīniskā ķīmijā;
 • imūnķīmijā;
 • bakterioloģijā;
 • molekulārā bioloģijā;
 • onkohematoloģijā.

Kvalitātes sistēmas ietvaros, laboratorijā visiem izmeklējumiem tiek veikta iekšējā kvalitātes kontrole (IKK), kā arī izmantojot sadarbību ar neatkarīgām organizācijām, kvalitātes rādītāju iegūšanai, kas atbilst starptautiskiem standartiem. tiek  nodrošināta starplaboratoriju salīdzinošā testēšana ar tādām organizācijām kā:

 • Labquality (Somija);
 • DGKL (Vācija);
 • Instand (Vācija);
 • NEQAS (Lielbritānija);
 • EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) Eiropas antimikrobiālās rezistences uzskaites tīkls.

Zinātniskā darbība un sadarbība

Laboratorija savas funkcijas realizē sadarbībā ar citām slimnīcas  struktūrvienībām, augstākajām mācību iestādēm, citām veselības aprūpes iestādēm, zinātniskajām institūcijām, asociācijām un starptautiskajām organizācijām.

Laboratorija nodrošina pirmsdiploma un pēcdiploma apmācību, zinātnisko pētniecību, dalību perspektīvos randomizētos klīniskos pētījumos, tālākizglītību un citu saistīto uzdevumu izpildi laboratoriskās medicīnas jomā.

icon-info

Pacientu ērtībām analīžu rezultāti saglabāsies slimnīcas datu bāzē un būs pieejami pacientam un viņa ārstam “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” struktūrvienībās, kā arī pieejami datu bāzē DATAMED. Drukātā veidā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, analīžu rezultātus izsniedz klientu apkalpošanas daļas speciālisti.

Izmeklējumu un pieprasījumu formas pieejamas ŠEIT.

Kontakti

Stacionāra “Gaiļezers”, 0 stāva analīžu nodošanas punkts (no 8:00-16:00)
Izmeklējamā materiāla reģistratori (no 7:00-17:00)
Laboratorijas e-pasts

Laboratorijas “Gaiļezers” vadītāja
Baiba Eglīte

Vecākā biomedicīnas laborante
Jūlija Lučina