Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas laboratorijām ir gadiem ilgi pierādīta kompetence testēšanas kvalitātes nodrošināšanā.

Mūsu laboratorijas – laboratorija “Gaiļezers”, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija, laboratorija TPSC un Patoloģijas centrs ir akreditētas LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības” standartu prasībām (akreditācijas apliecība ISO 15189).

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija ir novērtēta un akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. (akreditācijas apliecība ISO 17025).

2021. gada septembrī Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija (NRL) piedalījās Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) organizētajā COVID-19 molekulārās diagnostikas SARS-CoV-2 RNS ārējās kvalitātes kontroles novērtēšanas programmā, un ieguva ECDC apliecinājumu par NRL ārējās kvalitātes kontroles rezultātu atbilstību ECDC testēšanas standartiem, ko apliecina iegūtais sertifikāts.