Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija Latvijas infektoloģijas centrā

References funkcijas

Saskaņā ar 07.03.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.125 Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem” laboratorijai Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC) piešķirtas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas funkcijas. 

Laboratorija veic plaša spektra infekcijas slimību primāro un apstiprinošo diagnostiku (bakteriālo, parazitāro, virusālo, t.sk. HIV/AIDS, vīrushepatītu, seksuāli transmisīvo, ievesto un bīstamo, kā arī citu epidemioloģiski svarīgo infekcijas slimību) un paraugu testēšanu infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai, kā arī  veic vides paraugu un virsmas noskalojumu, gaisa, medicīnisko instrumentu un materiālu izmeklēšanu (notekūdeņu, ūdenskrātuves, dzeramā ūdens virusoloģiska testēšana, virsmas nomazgājumu bakterioloģiskā testēšana).

Laboratorijai piešķirta Pasaules Veselības organizācijas (PVO) akreditācija epidemioloģiski svarīgās jomās – gripas, entero/polio, masalu, masaliņu vīrusu izraisīto infekciju diagnostikā un vīrusu cirkulācijas uzraudzībā.

Laboratorija pilda PVO nacionālā gripas references centra funkcijas.

Laboratorija ir Eiropas ātrās reaģēšanas sadarbības laboratoriju tīkla dalībnieks (Collaborative Laboratory Response Network) un viena no 20 trešā biodrošības līmeņa (BSL) laboratorijām Eiropā, kuru tehniskais aprīkojums paredzēts darbībai ar 3.biodrošības grupas bioloģiskiem aģentiem, veicot izmeklējumus sabiedrības veselības apdraudējuma (arī bioloģiskā terorisma) gadījumā, ieskaitot nezināmas izcelsmes paraugu izmeklēšanu, kā arī bīstamu infekcijas slimību, uzliesmojumu un epidēmijas situācijās, nodrošinot 24/7 gatavību un operatīvu rīcību paraugu saņemšanā.

Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru piedalās uzraudzības, monitoringa, brīdināšanas un reaģēšanas pasākumu nodrošināšanā epidemioloģiskās drošības jomā, veicot izraisītāju noskaidrošanu jeb tipēšanu (t.sk.molekulāro tipēšanu ar sekvencēšanu), piedalās specifiskos pētījumos, t.sk. sadarbībā ar Eiropas slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) un citām starptautiskām organizācijām.

Sadarbojas ar citām valsts un ārvalstu laboratorijām informācijas apmaiņai par laboratoriskajā diagnostikā lietojamām metodēm, infekcijas slimību izraisītāju tipiem, ieskaitot savstarpēju informēšanu par jauno, reto vai atdzimušo zoonožu parādīšanos Latvijā, kā arī piedalās starptautiskajos laboratoriju salīdzinošajos testos references jomās un apmainās ar references materiāliem un paraugiem, kas saistīti ar infekcijas slimību diagnostiku.

Metodiskais darbs

 • organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu citām laboratorijām;
 • sniedz konsultācijas references jomās;
 • izstrādā laboratoriskās testēšanas darba algoritmus un informatīvos materiālus laboratorijām, ārstniecības personām un laboratorijas speciālistiem, saskaņojot tos ar nozares ekspertiem;
 • ievieš jaunas infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas metodes;
 • organizē apmācības laboratoriju darbā iesaistītam personālam;
 • sniedz konsultācijas ministrijai, Slimību profilakses un kontroles centram un citām sabiedrības veselības institūcijām un laboratorijām jautājumos, kas saistīti ar politikas plānošanu, vadlīniju izstrādi un infekciju uzliesmojumu izmeklēšanas un uzraudzības sistēmas uzlabošanu.
Laboratorijai atbilstoši piešķirtajai references jomai ir tiesības:
 • saņemt no ārstniecības iestādēm references jomas izraisītāju celmu, nukleīnskābes, antigēnu, antivielu paraugus, kā arī klīniskos paraugus, kas satur izraisītājus, papildu izmeklējumiem un krājumu veidošanai;
 • publicēt informatīvos materiālus un sniegt informāciju par references laboratorijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar references laboratorijas darbību saistītos uzdevumus.
icon-info

Pacientu ērtībām analīžu rezultāti saglabāsies slimnīcas datu bāzē un būs pieejami pacientam un viņa ārstam “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” struktūrvienībās, kā arī pieejami datu bāzē DATAMED. Drukātā veidā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, analīžu rezultātus izsniedz klientu apkalpošanas daļas speciālisti.

Izmeklējumu un pieprasījumu formas pieejamas ŠEIT.

Kontakti

Izmeklējamā materiāla reģistratori
Dežūrlaborants (darba dienās no plkst. 17:00-8:00)
Dežūrtālrunis (darba dienās no plkst. 8:00-17:00)
Laboratorijas e-pasts

Paraugu pieņemšanas daļa:

 • Darba laiks: diennakti
 • Adrese: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006

Steidzamības gadījumos visa veida testēšana tiek organizēta visu diennakti.

Laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītāja
Oksana Savicka

Vecākā biomedicīnas laborante
Viktorija Pļenkova