Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorija “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

Laboratorija “TPSC”ir vadošā laboratorija mikobakterioloģisko izmeklējumu jomā Latvijā. Sadarbībā ar  Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju, nodrošina tuberkulozes references laboratorijas funkciju izpildi – tuberkulozes apstiprinošo diagnostiku un paraugu testēšanu epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai.

Laboratorijā veic tuberkulozes un citu mikobaktēriju  laboratorisko diagnostiku – acidorezistento baktēriju mikroskopisko izmeklēšanu, uzsējumus cietajās un šķidrajās barotnēs, zāļu jutības testus.

Ar molekulārās bioloģijas metodēm izmeklējamā materiālā nosaka M.tuberculosis kompleksa (MTBC) DNS un ar medikamentu rezistenci saistītās mutācijas, MTBC identifikāciju līdz sugai un netuberkulozo mikobaktēriju identifikāciju.

Laboratorijā veic latentās tuberkulozes infekcijas diagnostiku in-vitro ar Quantiferon TB-Gold Plus testu.

Laboratorijā veic baktēriju un sēņu izdalīšanu no klīniskā materiāla, izdalīto mikroorganismu identifikāciju un medikamentu jutības noteikšanu stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” pacientiem.

Zinātniskā darbība un sadarbība

Laboratorija savas funkcijas realizē sadarbībā ar citām slimnīcas  struktūrvienībām, augstākajām mācību iestādēm, citām veselības aprūpes iestādēm, zinātniskajām institūcijām, asociācijām un starptautiskajām organizācijām.

Laboratorijas darbinieki piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā, piedalās ar ziņojumiem, publikācijām, lekcijām  par laboratoriskās diagnostikas jautājumiem konferencēs, semināros un citos vietēja un starptautiska mēroga pasākumos.

Tiek veikts pedagoģiskais darbs medicīnas darbinieku, studentu un rezidentu izglītošanā.

Savas kompetences ietvaros, laboratorija izstrādā metodiskās rekomendācijas un ieteikumus tuberkulozes diagnostikas efektivitātes nodrošināšanā.

Analīžu nodošana

Primāros paraugus un kultūras mikobaktēriju apstiprinošai diagnostikai  pieņem stacionārā “TPSC” 3.stāvā laboratorijas  paraugu pieņemšanas punktā  katru darba dienu no plkst. 8:00-15:30.

Pavaddokumentos – nosūtījumos jābūt visai informācijai, kas nodrošina nepārprotamu pacienta, pasūtītāja, parauga un pieprasītās testēšanas identifikāciju.

icon-info

Pacientu ērtībām analīžu rezultāti saglabāsies slimnīcas datu bāzē un būs pieejami pacientam un viņa ārstam “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” struktūrvienībās, kā arī pieejami datu bāzē DATAMED. Drukātā veidā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, analīžu rezultātus izsniedz klientu apkalpošanas daļas speciālisti.

Kontakti

Paraugu pieņemšana

Izmeklējumu un pieprasījumu formas pieejamas ŠEIT.

Laboratorijas “TPSC” vadītāja
Inga Norvaiša

Vecākā biomedicīnas laborante
Valentīna Krūze