Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas dienesta vadītājs
Vadims Beļuns


Laboratorijas dienesta vadītāja vietnieks
Juris Šteinbergs


Laboratorijas dienesta vadītāja vietnieks Nacionālās references laboratorijas funkciju nodrošinājumā
Laboratorijas galvenais speciālists Sergejs Ņikišins


Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs
Ģirts Šķenders