Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas dienesta vadītāja
Nataļja Rešetņaka

Laboratorijas vadītājas vietnieks
Juris Šteinbergs

Laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītājs
Laboratorijas galvenais speciālists Sergejs Ņikišins

Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs
Ģirts Šķenders

Laboratorijas dienestā kopumā strādā ap 300 darbiniekiem. Personāls savas profesionālās prasmes un funkcijas pilda sekojošās daļās:

  • Bakterioloģijas daļā;
  • Molekulārās diagnostikas daļā;
  • Sekvencēšanas daļā;
  • Imūnhematoloģijas daļā;
  • Onkohematoloģijas daļā;
  • Paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļā;
  • Tehniskā nodrošinājuma daļā;
  • u.c. daļās.