Vienotais pieraksts: +371 67000610


Laboratorijas dienesta vadītāja p.i.
Juris Šteinbergs


Laboratorijas dienesta konsultants stratēģiskos jautājumos Nataļja Rešetņaka


Laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītājs
Laboratorijas galvenais speciālists Sergejs Ņikišins


Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs
Ģirts Šķenders