Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas dienesta vadība

Vadītājs
Vadims Beļuns
Vadītāja vietnieks
Juris Šteinbergs
Konsultants stratēģiskos jautājumos
Nataļja Rešetņaka
Attīstības projektu vadītājs
Ģirts Šķenders
Kvalitātes sistēmas vadītājs
Viesturs Eglītis

Laboratorija stacionārā „Gaiļezers”

Laboratorijas vadītāja
Baiba Eglīte
Vecākā biomedicīnas laborante
Jūlija Lučina
Reģistratūra
Analīžu pieņemšanas punkts stacionāra Gaiļezers 0.stāvā
Analīžu pieņemšanas punkts stacionāra LOC 0.stāvā

Laboratorija stacionārā ``Latvijas Infektoloģijas centrs``

Laboratorijas vadītājs – references funkciju nodrošinājuma vadītājs
Sergejs Ņikišins
Vecākā biomedicīnas laborante
Viktorija Pļenkova
Dežūrtālrunis (darba dienās 8:00-17:00)
Laboratorijas ārsti un speciālisti
Dežūrlaborants
Reģistratūra
Analīžu pieņemšanas punkts

Laboratorija stacionārā ``Tuberkulozes un plaušu slimīcu centrs``

Laboratorijas vadītāja
Inga Norvaiša
Vecākā biomedicīnas laborante
Valentīna Krūze

Patoloģijas centrs

Patoloģijas centra vadītāja
Aija Balode
Galvenā biomedicnas laborante
Līga Kangare
Patoloģijas daļas vadītājs
Māris Sperga
Patoloģijas daļas vecākā biomedicīnas laborante
Andžela Popova
Citoloģijas daļas vadītāja
Ramona Butirina
Citoloģijas daļas vecākā biomedicīnas laborante
Silvija Gulbe
Reģistratūra
Ekspress-biopsiju kabinets (Cito!)
Biopsiju un operāciju materiāla pieņemšana un atbilžu izsniegšana
Morga reģistratūra

Palīgdienesti

Paraugu pieņemšanas, reģistrācijas un loģistikas daļas vadītājs
Nikita Vovnijs
Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītāja
Irina Avakjana