Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laboratorijas dienesta personāls strādā ciešā sadarbībā ar pasūtītājiem, sniedzot tiem informāciju par veicamajiem izmeklējumiem un rezultātu laboratorisko interpretāciju, veicinot atgriezenisko saiti, izprotot pasūtītāja vēlmes un kritiskos norādījumus.

Pakalpojumu pieejamība, paraugu savākšana un uzglabāšana

Laboratorijas dienestā apkopota informācija par laboratoriju piedāvātajiem izmeklējumiem, par izmeklējumiem nepieciešamajiem paraugiem, to izpildes laiku un pasūtīšanas iespējām: