Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionārs Latvijas Infektoloģijas centrs

Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs” ir Latvijā vienīgā specializētā ārstniecības iestāde infekciju jomā, kur pacients var saņemt profesionālus un kvalitatīvus infekcijas slimību (vīrushepatīta B, vīrushepatīta C, HIV/AIDS, ar ērcēm pārnesto infekcijas slimību, tropisko un ceļotājslimību, ādas un seksuāli transmisīvo infekciju, parazitāro slimību, arī reto un atdzimstošo infekcijas slimību) ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus.

Gada laikā stacionārā ārstējas vairāk nekā 7000 pacientu, tiek diagnosticētas apmēram 400 dažādas infekcijas un „ne-infekcijas” (onkoloģiskās, hematoloģiskās, ādas, aknu, u.c.) slimības.

Pacientam stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs” pieejama infekcijas slimību primāra un apstiprinoša laboratoriskā diagnostika (t.sk., reto un bīstamo infekcijas slimību diagnostika), kur tiek izmantotas jaunākās metodoloģiskās un zinātniskās rekomendācijas, lai nodrošinātu pasaules standartiem atbilstošu un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu infekcijas slimību pacientiem. Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorija iekļauta Eiropas BSL3/4 laboratoriju tīklā, un laboratorijas funkcijas ir starptautiski paplašinātas potenciāli bīstamu bioloģisko aģentu identifikācijas jomā.

Epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai stacionāram raksturīgs decentralizētais apbūves tips. Gultu skaits stacionārā – 200.

Stacionāra specializētās infekcijas slimību nodaļas var tikt pārprofilētas jebkurai lipīgai infekcijas slimībai, nodrošinot epidemioloģisko drošību.

Stacionāra speciālistu ikdienas darbs saistīts arī ar gatavību ārkārtas epidemioloģiskām situācijām un lipīgo infekciju epidēmijām, līdz ar to stiprinot drošības sajūtu sabiedrībā kopumā. Stacionāra speciālisti piedalās starptautiskās sadarbības programmās epidemioloģiski bīstamo infekcijas slimību laboratoriskās diagnostikas jomā, nodrošinot sadarbību ar Pasaules Veselības organizāciju, Eiropas Komisiju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un citu valstu sabiedrības veselības institūcijām infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības jautājumos, nodrošinot Eiropas Savienības infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas darbības uzturēšanu un koordinēšanu valstī. Starptautiskās sadarbības jomā stacionāra speciālisti piedalījušies Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra un Pasaules Veselības organizācijas pasākumos, kā arī gatavoja nepieciešamo informāciju sabiedrības veselības uzraudzībai starptautiskā kontekstā.

Stacionārs ir nozīmīga bāze jauno speciālistu sagatavošanai – šeit tiek apmācītas ārstniecības personas, studenti, rezidenti infektoloģijā un infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā.

Kontakti

Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļa,

Rīgā, Linezera ielā 3, (+371) 67014552

Uzņemšanas nodaļas darba laiks no 8.00 līdz 19.00. (gan darba dienās, gan brīvdienās)

Galvenā ārste Baiba Rozentāle

Galvenā māsa Vineta Elstere

icon-info

Nodaļas

Stacionārs ``Latvijas Infektoloģijas centrs``

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006