Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļā diagnosticē un ārstē akūtu vīrushepatītu A, B, C, D, E, akūtus toksiskus hepatītus. Diagnosticē un ārstē hronisku vīrushepatītu B, C un to sekas, kā arī aknu cirozi, kurai vēl ir citi cēloņi. Tiek veikta dzeltes diferenciāldiagnostika, aknu perēkļaino slimību diagnostika un diferenciāldiagnostika, aknu pārmantoto jeb ģenētisko slimību diagnostika un diferenciāldiagnostika.
Pacientiem tiek sniegta gan plānveida, gan neatliekamā palīdzība. Gadā nodaļā tiek sniegta medicīniskā palīdzība aptuveni 2000 pacientiem, veiktas vairāk nekā 20 000 dažāda veida medicīniskās manipulācijas.

Speciālisti:

Nodaļas vadītāja: dr. med. Ieva Tolmane, Latvijas Universitātes docente

Nodaļas ārsts: Aleksandrs Černušenko, sertificēts aknu un infekciju slimību jomā

Zinātniskā darbība, starptautiskā sadarbība:
Zinātniskā darbība nodaļā ir ļoti plaša un attīstās vairākos virzienos, no kuriem būtiskākie:

  1. Aknu slimību problēmas un risinājumi sakarā ar hronisku C hepatīta ārstēšanu. Ārstēšanas prognozes kritēriju izstrādāšana.
  2. Apoptoze un tās izvērtēšana akūtiem hepatītiem, tajā skaitā – toksiskiem hepatītiem.
  3. Ģenētiskie izmeklējumi pacientiem ar hroniskām aknu slimībām, to izvērtēšana.

Nodaļas ārsti ar saviem pētījumiem piedalās nozīmīgās starptautiskās konferencēs un kongresos, ir daudzu pētījumu un rakstu autori, kuru publikācijas ievietotas starptautiskos medicīniskos izdevumos un ārstniecības rokasgrāmatās.
Nodaļās speciālisti savā darbībā izmanto arī starptautisko pieredzi ārstniecības jomā savā nozarē. Tiek veidota ciešāka starptautiskā sadarbība zinātnes līmenī.