Vienotais pieraksts: +371 67000610

Klīnikā tiek veikti zinātniskie pētījumi dažādās neiroloģijas jomās, kā arī akadēmiskā un pedagoģiskā darbība.

Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā pacientu aprūpi nodrošina 145 darbinieki, no tiem 78 vispārējās aprūpes māsas, 58 sanitāri/slimnieku kopēji, 9 māsu palīgi. Klīnikā ir 5 vispārējās aprūpes māsas , kuras ieguvušas veselības zinātņu maģistra grādu. Lai papildinātu savas zināšanas un praktiskās iemaņas darbinieki regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, seminārus, konferences gan stacionārā, gan ārpus tā.


Klīnikas vadītājs ir prof. Guntis Karelis, sertificēts neirologs, sertifikāts elektromiogrāfijas metodē, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs.

  • Latvijas Neirologu biedrības biedrs un valdes loceklis.
  • Darbības sfēras: perifērās nervu sistēmas slimības, neiroinfekcijas, kustību slimības un demielinizējošas slimības.


Klīnikas virsmāsa Aiga More-Ametere

Klīnikas struktūrvienības:


Ģenētikas un reto slimību centrs


Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas Insulta vienības ārsti izdevuši informatīvā bukleta “Insults tabulās un shēmās” papildinājumu jeb 3. izdevumu. Ceļvedis paredzēts mediķiem, tajā apkopota būtiskākā informācija par to, kā rīkoties akūta insulta gadījumā.

“Regulāri mainās akūtu insulta pacientu ārstēšanas vadlīnijas, tāpēc esam informatīvo materiālu būtiski papildinājuši ar jaunu informāciju. Tāpat esam ņēmuši vērā kolēģu ieteikumus un jaunajā izdevumā pievienojām būtisku informāciju, kas nepieciešama insulta pacientu ārstēšanā”, norāda mūsu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs prof. Guntis Karelis.

Bukleta “Insults tabulās un shēmās” autori – Guntis Karelis, Katrīna Podoļska, Inga Sūna, Ilga Ķikule, Iveta Haritončenko, Ieva Ozoliņa, Biruta Tilgale, Larisa Svirska, Kārlis Trušinskis, Evija Knoka, Mairita Mažule, Valda Akermane.