Vienotais pieraksts: +371 67000610

Neiroangioloģijas nodaļā kopš 2000.gada 1.jūnija darbojas pirmā Insulta vienība Latvijā, kur neatliekami, intensīvi, specializēti un multiprofesionāli ārstē insulta pacientus, pielietojot jaunākās insulta diagnostikas un ārstēšanas metodes atbilstoši Pasaules un Eiropas ārstēšanas vadlīnijām, tajā skaitā trombolīzi, trombektomiju, kā arī akūto rehabilitāciju (fizioterapiju, ergoterapiju, nodarbības ar audiologopēdu). Iespējama arī sociālā darbinieka un psihologa palīdzība.

Ārstēšanas iespējas

Nodaļā līdztekus medikamentozajai terapijai notiek akūtā rehabilitācija, kā arī pēc nepieciešamības dažādu speciālistu konsultācijas, lai precizētu insulta riska faktorus un nozīmētu visoptimālāko insulta sekundāro profilaksi.
Klīnikā tiek organizēti Neirovaskulārie konsīliji pacientiem ar dažādām neirovaskulārām slimībām, kuriem nepieciešama multidisciplināra pieeja labākai insulta ārstēšanai un profilaksei. Konsīlijā piedalās Latvijas dažādu medicīnas nozaru vadošie speciālisti – neirologi, neirosonologi, invazīvie radiologi, neiroķirurgi, internās nozares speciālisti (kardiologs, reimatologs u.c. speciālisti). Pacientus uz konsīliju piesaka ģimenes vai citas specialitātes ārsts pa telefonu 26325201.

Nodaļas vadītāja ir dr. Biruta Tilgale

Speciālisti:

  • Ārsti neirologi Valda Akermane, Iveta Haritončenko, Ilga Ķikule, Larisa Svirska, Zane Anna Litauniece, Daina Koziča, Zanda Lāse, Ieva Puriņa, Jeļena Ignatjeva
  • Ārste interniste Tatjana Matvejeva
  • Nodaļas virsmāsa Valentīna Peipiņa