Vienotais pieraksts: +371 67000610

Google maps norādes


Nodaļas komanda


Nodaļas vadītāja
Dr. med., docente Daina Pastare
Neiroloģe (virsārste vispārējā neiroloģijā)Dr. Normunds Sūna
Neirologs (eksperts)Dr. Ziedīte Želve

Neiroloģe (eksperts)Dr. Dace Dzirkale
NeiroloģeDr. Elīna Polunosika
NeiroloģeDr. Dace Ziemele
NeiroloģeDr. Linda Kande
NeiroloģeDr. Inga Sūna

NeiroloģeDr. Madara Mičule
Neiroloģe


Rasa Aleksandrova
Virsmāsa


Vispārējās neiroloģijas nodaļas kolektīvs