Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekts Nr. 9.3.2.0/17/I/004 – Projekta kopsavilkums

2017.gada 21.septembrī starp SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūru, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas jomā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta darbību ietvaros tiks veikti SIA “”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu, kuru darbība ir saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas jomā, telpu atjaunošanas darbi, šo nodaļu funkcionēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju pārbūve, kā arī pacientu plūsmas nodrošināšanai nepieciešamo 8 (astoņu) liftu nomaiņa.

Galvenās projekta darbības:

  1. Stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu atjaunošana (tajā skaitā, ārstniecības nodaļu atjaunošana; inženierkomunikāciju nomaiņa ārstniecības nodaļās; cauruļvadu nomaiņu bēniņos un pagrabstāvā).
  2. Liftu nomaiņa stacionārā “Gaiļezers”.
  3. Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta (Endoskopiju nodaļa).

Projekta darbību īstenošanas rezultātā tiks uzlabota SIA “”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” infrastruktūra, kas ir saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas jomā.

Sasniedzamie projekta rezultāti:

  • atjaunotas stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu telpas vismaz 12 721 m2 platībā;
  • nomainīti stacionāra “Gaiļezers” 8 (astoņi) lifti;
  • pārbūvētas stacionāra “Gaiļezers” Ambulatorās daļas diagnostikas kabinetu telpas 970,2 m2 platībā.

Projekta darbības plānots īstenot 62 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 17 888 467,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms – 15 205 196,95 euro.