Vienotais pieraksts: +371 67000610

Attīstība un projekti

Viens no Rīgas Austrumu slimnīcas pamatmērķiem ir sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Lai realizētu šo mērķi, slimnīca veic pasākumus investīciju piesaistīšanai. Pēdējo gadu laikā slimnīca ir piesaistījusi investīcijas vairāku projektu veidā, kas ir atbalstīti šādu finanšu instrumentu ietvaros:

  • Eiropas Savienības struktūrfondi – Eiropas Reģionālās attīstības fonds;
  • Valsts galvotais aizdevums;
  • Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments.

Tiek realizētas aktivitātes, lai nodrošinātu diagnostiskā un ārstnieciskā procesa kvalitātes pilnveidošanu un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, veicot pasākumus slimnīcas infrastruktūras pilnveidošanai un cilvēkresursu racionālai izvietošanai un izmantošanai.

Kontakti:

ERAF projektu atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Sivicka
Tālrunis: +371 67041052
e-pasts: sanita.sivicka@aslimnica.lv