Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2019.gada I ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2019.gada I ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada I ceturksnī turpinājās stacionāra „Gaiļezers” 2. kārtas četru liftu apdares darbi.

2019.gada 25.februārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veica objekta apskati un izsniedza pozitīvu atzinumu.

2019.gada 28.martā Veselības inspekcija veica objekta apskati un izsniedza pozitīvu atzinumu, kas atļauj iesniegt paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldē par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.

2019.gada 22.janvārī parakstīts līgums ar SIA „Newcom Construction” par stacionāra „Gaiļezers” 1.koprusa atjaunošanas darbu veikšanu (projektēšana un būvdarbi), visu pārskata periodu turpinājās projektēšanas darbi.

Kopējais līguma izpildes termiņš – 2020.gada jūlijs.

2019.gada I ceturksnī projekta darbības „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta” ietvaros tiek izvērtēta plānoto pasākumu īstenošanas aktualitāte un to ietekme uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” noteiktajiem finanšu rādītājiem. Tiek uzsākta būvprojekta izmaiņu darba uzdevuma izstrāde.


Projekta ieviešana 2019.gada II ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2019.gada II ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada 26.aprīlī stacionāra „Gaiļezers” 2.kārtas četri lifti tika nodoti ekspluatācijā un ir uzsākta to lietošana.

Šobrīd tiek veikti kopējās liftu vadības sistēmas uzstādīšanas darbi.

2019.gada aprīlī un maijā SIA „Newcom Construction” izpētes veikšanai tika nodoti stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusa vairāki stāvi, tika turpināta specifikāciju precizēšana, risināti jautājumi par stāvu plānojumiem.

2019.gada maijā Rīgas pilsētas būvvalde apstiprināja (izdarīja atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) apliecinājuma kartes stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusa telpu vienkāršotai atjaunošanai.

2019.gada maijā tika parakstīts būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akts un uzsākti demontāžas darbi, kas turpinājās arī jūnijā.

2019.gada maijā tika parakstīti projekta grozījumi, aizstājot projekta darbību Nr.3. „Ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta (Endoskopiju nodaļa)” ar projekta darbību Nr.3. „Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide”.


Projekta ieviešana 2019.gada III ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2019.gada III ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada jūlijā ir pabeigta liftu vadības sistēmas uzstādīšanas darbi. Līdz ar to ir noslēgta projekta darbības „Liftu nomaiņa stacionārā „Gaiļezers”” realizācija.

2019.gada jūlijā stacionāra „Gaiļezers” 1.korpuss tika nodots SIA „NewCom Construction” būvdarbu veikšana. III ceturksnī tika veikti tehniskā projekta izstrāde un detalizācija, kā arī uzsākti vispārējās demontāžas darbi.

2019.gada jūlijā un augustā projekta darbības „Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide” ietvaros tika izstrādātas telpu pielāgojuma un aprīkojuma prasības stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 2.kārtas pārbūvei.


Projekta ieviešana 2019.gada IV ceturksnī

ERAF projekta Nr.9.3.2.0/17/I/004 „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība” ietvaros 2019.gada IV ceturksnī tika īstenotas šādas darbības:

2019.gada IV ceturksnī stacionāra „Gaiļezers” 1.korpusā veikti demontāžas darbi un uzsākti būvdarbi. Vienlaicīgi tiek veikti tehniskā projekta risinājumu precizējumi, kā arī ir izveidota paraugpalāta.

2019.gada IV ceturksnī projekta darbības „Ambulatoro ķirurģisko pakalpojumu centra izveide” ietvaros ir uzsākta dokumentācijas sagatavošana iepirkuma veikšanai par tehniskā projekta aktualizāciju un autoruzraudzību stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas 2.kārtas pārbūvei.