Vienotais pieraksts: +371 67000610

2022.gada I ceturksnī ir pabeigti projektēšanas darbi posmos “Stacionāra ēkas tehnisko liftu nomaiņa 1.korpusā un 9.korpusā” un “Stacionāra ēkas jumta atjaunošana” visu pārējo posmu projektēšana darbi ir procesā. Vienlaicīgi ir uzsākti demontāžas darbi stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusā, kā arī jumta atjaunošanas darbi.

Atbilstoši 2022.gada 1.marta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmumam Nr.V1/01-01/22/83, lai nodrošinātu projekta darbību īstenošanu, kā arī ārstniecības procesa nepārtrauktību, stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusā un 10.korpusā izvietotās ārstniecības nodaļas ir pārvietotas:

Pārvietotā nodaļa Atrašanās vieta stacionāra “Gaiļezers” atjaunošanas darbu laiku
20. Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 11.stāvs
1.Gastroenteroloģijas nodaļa Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” 8.stāvs
2.Pulmonoloģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 7.stāvs
4.Endokrinoloģijas nodaļa Ārstniecības korpusa “Jugla” E korpuss
Ginekoloģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 8.stāvs
7.Neiroloģijas nodaļa;
Neiroloģijas DS
Ārstniecības korpusa “Jugla” F korpuss;

Ārstniecības korpusa “Jugla” E korpuss

9.Kardioloģijas nodaļa / 89.nodaļa Ārstniecības korpusa “Jugla” A korpuss
Rehabilitācijas nodaļa Stacionārs “Biķernieki”

 

Informācija ievietota 09.05.2022.