Vienotais pieraksts: +371 67000610

2022. gada I ceturksnī ir pabeigti projektēšanas darbi posmos “Stacionāra ēkas tehnisko liftu nomaiņa 1.korpusā un 9.korpusā” un “Stacionāra ēkas jumta atjaunošana” visu pārējo posmu projektēšana darbi ir procesā. Vienlaicīgi ir uzsākti demontāžas darbi stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusā, kā arī jumta atjaunošanas darbi.

Atbilstoši 2022.gada 1.marta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmumam Nr.V1/01-01/22/83, lai nodrošinātu projekta darbību īstenošanu, kā arī ārstniecības procesa nepārtrauktību, stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusā un 10.korpusā izvietotās ārstniecības nodaļas ir pārvietotas:

Pārvietotā nodaļa Atrašanās vieta stacionāra “Gaiļezers” atjaunošanas darbu laiku
20. Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 11.stāvs
1.Gastroenteroloģijas nodaļa Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” 8.stāvs
2.Pulmonoloģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 7.stāvs
4.Endokrinoloģijas nodaļa Ārstniecības korpusa “Jugla” E korpuss
Ginekoloģijas nodaļa Stacionāra “Gaiļezers” 1.korpusa 8.stāvs
7.Neiroloģijas nodaļa;
Neiroloģijas DS
Ārstniecības korpusa “Jugla” F korpuss;

Ārstniecības korpusa “Jugla” E korpuss

9.Kardioloģijas nodaļa / 89.nodaļa Ārstniecības korpusa “Jugla” A korpuss
Rehabilitācijas nodaļa Stacionārs “Biķernieki”

Projekta ieviešana 2022.gada II ceturksnī

Pārskata periodā no 2022.gada aprīļa līdz 2022.gada jūnijam turpinājās projektēšanas darbi.

2022.gada 20.maijā tika parakstīts būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akts Nr.1:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nodod, un piegādātāju apvienība “BBA, Guliver, AEpieņem darbu posma būvlaukumu, kurā ietilpst šādas atjaunojamās telpas, inženiertīkli un lifti:

  • stacionāra 9.korpusa 3. – 11.stāvs, ieskaitot tehnisko stāvu;
  • stacionāra 9.korpusa balkoni un lodžijas (no 3. stāva līdz tehniskajam stāvam);
  • stacionāra 9.korpusa evakuācijas kāpnes (no 3. stāva līdz tehniskajam stāvam);
  • pie slimnīcas ēkas esošo teritoriju.

Ir uzsākti demontāžas darbi stacionāra “Gaiļezers” 9. un 10. korpusā.

Tiek strādāts pie Hipokrāta ielas 2 un Hipokrāta ielas 4 ēku būvdarbu organizēšanas pasākumu kopējā grafika izstrādes.

 

Informācija atjaunota 25.08.2022.


Projekta ieviešana 2022.gada III ceturksnī

Pārskata periodā no 2022.gada jūlija līdz 2022.gada septembrim turpinājās projektēšanas darbi un demontāžas darbi.

Piegādātāju apvienība “BBA, Guliver, AE” atbilstoši pasūtītāja komentāriem precizēja objekta plānojumu.

 

Informācija atjaunota 05.12.2022.


Projekta ieviešana 2022.gada IV ceturksnī

Pārskata periodā no 2022.gada oktobra līdz 2022.gada decembrim turpinājās projektēšanas darbi un tika pabeigti demontāžas darbi. Ir uzsākta būvmateriālu saskaņošana, kā arī atbilstības deklarāciju pārbaude un telpu plānojumu saskaņošana.

Ir uzsākts darbs pie paraugpalātas izbūves:

   

 

Informācija atjaunota 16.02.2023.