Vienotais pieraksts: +371 67000610

Valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stratēģiskais mērķis ir saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kvalitatīvus, efektīvus un pieejamus plaša spektra terciārā līmeņa, neatliekamās un plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, īstenojot ārstniecības iestāžu sadarbības teritoriju principu Pierīgā un Rīgā, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un zināšanu pārnesi uz reģioniem, kā arī veicināt zinātnes un pētniecības attīstību.

 


Valdes loceklis Kaspars Plūme:

Galvenais mērķis ir strādāt sabiedrības labā, ieguldot prasmes un pieredzi Latvijas lielākās slimnīcas attīstībā, lai kopējiem spēkiem turpinātu nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu pieejamību visiem, kuriem tā nepieciešama.

 

 

Valdes loceklis prof. Haralds Plaudis

Universitātes slimnīcas galvenās funkcijas ir sniegt augsti specializētus ārstniecības pakalpojumus, apliecināt izcilību pētniecībā un zinātnē kā arī nodrošināt izglītību. Man kā praktizējošam ārstam un akadēmiskai personai šīs funkcijas ir ļoti labi izprotamas un tuvas. Tomēr uzskatu, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas misija ir daudz plašāka. Mūsu slimnīcai ir jākļūst par inovāciju centru, tai jau šodien ir būtiska loma valsts drošības nodrošināšanā, kā arī krīzes situāciju risināšanā. Tai ir jātop par valsts metodisko centru dažādu slimību ārstēšanā! Kā piemēru varu minēt onkoloģiju, infekcijas, politraumu, neatliekamo medicīnu. Kompetenču ir daudz un šo uzskaiti varētu turpināt vēl un vēl. Misijas apzināšanās prasa gatavību un uzliek lielu atbildību. Vienlaikus tā prasa arī sapratni un atbalstu no valsts institūciju puses, gatavību piešķirt papildus resursus šīs misijas realizācijai. Esmu gatavs par to iestāties.

 

Valdes loceklis Andis Pinkulis

Mans mērķis ir sekmēt, lai slimnīcas pacientiem, viņu tuviniekiem, darbiniekiem un valsts kapitāla daļu turētājam tiek stiprināta pārliecība, ka ārstniecības pakalpojumi mūsu slimnīcā būs pieejami tad, kad tie visvairāk nepieciešami un to kvalitāte atbilst visaugstākajiem nozares standartiem. Turklāt esmu pārliecināts, ka pakalpojuma efektivitāti iespējams uzlabot izmantojot priekšrocības un iespējas, kuras nodrošina pašreizējais tehnoloģiju un digitalizācijas laikmets.