Vienotais pieraksts: +371 67000610

Valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs

Vadoties pēc savas profesionālās pieredzes un zināšanām gan procesu, gan projektu un cilvēku vadībā, ļoti vēlos padarīt slimnīcu par labāko darba devēju nozarē. Manas personīgās pārskatāmā perioda prioritātes ir: finansiālās ilgtspējības nodrošināšana, personāla piesaiste, iesaiste un attīstība, pacientu drošības un aprūpes kvalitātes pilnveidošana, kā arī tehnoloģisko inovāciju un digitālo transformāciju akselerēšana. Ticu, ka varam izveidot slimnīcu, kur pacienti būs pateicīgi un apmierināti par mūsu darbu un saskarsmi, savukārt medicīnas personāls – priecīgs un lepns par savu darba vietu.


Valdes loceklis Kaspars Plūme:

Galvenais mērķis ir strādāt sabiedrības labā, ieguldot prasmes un pieredzi Latvijas lielākās slimnīcas attīstībā, lai kopējiem spēkiem turpinātu nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu pieejamību visiem, kuriem tā nepieciešama.


Valdes loceklis prof. Haralds Plaudis

Universitātes slimnīcas galvenās funkcijas ir sniegt augsti specializētus ārstniecības pakalpojumus, apliecināt izcilību pētniecībā un zinātnē kā arī nodrošināt izglītību. Man kā praktizējošam ārstam un akadēmiskai personai šīs funkcijas ir ļoti labi izprotamas un tuvas. Tomēr uzskatu, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas misija ir daudz plašāka. Mūsu slimnīcai ir jākļūst par inovāciju centru, tai jau šodien ir būtiska loma valsts drošības nodrošināšanā, kā arī krīzes situāciju risināšanā. Tai ir jātop par valsts metodisko centru dažādu slimību ārstēšanā! Kā piemēru varu minēt onkoloģiju, infekcijas, politraumu, neatliekamo medicīnu. Kompetenču ir daudz un šo uzskaiti varētu turpināt vēl un vēl. Misijas apzināšanās prasa gatavību un uzliek lielu atbildību. Vienlaikus tā prasa arī sapratni un atbalstu no valsts institūciju puses, gatavību piešķirt papildus resursus šīs misijas realizācijai. Esmu gatavs par to iestāties.