Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nieru slimību un nieru aizstājterapija

Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikas ārstu,māsu,tehniķu komanda nodrošina mūsdienīgu un kvalitatīvu, visa veida nefroloģisko un nieru aizstājterapijas palīdzību pacientiem gan ar akūtām saslimšanām, gan hronisku  nieru  slimību dekompensācijas  gadījumos.

Klīnika strādā nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Uzmanību!
Pacientu apmeklējumi atbilstoši valdes lēmumam un klīnikas darba specifikai tikai ar klīnikas vadītāja vai dežūrārsta uzaicinājumu!
Tālruņi saziņai: 67042630 vai mob. 27897423

Klīnikas struktūra:

 • Akūtu saslimšanu ārstēšana stacionārāonārā daļa – nefroloģisko pacientu izmeklēšana, slimību diagnostika, akūtu saslimšanu ārstēšana stacionārā, akūta dažāda veida nieru aizstājterapija stacionārā;
 • Peritoneālās dialīzes programma;
 • Dienas stacionārs – regulāra uzturošā terapija NAT -hemodialīze pacientiem ar ambulatoru režīmu;
 • Ambulatorās ārstu – speciālistu konsultācijas akūtu un hronisku slimību  diagnostikā un ārstēšanā ambulatora nefrologa dinamiska novērošana;

Stacionārā daļa:

Nefroloģijas stacionāra nodaļa, kas ietver intensīvās novērošanas palātas:

 • Ārstēšana pacientiem ar dažāda veida akūtām iekaisīgām nieru slimībām, akūtiem glomerulāriem bojājumiem, veicam nieru biopsijas diagnozes precizēšanu, koriģējam arteriālas hipertensijas krīzes stāvokļus, citu orgānu disfunkciju vai bojājumu izraisītas situācijas;
 • Akūtu situāciju korekcija, kas saistīta ar elektrolītu disbalansu-hiperkaliēmiju, hipokaliēmiju, hipernatriēmiju, hiponatriēmiju, hiperkalciēmiju un nieru bojājumu;
 • Akūta audu saspieduma sindroma, intoksikāciju korekcija, ja tās izraisa  akūtu  nieru bojājumu;
 • Akūta nieru aizstājterapija  indikāciju gadījumos akūtu stāvokļu korekcijai un detoksikācijai, nepārtrauktās nieru aizstājterapijas nodrošināšana pacientiem ar akūtu nieru bojājumu vai pacientiem ar daudzu orgānu bojājumu sindromu klīnikā un citās slimnīcās klīnikās;
 • Plazmas terapija autoimūnu slimību gadījumos, izteiktas triglicerinēmijas, akūtu vaskulītu ārstēšana, imūnkorekcija;
 • Akūtu  stāvokļu korekcija, kas saistīta ar aknu dzelti, aknu šūnu funkcijas dekompensāciju;
 • Sirds un nieru mazspējas korekcija izteikta šķidruma pārslodzes gadījumos;
 • Peritoneālās dialīzes uzsākšana, uzraudzība, apmācība un dinamiska novērošana;
 • Nefroloģiskiem pacientiem ar uztura uzņemšanas problēmām, uzturvielu deficītiem, uztura plānu un šķidrumu korekcijas un ieteikumi;
 • Peritoneālā dialīze apmācība un akūtu stāvokļu korekcija – automātiskā un nepārtrauktā peritoneālā dialīze;
 • Arterio-venozo pieeju izveide hemodialīzei, peritoneālās dialīzes katetru implantācija ķirurģiskā ceļā.

Nieru aizstājterapijas un detoksikācijas metodes (stacionārā)   

 • Intermitējoša akūta hemodialīze;
 • Intermitējoša akūta hemofiltrācija vai hemodiafiltrācija;
 • Intermitējoša akūta ultrafiltrācija;
 • Plazmas terapija akūtiem pacientiem – plazmas noņemšana, plazmas apmaiņa;
 • Plazmas filtrācija-adsorbcija, hemosorbcija ar ogles un sintētiskām dažāda veida membrānām;
 • Nepārtraukta nieru aizstājterapija akūtiem pacientiem – nepārtraukta ultrafiltrācija, nepārtraukta hemofiltrācija, nepārtraukta hemodialīze, nepārtraukta  hemodiafiltrācija;
 • Peritoneālā dialīze apmācība un akūtu stāvokļu korekcija – automātiskā un nepārtraukta peritoneālā dialīze.

Ambulatorā daļa

Ārsts – nefrologs konsultē

Ambulatorajā daļā pieejamas konsultācijas ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, iespējamas maksas konsultācijas:

 • Dažādu akūtu un hronisku nieru slimību gadījumu stāvokļu  korekcija, nosūtīšana stacionārai ārstēšanai un izmeklēšanai, pēc stacionāra dinamiska novērošana;
 • Dažādu nieru slimību savlaicīga diagnostika un dinamiska novērošana;
 • Pirms dialīzes programma – savlaicīga sagatavošana nieru aizstājterapijai, nieru aizstājterapijas iespēju izvērtēšana, arterio-venozo pieeju izveide, sagatavošana peritoneālai dialīzei;
 • Diētas apmācība un korekcija nieru funkcijas izsīkuma stadijā un nieru aizstājterapijas periodā.

Dienas stacionāra daļa (pacientiem ar ambulatoru režīmu atbilstoši ārstēšanas grafikam)

 • Hemodialīzes zāles (atsevišķi pacientiem ar B un C hepatītu);
 • Regulāras intermitējošas nieru aizstājterapijas metodes – intermitējoša hemodialīze, intermitējoša ultrafiltrācija, intermitējoša hemofiltrācija vai hemodiafiltrācija atbilstoši grafikam 3 reizes nedēļā .

Nieru pacientu skola

 • Diētas un šķidruma uzņemšanas režīma apmācība pacientiem pirmsdialīzes un dialīzes periodā;
 • Apmācība anēmijas korekcijas veikšanai, ja anēmija saistīta ar nieru funkcijas izsīkumu;
 • Asinsvadu pieejas izveides izstrāde un aprūpe un sagatavošanā nieru aizstājterapijai – hemodialīzei;
 • Peritoneālās dialīzes pacientu pašaprūpes apmācība;
 • Diētas ieteikumi pacientiem ar sirds un nieru funkcijas samazinājumu, šķidruma pārslodzes un elektrolītu disbalansa gadījumos.

Iespējamās saslimšanas, kuras ārstē Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikā

 • Jebkuras izcelsmes nieru slimība, ja tās iemesls ir skaidrs vai precizējams, nieru funkcijas dinamiskai izvērtēšanai, diētas korekcijai, komplikāciju terapijai, kā arī savlaicīgai sagatavošanai nieru aizstājterapijai;
 • Akūti stāvokļi nefroloģijā vai hroniskas slimības uzliesmojumi, ja nepieciešami ieteikumi ārstēšanā vai diagnostikā;
 • Akūti dažādas izcelsmes nieru bojājumi;
 • Hroniskas glomerulopātijas – nieru funkcijas izvērtēšanai, nieru biopsijas veikšanai, terapijas korekcijai;
 • Akūtas un hroniskas urīnceļu infekcijas;
 • Toksiskas nefropātijas;
 • Iedzimtas nieru slimības;
 • Sistēmslimību izraisīts nieru bojājums;
 • Jebkuras citas primāras vai sekundāras nieru slimības;
 • Pacientu dinamiska ambulatora novērošana un ārstēšana.

Speciālisti:

Klīnikas vadītāja: Anda Grigāne

Klīnikas ārsti: Baiba Adamaite, Ināra Bušmane, Eva Bormane, Svetlana Polnova, Ritvars Ziedonis, Dace Trumpika, Jūlija Voicehovska, Kaspars Kivlenieks, Rūdolfs Ligers

Klīnikas tehniskais nodrošinājums ir mūsdienīgs, ārstniecisko darbību pielietojums tiek atspoguļots atbilstošos protokolos, kas nosaka metožu vai procedūras lietošanas nepieciešamību, balstīts uz pierādījumiem akceptētu medicīnu.

Klīnikas personāls: māsas, ārsta palīgi, ārsti, inženiertehniskais personāls apmācīti un strādā atbilstoši Eiropas nieru slimību un nieru aizstājterapijas vadlīnijām, klīnikas protokoliem, nodrošinot medicīnisko palīdzību, manipulāciju veikšanai pielietojot tikai vienreizējās lietošanas medicīnas piederumus. Manipulācijas un procedūras tiek veiktas  ievērojot noteiktos drošības standartus kā pacientam tā darbiniekam.


Kontaktinformācija:

Klīnikas tālrunis 27897423 mob. vai 67042630.