Vienotais pieraksts: +371 67000610

Lai samazinātu klientu skaitu, kuri neierodas uz iepriekš pieteiktu vizīti esam sākuši automātisku atgādinājumu izsūtīšanu