Vienotais pieraksts: +371 67000610


Sirds asinsvadu slimību klīnikā ārstēto pacientu skaits 2009-2011. gadā.

Nodaļas:


Klīnikas vadītājs dr. Artis Kalniņš


Klīnikas virsārsts dr. Aldis Strēnieks


Klīnikas virsmāsa Sandra Liepiņa

Klīnikā strādā 26 kardiologi, tai skaitā 6 invazīvie kardiologi un 2 aritmologi. 7 kardiologi pieņem un konsultē pacientus ambulatori.