Vienotais pieraksts: +371 67000610

Nodaļā ārstējas pacienti gan ar akūtiem, gan hroniskiem sirds ritma un vadīšanas traucējumiem, kuriem iespējams veikt gan visa veida diagnostikas, gan ārstnieciskas procedūras (elektrofizioloģiskus izmeklējums, elektroimpulsu terapiju, kateterablācijas, visu veidu elektrokardiostimulatoru (EKS) implantācijas un to darbības pārbaudes u.c.).

Speciālisti:

Nodaļas vadītājs: dr. Jurijs Verbovenko
Nodaļas ārsti: dr. Ivans Kozlovs, dr. Jānis Pudulis


Nodaļas kolektīvs