Vienotais pieraksts: +371 67000610

Šobrīd nodaļā ir 60 gultas, tai skaitā moderni aprīkota Intensīvās terapijas palāta ar 7 gultām.
Nodaļa pamatā nodrošina palīdzību neatliekami stacionētiem kardioloģiskiem pacientiem. Visu diennakti slimnīcā dežurē divi kardiologi. Jebkurā diennakts laikā iespējams veikt neatliekamas invazīvās kardioloģijas procedūras.

Speciālisti:


Nodaļas vadītājs: dr. Artis Kalniņš

Nodaļas ārsti kardiologi: dr. Dace Meldere, dr. Arveds Apinis, dr. Irēna Kurcalte, dr. Veronika Timofejeva, dr. Guntis Lukstiņš , dr. Dina Dziļuma, dr. Andrejs Lavrentjevs, dr. Ilze Grava, dr. Baiba Anšmite, dr. Irina Rjabceva, dr. Ināra Čukure, dr. Aleksandrs Umnovs, dr. Sofija Ļebedeva, dr. Artjoms Lišņovs, dr. Vitālijs Grebjonkins