Vienotais pieraksts: +371 67000610

Internā medicīnā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca piedāvā pilnu ārstēšanas ciklu, nodrošinot, nepieciešamības gadījumā, akūtu un neatliekamu slimnieku ārstēšanu, veic plānveida ārstēšanu dienas stacionārā un ambulatori.
Pacienti, kuri uzticas mūsu slimnīcai pēc ārstēšanas paliek regulārā dinamiskā novērošanā tas nozīmē, ka pacienti var regulāri kontrolēt savu slimību un arī regulāri kontrolēt savu veselību.
Iekšķīgo slimību klīnikā pieejama jaunākā un modernākā diagnostikas aparatūra, kā arī regulāri tiek ieviestas novitātes, radot pacientiem drošu un pievilcīgu vidi. Klīnikā strādā savas nozares vadošie speciālisti,  universitāšu mācību spēki: profesori, asociētie profesori, docenti, asistenti. Iekšķīgo slimību klīnikas ārsti regulāri piedalās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos un kvalifikācijas celšanas kursos, ir dažādu medicīnas grāmatu un zinātnisko publikāciju autori.

Iekšķīgo slimību klīnikā ietilpst:

Iekšķīgo slimību klīnikas vadītāja dr.Petra Kriķe 


Virsārsts dr. Aldis Strēlnieks