Vienotais pieraksts: +371 67000610

Atmiņas kabinets

Atmiņas kabinetā strādā ārstes neiroloģes Ieva Paegle un Anželika Gudreniece, kā arī psiholoģe Jeļena Harlamova. Pacientu atmiņas traucējumu noteikšanu veic ar dažādu testu palīdzību. Procesā iesaistās psihologs, kurš izvērtē atmiņas funkciju ar psiholoģiskiem testiem, novērtējot pacienta uzmanību, atmiņu, valodu, telpisko uztveri un prasmes. Papildus pamata neiroloģiskai izmeklēšanai pacientiem veic elektroencefalogrāfiju, magnētiskās rezonanses izmeklēšanu, smadzeņu asinsvadu izmeklējumus, dažādas laboratorijas analīzes. Ja nepieciešama pacienta padziļināta izmeklēšana, to veic neiroloģijas dienas stacionārā. Atmiņas kabineta darbības galvenais mērķis ir laicīgi atklāt sākotnējus atmiņas traucējumus, īpaši pacientiem, kuri jaunāki par 60 gadiem, lai aizkavētu neatgriezenisku atmiņas, izzināšanas, dažādu iemaņu un prasmju pavājināšanos.

Neiroloģe Ieva Paegle  

Atmiņas kabineta darbības virzieni:

 • Pacientu atmiņas funkcijas izmeklēšana un novērtēšana;
 • Slimību, kas varētu izraisīt atmiņas traucējumus, diagnostika;
 • Riska saslimt ar Alcheimera slimību vai citu neirodeģeneratīvu slimību novērtēšana;
 • Ārstēšanas plāna izstrāde agri diagnosticētas Alcheimera slimības pacientiem;
 • Pacientu ar atmiņas traucējumiem ikgadēja novērošana;
 • Pacientu ar atmiņas traucējumiem riska faktoru uzskaite un datu bāzes veidošana.

Izmaksas

Kods

Ārsta speciālista konsultācija

Cen, EUR

00002 Valsts līdzfinansēta konsultācija

4,00

Pakalpojumu apmaksai varat izmantot apdrošināšanas polisi

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
 • Baltikums Vienna Insurance Group AAS
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
 • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu apmaksā visas minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Papildu informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu jūs varat saņemt savā apdrošināšanas iestādē.