Vienotais pieraksts: +371 67000610

Galvassāpes ir realitāte, – tās nav tikai iedomas. Ja galvassāpes kļūst par apgrūtinājumu, tās ir jāārstē. Informatīvo materiālu mērķis ir palīdzēt Jums izprast savas galvassāpes, diagnozi un ārstēšanu, kā arī palīdzēt Jums sadarboties ar ārstu vai medmāsu tā, lai tiktu sasniegti vislabākie Jūsu ārstēšanas rezultāti.

Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs profesors Guntis Karelis par Galvassāpju vienību

Galvassāpju vienība – profesionāla palīdzība pilnvērtīgai galvassāpju aprūpei

Ārste Līga Mekša par primārajām un biežākajām galvassāpēm

Ārste Linda Zvaune par galvassāpju ārstēšanu

Ārste Linda Zvaune par galvassāpēm, kas nav migrēna, un kuru cēlonis nav stress

Ārste Daina Jēgere par galvassāpju ārstniecību

Ārste Daina Jēgere – kas ir nepieciešams, lai ārstētu galvassāpes?

Kāda veida psiholoģiskā palīdzība var palīdzēt galvassāpju profilaksē?

Fizioterapeite Olga Novostovska par galvassāpju ārstēšanu


Globāla mēroga kampaņas pret galvassāpēm ietvaros ir izveidoti dažādi informatīvi materiāli pacientiem, kurus nomoka galvassāpju problēma.

“Kad man ir migrēna, jūtos pavisam slikti. Visu dienu, reizēm pat ilgāk, nespēju veikt nekādas aktivitātes. Parasti jūtu, ka man tuvojas migrēnas lēkme, un, kad tā ir sākusies, pašsajūta ir tik nožēlojama, ka man neatliek nekas cits kā iet atgulties. Kad sāpes progresē, pārņem nelabums, reizēm novērojama arī vemšana. Un tad, visbeidzot, sāpes lēnām samazinās. Nākamajā dienā galva vēl nedaudz un neskaidri sāp, jūtos izsmelta, bet citādi ar mani viss ir kārtībā.”


“Šīs galvassāpes mani parasti pamodina naktī, visbiežāk pāris stundas pēc tam, kad esmu devies gulēt. Sāpes rodas dažu sekunžu laikā un ir ļoti mokošas. Tās ir tikai manā labajā acī. Es nezinu, kur no sāpēm likties, tāpēc cenšos kaut ko darīt, lai novērstu no tām uzmanību. Ir reizes, kad trauksmaini soļoju pa istabu – uz priekšu un atpakaļ, pieturēdams galvu, vai arī vienkārši sēžu krēslā un šūpojos.”


“Man sāka parādīties galvassāpes, kas atkārtojās katru rītu – neilgi pēc pamošanās. Sāpju laikā varēju turpināt strādāt, bet bija grūtības koncentrēties. Atklāju, ka pāris pretsāpju tabletes šīs galvassāpes atvieglo. Ar laiku galvassāpes kļuva arvien biežākas, un tagad lietoju pretsāpju līdzekļus gandrīz katru dienu. Šķiet, ka mana galva nekad nav pilnībā skaidra.”


Cilvēki, kuriem ir pastāvīgas ISS, tās apraksta kā sāpes vaigā un apakšžoklī, dažkārt arī pieauss rajonā un deniņos. Retāk tās tiek raksturotas kā sāpes, kas līdzīgas elektriskās strāvas triecienam, kas var kļūdaini atgādināt trijzaru nerva neiralģiju. Jāņem vērā, ka cilvēkam vienlaicīgi var būt abas šīs saslimšanas.

Saikne starp sieviešu hormoniem un procesiem, kas izraisa galvassāpes, kā arī procesiem, kas situāciju ar galvassāpēm uzlabo vai pasliktina, ir visai sarežģīta. Pat gadījumos, kad hormonu svārstības pie galvassāpēm nepārprotami ir visai izšķirošs faktors, standarta hormonu analīzes parasti uzrāda normālus rezultātus. Tāpat pētījumi rāda, ka hormonu analīžu rezultāti sievietēm, kurām hormonālās svārstības ir galvassāpju izraisītājfaktors, un sievietēm, kurām tās nav galvassāpju izraisītājfaktors, īpaši neatšķiras.


Trijzaru nerva neiralģija (TNN) ir trijzaru nerva sāpes sejā, kas rada ļoti lielu diskomfortu. TNN raksturo stipras, elektriskās strāvas triecienam līdzīgas sāpes, kas pārvietojas pa trijzaru nervu.


“Man ir galvassāpes, kas ilgst vairākas dienas no vietas, un es jūtos tā, it kā valkātu pārāk ciešu cepuri. Izjūtu vairāk tādu kā spiedienu, nevis sāpes. Šīs galvassāpes man īsti netraucē paveikt ieplānoto, bet izturēt dienu līdz galam ir daudz grūtāk.”


Galvassāpju kalendārs gadam

Galvassāpju kalendārs mēnesim

HALT-90 indekss

Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jums var tikt izsniegta aptaujas anketa ar pieciem vienkāršiem jautājumiem, kas palīdzēs ārstniecības personālam saprast, kādā mērā galvassāpes ietekmē Jūsu dzīvi, kā arī noteikt piemērotāko ārstēšanas veidu.


Headache calendar for the year 

Monthly headache calendar

You may be asked to complete this short questionnaire before starting treatment. Your answers to these five simple questions will help us understand how headaches affect your life and help us choose the right treatment.


Календарь головной боли на год

Ежемесячный календарь головной боли

Индекс HALT-90

Возможно, перед началом лечения Вас попросят заполнить этот короткий опросник. Ваши ответы на эти пять простых вопросов помогут нам понять, насколько сильно головные боли влияют на Вашу жизнь, и выбрать правильное лечение.


Stacionārā “Gaiļezers” darbojas speciāla Galvassāpju vienība, kurā strādā pieredzējuši savas nozares speciālisti, kas ikdienā aprūpē dažādus galvassāpju pacientus. Vienības ārsti nodrošina pacientiem ambulatorās konsultācijas, sniedz rekomendācijas sāpju ārstēšanai un papildus izmeklējumiem, pēc nepieciešamības tiek veiktas arī pretsāpju blokādes. Izvērtējot katru individuālo gadījumu, Galvassāpju vienība nodrošina arī pacientu stacionāro izmeklēšanu un ārstēšanu.

Galvassāpju vienības ārstes:

         

Dr. Līga Mekša, sertificēta neiroloģe, algoloģe, sertificēta neirosonoloģijas metodē, Rīgas Stradiņa universitātes lektore.

Dr. Daina Jēgere, sertificēta neiroloģe, algoloģe, sertificēta neirosonoloģijas metodē, Rīgas Stradiņa universitātes lektore.

Dr. Linda Zvaune, sertificēta neiroloģe, algoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes lektore.

Pilnvērtīgai galvassāpju aprūpei Galvassāpju vienība sadarbojas arī ar citu sāpju ārstēšanā iesaistītu specialitāšu ārstiem, pēc nepieciešamības veidojot arī konsīlijus.

Plašāka informācija par Galvassāpju vienību šeit