Vienotais pieraksts: +371 67000610

Zinātne

Zinātniskā institūcija SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā 2006. gada 27. jūnijā (apliecības Nr.434120, izdota 20.07.2023).