Vienotais pieraksts: +371 67000610

Zinātne

Zinātniskā institūcija SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā 2006. gada 27. martā (Nr.134069).