Vienotais pieraksts: +371 67000610

Datu drošība

Sīkdatņu lietošana

Lai šī mājaslapa pienācīgi darbotos, dažreiz Jūsu ierīcē tiek izvietotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies”). Šādas darbības veic lielākā daļa tīmekļa vietņu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels datu kopums, kas tiek saglabāts Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad atverat tīmekļa vietni. Tā palīdz atcerēties Jūsu lietotājvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru un citus attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos ekrāna iestatījumus, piemēram, parādāmo krāsas kontrastu vai teksta izmēru, vai esat jau piekritis (vai nepiekritis) tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes, kā arī lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

Sīkdatnes nepieciešamas arī, lai, aizpildot elektroniskā pieteikuma formu, Jūsu iepriekš norādītie dati ik reizi nebūtu jāievada pilnībā no jauna. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai šī mājaslapa darbotos, bet, ja iespējosiet, Jums būs ērtāka tās lietošana.

Google Analytics

www.aslimnica.lv tīmekļa vietnē ir uzstādītas “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas nolūks ir www.aslimnica.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana tās apmeklētāju vajadzībām. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par Jūsu darbībām tīmekļa vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni, tiek nosūtīta uz “Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta.

Saskaņā ar “Google Inc.” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem Google minēto informāciju izmantos, lai SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, un sagatavotu pārskatus par apmeklētāju aktivitātēm tīmekļa vietnē.

Jūsu IP adrese, izmantojot IP anonimizāciju (dzēšot Jūsu IPv4 adreses pēdējo oktetu, kā arī IPv6 adreses pēdējos 80 bitus atmiņā iestatot uz nulli), Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā tiek saīsināta un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei Amerikas Savienoto Valstu teritorijā esošajos “Google” serveros.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sīkdatnes neizmantos un to neļaus darīt nevienai trešai personai nolūkā atrast vai vākt jebkādu identificējamu personas informāciju par tīmekļa vietnes www.aslimnica.lv apmeklētājiem.

Tīmekļa vietnē www.aslimnica.lv izmantotās sīkdatnes


Sīkdatnes nosaukums Izmantošanas nolūks Apstrādes ilgums
_utma Sīkdatne reģistrē pirmo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) un pēdējo apmeklējumu (unikālo apmeklējumu) (“Google Analytics” sīkdatne) 2 gadus no izveidošanas
_utmb Sīkdatnes darbojas pāros, dodot iespēju aprēķināt apmeklējuma ilgumu.

_utmb reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs sāk lietot tīmekļa vietni, bet _utmc – laiku, kad apmeklētājs pārstāj lietot tīmekļa vietni (“Google Analytics” sīkdatne)

līdz sesijas beigām
_utmc 30 minūtes, ja šajā laikā netiek reģistrēti jauni tīmekļa vietnes apmeklējumi
_utmz Sīkdatne norāda, no kurienes apmeklētājs ir ieradies tīmekļa vietnē (meklētājs, saite citā tīmekļa vietnē, ierakstot adresi pārlūkprogrammas adreses laukā u.tml.) (“Google Analytics” sīkdatne) 6 mēnešus no izveidošanas
_ga Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne) 2 gadus no izveidošanas
_gid Izmanto, lai noteiktu tīmekļa vietnes unikālos apmeklētājus (“Google Universal Analytics” sīkdatne) 24 stundas no izveidošanas

Kā var kontrolēt sīkdatnes?

Sīkdatnes ir iespējams kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet mūsu mājaslapu, kā arī varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

Jūs varat atteikties izmantot Google Analytics sīkdatnes, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku.

Sīkdatņu dzēšana un pārvaldība interneta pārlūka programmās:


Informējam, ka piesakoties vizītei pie speciālista vai izmeklējumiem, kā arī uzņemšanas slimnīcā jums var tikt pieprasīta šāda informācija:

Vārds Pacienta vārds
Uzvārds Pacienta uzvārds
Dzimšanas datums DD.MM.GG.
Personas kods Ar pacienta piekrišanu
Faktiskā dzīves vieta Ar pacienta piekrišanu – pilsēta, iela, māja, dzīvoklis
Mobilais tālrunis Pacienta tālruņa numurs bez papildu informācijas
Tālrunis Papildus, ja ir
Atļaut sūtīt SMS Ar pacienta piekrišanu
Personas apliecinoša dokumenta numurs Obligāti jāaizpilda  pie stacionēšanas
Atļaut izsniegt informāciju Obligāti jāaizpilda  pie stacionēšanas
Radinieki Ja ir, var noradīt radinieka, vai citas personas kontaktus

Ugunsdrošība


Informācija par fizisko personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmu

Videonovērošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” tiek veikta ar Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas atļauju, ko apliecina Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003061.

Datu apstrādes mērķis: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.

Videonovērošanu reglamentējošie normatīvie akti:

 • Fizisko personas datu aizsardzības likums;
 • Ministru kabineta 2001. gada 30. janvāra noteikumiem Nr.40 „Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”;
 • Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679.

Pārzinis: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

 1. Personu datu apstrāde, izmantojot videonovērošanu un ierakstu veikšanas sistēmu, notiek Pārziņa ēkās un Pārziņa ēkām pieguļošajā teritorijā nepārtraukti visā diennakts laikā.
 2. Vietās, kur datu subjektam nepieciešams nodrošināt viņa privātuma aizsardzību, piemēram, tualetēs vai dušas telpās, atpūtas zonā, vai pacientu palātās, videonovērošana un ierakstu veikšana ir aizliegta.
 3. Videonovērošanas ierakstu rezerves kopiju veidošana netiek veikta, izņemot, ja to ir pieprasījušas valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas iestādes, kā arī citas īpaši pilnvarotas valsts institūcijas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības savas kompetences ietvaros veikt operatīvās darbības.
 4. Videoierakstus Pārzinis izmanto negadījumu un incidentu apstākļu noskaidrošanā, kas saistīti ar pacientu, apmeklētāju un darbinieku drošību un īpašumu aizsardzību Pārziņa teritorijā un telpās.
 5. Par videonovērošanas organizēšanu un uzraudzību Pārziņa telpās un teritorijā ir atbildīgs attiecīgā stacionāra tehniskais vadītājs (Tehniskā atbalsta daļa).
 6. Videoieraksti ir ierobežotas pieejamības informācija un ir Pārziņa īpašums. Videoierakstu izmantošana pretēji noteiktajiem mērķiem nav atļauta.
 7. Videonovērošana Pārziņa telpās un teritorijā notiek tiešsaistes režīmā.
 8. Videonovērošanas attēlu aplūkošana tiek nodrošināta atsevišķās, speciāli aprīkotās telpās.
 9. Piekļuve personas datiem, kas ir iegūti ar videonovērošanas palīdzību, ir iespējama tikai izmantojot atsevišķu šīs sistēmas piekļuves lietotājvārdu un paroli, kas tiek regulāri mainīta.
 10. Pārzinis nodrošina, ka videonovērošanas un ierakstu veikšanas sistēmas tehniskajiem resursiem un personas datiem nevar piekļūt tam nepilnvarotas personas.
 11. Ar videonovērošanas palīdzību veiktie ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) diennaktis no to ieraksta brīža. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža.
 12. Pārzinis nodrošina fizisko personu informēšanu par videonovērošanas veikšanu savā teritorijā un telpās ar vizuālu zīmju izvietošanu redzamās vietās.