Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta ieviešana 2022.gada I ceturksnī

2022.gada 1.aprīlī pieņemts SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmums Nr.V1/01-01/22/131 “Par vienošanās slēgšanu pie Līguma Nr. B8-2021/328 ar PS “RERE MEISTARI 1” “Par stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanu (būvdarbu veikšanu)”. Valdes lēmums nosaka, ka Līguma Nr.B8-2021/328 “Par stacionāra “Biķernieki” energoefektivitātes uzlabošanu (būvdarbu veikšanu)” ar PS “RERE MEISTARI 1” izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. augustam, kā arī līguma summas palielinājumu par EUR 353 439,54 bez PVN, EUR 427 661,84 ar PVN.

Turpinās energoefektivitātes uzlabošanas darbi – logu nomaiņa un fasādes siltināšana.

 

Informācija ievietota 09.05.2022.