Vienotais pieraksts: +371 67000610

ANM projekts Nr. 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/002 – Projekta kopsavilkums

     

2022.gada 28.oktobrī starp SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekta “SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvniecība” īstenošanu.

Projekta mērķis ir stiprināt SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūru, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu. Projekta mērķis atbilst 2022.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.254 5.punktā noteiktajam investīciju mērķim.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta darbību ietvaros tiks veikta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” būvniecības dokumentācijas izstrāde un ārstniecības korpusa būvdarbi infekciju slimību un plaušu veselības centra izveidošanai un darbības nodrošināšanai.

Galvenās projekta darbības:

  1. Būvniecības dokumentācijas izstrāde un ekspertīzes.
  2. Infekciju slimību un plaušu veselības korpusa būvdarbi.

Sasniedzamie projekta rezultāti:

  • stacionāru Latvijas Infektoloģijas un Tuberkulozes un plaušu slimnīcu centrs funkciju centralizēšana SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” teritorijā uzbūvēts jauns ārstniecības korpuss aptuveni 32.4 tūkstošu m2 platībā (platība tiks precizēta projektēšanas gaitā);
  • visu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru veselības aprūpes pakalpojumi koncentrēti Hipokrāta ielas kompleksā.

Projekta darbības plānots īstenot 45 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 99 972 040.00 euro, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums – 82 621 521.00 euro.