Vienotais pieraksts: +371 67000610

      

2022.gada 16.jūnijā tika izsludināts iepirkums “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība Hipokrāta ielā 2, Rīgā, izpētes darbi un detalizētu būvprojektu minimālā sastāvā izstrāde”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā 2022.gada 17.oktobrī tika saņemti divu pretendentu piedāvājumi:

1) AW2 Architects Oy – EUR 2 240 100 bez PVN;

2) Piegādātāju apvienība “SESTAIS STILS & CMB” – EUR 2 250 000 bez PVN.

Saņemtie piedāvājumi ir izvērtēti, plānots, ka līgums ar pretendentu AW2 Architects Oy tiks parakstīts 2023.gada februārī. Līguma izpildes rezultātā tiks izstrādāti 4 atsevišķi būvprojekti:

  • Jauna ārstniecības korpusa būvniecībai uz austrumiem no esošās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” centrālās ēkas. Jaunā korpusā paredzēts izvietot stacionāru Latvijas Infektoloģijas centrs, stacionāru Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kā arī Laboratorijas dienestu (tai skaitā BSL3 laboratoriju no LIC stacionāra);
  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vienotā ambulatoro pakalpojumu centra izveidošana, izvietojot stacionāra “Gaiļezers”, Tuberkulozes un plaušu slimību centra, Latvijas Infektoloģijas centra un daļēji stacionāra “Biķernieki” ambulatoro pakalpojumu funkcijas;
  • Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana. – sk., inženierkomunikāciju izbūve vai pārbūve (siltumapgāde, ELT, UKT u.c.), plānoto piebraucamo un iekšējo ceļu izbūve, tehniskā apbūve (piemēram, garāžas, noliktavas);
  • Savienojošā korpusa būvniecībai, apvienojot esošās stacionāra “Gaiļezers” un stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Ambulatorās daļas ēkas ar jaunu būvapjomu.

 

Informācija sagatavota 16.02.2023.