Vienotais pieraksts: +371 67000610

Reaģentu komplektu piegāde SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanai

Izsludināšanas datums:
23.04.2021
Iepirkuma numurs:
Iepirkuma priekšmets:
Reaģentu komplektu piegāde SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanai
Iesniegšanas termiņš:
30.04.2021
Kontaktpersonas:
Ģ.Šķenders, Laboratorijas dienesta attīstības projektu vadītājs, tālr.: 29178408, e-pasts: girts.skenders@aslimnica.lv
Komentāri:
Piedāvājumu cenu aptaujai var atsūtīt/iesniegt līdz 2021.gada 30 aprīlim, plkst. 13:00 1) elektroniski Iepirkumu daļai uz e-pastu iepirkumi@aslimnica.lv ar norādi "Reaģentu komplektu piegāde SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanai”; 2) pa pastu Iepirkumu daļai - stacionārs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīga, ar norādi "Reaģentu komplektu piegāde SARS-CoV-2 pilna genoma sekvencēšanai"; 3) personīgi, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2, Iepirkumu daļā, 101.kab.