Vienotais pieraksts: +371 67000610

Uztura terapija slimnīcās – pacienta ārstēšanas uzlabošanai

Latvijā lielākajam Uztura un dietoloģijas centram – gada jubileja

Decembrī aprit gads, kopš Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā darbu sācis Uztura un dietoloģijas centrs. Tajā darbojas ārsts dietologs, uztura speciālisti, rezidenti, administratori, anesteziologs reanimatologs, uztura māsas, nākotnē plānots piesaistīt arī citus ārstus speciālistus. Centra vadītāja – asociētā profesore, dietoloģe Laila Meija.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca ir vienīgā Latvijā, kur tik plaši ārstniecības procesā tiek izmantota uztura terapija. Tā vērtējama kā progresīva un tālredzīga slimnīcas vadības nostāja, jo pareizi pielāgota uztura terapija spēj uzlabot pacienta pašsajūtu un dzīves kvalitāti, bet galvenais – arī ārstēšanas rezultātus.

Latvijā, izdzirdot vārdu “uztura speciālists”, pirmā asociācija bieži ir tievēšanas programmas, taču pasaulē uztura speciālisti strādā arī slimnīcās: veido ēdienkartes un uztura ieteikumus kritiski slimiem cilvēkiem, plāno enterālo barošanu, pielāgo uztura terapiju, atkarībā no konkrētās slimības diagnozes. Slimnīcā strādājošo uztura speciālistu galvenā rūpe ir nevis “kā notievināt”, bet gan – kā novērst pacienta novājēšanu, svara zudumu. Tieši ar visu iepriekš minēto nodarbojas arī RAKUS Uztura un dietoloģijas centra speciālisti.

Centra speciālisti sniedz konsultācijas visos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. “Darba kļūst arvien vairāk, priecājamies, ka esam vajadzīgi. Īpaši sadarbojamies ar neiroloģijas, ķirurģijas, onkoloģijas, gastroenteroloģijas, terapijas, geriatrijas, uroloģijas, plaušu slimību u.c. nodaļām. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta malnutrīcijas diagnostikai un ārstēšanai. Centra ietvaros darbojas Klīniskās barošanas kabinets, kura speciālisti veic to slimnieku uzraudzību, kam nepieciešama mājas enterālā un parenterālā barošana”, stāsta centra vadītāja Laila Meija. Enterālā barošana notiek caur zarnu traktu; parenterālā – vēnā.

Kopš šā gada 1. aprīļa centra speciālisti aktīvi darbojas, komunicē ar ģimenes ārstiem, ārstiem speciālistiem, lai visā Latvijā nodrošinātu valsts apmaksātu medicīnisko papilduzturu tiem pacientiem, kuri ietilpst šī valsts atbalsta mērķgrupās. Kopumā no 1. aprīļa medicīniskais papilduzturs nozīmēts vairāk nekā 1200 pacientiem.

Centrs veic arī izglītojošu funkciju: apmāca studentus un ārstus, kā arī nodrošina voluntēšanas iespējas RSU bakalaura programmas “Uzturs” studentiem, piedāvā iespēju centrā stažēties ārstiem.

Pieredze rāda, ka ne visi uztura speciālisti vēlas strādāt slimnīcās, jo šeit ikdiena būtiski atšķiras no uztura meistarklašu un veselīga uztura kursu organizēšanas. Šis ir darbs ar smagi, nereti pat neglābjami slimiem cilvēkiem. Vienlaikus šis ir ļoti jēgpilns darbs, jo ar uztura terapiju tiek palīdzēts tiem, kam klājas visgrūtāk un kam palīdzība nepieciešama visvairāk, tāpēc arī gandarījums – dubults.

Ir izveidota ne vien profesionāli spēcīga komanda, bet arī draudzīgs, cits citu atbalstošs, uz attīstību vērsts kolektīvs. Ieceru un darāmā ir daudz, lai uztura terapijas vērtību pamanītu arvien vairāk kolēģu, citu specialitāšu ārstu un sabiedrība kopumā, lai veidotos arvien labāka sadarbība un varētu palīdzēt arvien lielākam skaitam pacientu.